ЗА „ПОП ДОШО“ НА ТОДОР БИЛЧЕВ

„ПОП ДОШО“ И НЕГОВИЯТ ПЪТ ПО БОЖИЯ ДРУМ – редакционна статия

През първата половина на декември 2020 г. със знака на издателство gabriell-e-lit излезе дългоочакваното второ, преработено и допълнено издание на документалната книга на Тодор Билчев „Поп Дошо“, събрала житейските мигове и словесни дарове на свещеник Димитър Попвасилев Дошев.

Защо отново, и защо чрез издателство gabriell-e-lit?

През годините след първото издание /2010 г./ се натрупват нови доказателствени материали, които уточняват както рождената дата, така и родното място на поп Дошо, намерени са и други документи, включени в приложението на книгата или цитирани в основния текст.

Без съмнение, сериозен труд на автора Тодор Билчев, извършен с присъщото му умение да вниква в духовните търсения на обекта на своето изследване, да подбира най-подходящите цитати, за да обрисува завършения портрет на личността на свещеник Димитър Дошев. И това е направено както чрез собственото слово на отеца, така и чрез свидетелства на други лица – негови близки, духовни съратници, изследователи и материали от досието му.

И точно тук изпъква най-ярко контрастът на образа, роден от полемиката на времето. Ще щрихирам с три цитата – първият – неговият глас, вторият – оценката на новите властници… и третият – гласът на един от онези, които може би най-добре са разбирали неговия земен път…


„Чудно същество е човекът! На всяка стъпка в земния негов живот през сълзите му гледа усмивката, през тъгата – радостта, през немощта силата. А през красотата на цветята шепне гласът на живота, гласът на Бога. Вслушай се, друже, в тишината и покоя! Ще започнеш да разбираш шепота на Невидимия.“

Поп Дошо


Преди 9 септември 1944 г. свещ. Д. В. Дечев е бил най-злъчния, злостен и непримирим враг на комунистите и съпротивителното движение у нас…

… А след това нито веднъж не е  направил опит да съчетае действията на църквата с тези на ОФ власт”.

из Протокол № 14  на Околийския комитет ОФ от 6. V. 1948 г.


БОЖИЙ ДРУМНИК

                                       На о. Дошо

Кой пророк е приет, че и той
да е драг на събратя размирни?
За да дири любов и покой
се заскита по друмища ширни.

Иисус го пое за ръка
и поведе в села, монастири,
в градове… Утеши се сега,
и сълзите в очите му спират.

Ей, словата му станаха лек
на измъчени, плачущи люде.
„Божий друмник” зоват тоз човек
и ръка му целуват с почуда.

Може би, по-добре е така:
да избягаш от разприте люти,
като друмник да тръгнеш в света
и починеш в Христовите скути !

  1. ХІІ. 1958 г., Търново

Иеромонах Нестор

И не на последно място, за избора на книгата и приемането й в програмата на издателството за 2020 г. изигра роля синопсиса на автора, който цитираме и при художественото оформление на корицата:

„Когато за първи път срещнах името на поп Дошо в архивите, които работех си помислих, че съм попаднал на някакво необикновено Божествено дарование. С течение на времето и порасналите вече количествено косвени срещи с него аз все повече се убеждавах, че пред мен наистина се изправя един духовен исполин. Колкото малък на ръст, дребен и незабележим да беше, според описанията, този най-обикновен български свещеник, толкова титаничният му духовен портрет изпълваше всецяло материята, към която аз плахо пристъпвах, за да съзра ослепителната Божия искра, блестяща от изящното му записано слово. И това не веднъж, а всеки път. Докато най-накрая не издържах и реших, че името му трябва да остане чрез писаното слово, което той така добре владее и изказва именно там, откъдето се е родило и дошло до нас във Вечността.“

Тодор Билчев

Нека пожелаем добър път на книгата към читателите! И нека пожелаем на читателите едно незабравимо пътешествие по друмищата на Духа със словото на Поп Дошо, събрано от Тодор Билчев…

„Картини с думи и багри“, редакционна статия

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.