Издателство gabriell-e-lit

Издателство за електронна и печатна литература gabriell-e-lit е основано от Габриела Цанева и регистрирано в Националната агенция за ISBN на 06.12.2018 г. Използваме собствено лого и марка, заявени в Патентно ведомство на 04.12.2018 г.

gabriell-e-lit
Издателство

Процедурата по запазване на марката завърши с Решение за регистрация на заявената марка и издаване на Свидетелство за регистрация на марка Рег. № 105633

Издателството е част от проектa АРТ-ПЛАТФОРМА gabriell-e-lit, чиято мисия е да стимулира развитието на българската литература и визуални изкуства и да ги популяризира. 

С тази цел предлагаме на нашите читатели списание „Картини с думи и багри“.

Ето някои от книгите, които излязоха със знака на нашето издателство през първото тримесечие на новата 2019 година в електронен и/или печатен вариант:

В творческия план на издателството за периода април-юни 2019 са включени още три заглавия: новата стихосбирка на Габриела Цанева „Стъпки по пламъци“, „Алманах Литературно земеделско знаме“, том 1, в който са включени избрани художествени текстове – поезия и проза, критически анализ и ревюта на нови книги, както и редакционни статии, свързани със знакови събития от литературния и обществения живот.

Особен интерес, както за издателството, така и за читателската аудитория представлява третото издание на документалната повест „Миналото в мен“, което посвещаваме на 90 годишнината от рождението на Цветана Стефанова Попкоева.

През юли издадохме първата стихосбирка на Христо Ангелов – „След девети, след десети“, автор на сатирична поезия от експерименталния брой на списание „Картини с думи и багри“ 0/2018.

Потърсете ни и на сайта gabriell-e-lit.com