ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

е-книги на издателство gabriell-e-lit

Издадени е-книги

ТЪРСЕНЕ ПО ЖАНР:

ТЪРСЕНЕ ПО ЗАГЛАВИЕ НА КНИГА:


ТЪРСЕНЕ ПО АВТОР:

Име, фамилия:


Заявени e-книги в Национална агенция за ISBN

януари – март 2019


април – септември 2019


октомври – декември 2019

Всички заявени заглавия на книги от издателство gabriell-e-lit през 2019 г. са литературен факт поне в един от заявените формати: .pdf и/или. epub за е-книга.


януари-юни 2020


юли – декември 2020

Поради големия читателски интерес, издателство gabriell-e-lit подготвя и осъществява второ, илюстровано издание в двата основни формата за е-книги.