Автори

Надежда Александрова Цанева

Родена във Видин, в семейство на учители. Завършва гимназия в родния си град и българска филология в Софийски университет „Климент Охридски“. Преподавател по български език и литература, редактор във в. „Земеделска защита“ и сп. „Картини с думи и багри“. Има публикации в периодичния печат и интернет, поддържа блогове за поезия. Автор на книгата „На попрището жизнено в средата“, изд. gabriell-e-lit, С., 2019 г.