Издателство gabriell-e-lit


СТАТУТ

Издателство за електронна и печатна литература gabriell-e-lit е основано от Габриела Цанева и регистрирано в Националната агенция за ISBN на 06.12.2018 г.

Използваме собствено лого и марка, заявени в Патентно ведомство на 04.12.2018 г.

Процедурата по запазване на марката завърши с Решение за регистрация на заявената марка и издаване на Свидетелство за регистрация на марка Рег. № 105633

МИСИЯ

Издателството е част от проектa АРТ-ПЛАТФОРМА gabriell-e-lit, чиято мисия е да стимулира развитието на българската литература и визуални изкуства и да ги популяризира. 

ИЗДАНИЯ

Създадохме и предлагаме на нашите читатели списание „Картини с думи и багри“ , за да осъществим нашата мисия.

Нека го правим заедно! Българската литература и визуални изкуства имат нужда от средства, с които лесно да достигат до своите читатели и ценители.

СПИСАНИЕ „КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ“

КНИГИ

януари-март 2019

Ето някои от книгите, които излязоха със знака на издателство gabriell-e-lit през първото тримесечие на 2019 година в електронен и/или печатен вариант:

април-юни 2019

В творческия план на издателството за периода април-юни 2019 са включени още три заглавия: новата стихосбирка на Габриела Цанева „Стъпки по пламъци“, „Алманах Литературно земеделско знаме“, том 1, в който са включени избрани художествени текстове – поезия и проза, критически анализ и ревюта на нови книги, както и редакционни статии, свързани със знакови събития от литературния и обществения живот.

Особен интерес, както за издателството, така и за читателската аудитория представлява третото издание на документалната повест „Миналото в мен“, което посвещаваме на 90 годишнината от рождението на Цветана Стефанова Попкоева.

юли-септември 2019

През юли издадохме първата стихосбирка на Христо Ангелов – „След девети, след десети“, автор на сатирична поезия от експерименталния брой на списание „Картини с думи и багри“ 0/2018 и започнахме работа по създаването на том 2 от „Алманах Литературно земеделско знаме“ с избрани творби от в-к „Литературно земеделско знаме“ от периода 2014-2015 г. Вторият том на алманаха е заявен за издаване през м. август. Очаквайте електронната книга до края на годината.

октомври-декември 2019

Творческите планове на издателството за последното тримесечие на годината включват осъществяване на печатни издания на вече публикувани в електронен вариант книги, както и някои нови заглавия.

Щастливи сме, че на 25 декември осъществихме като е-книга третата стихосбирка на Рени Васева „Сътворения“! В последния ден на 2019-та подаряваме на нашите читатели второто издание на публицистично-есеистичния сборник на Габриела Цанева „Реши се и ще си свободен“, както и втория том на „Алманах Литературно земеделско знаме“. Започнахме работа по подбора на текстове за том 3.

Потърсете ни и на сайта на АРТ ПЛАТФОРМА gabriell-e-lit gabriell-e-lit.com