ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

е-книги на издателство gabriell-e-lit

Издадени е-книги

ТЪРСЕНЕ ПО ЖАНР:

ТЪРСЕНЕ ПО ЗАГЛАВИЕ НА КНИГА:


ТЪРСЕНЕ ПО АВТОР:

Име, фамилия:


Заявени e-книги в Национална агенция за ISBN

януари – март 2019


април – септември 2019


октомври – декември 2019

Всички заявени заглавия на книги от издателство gabriell-e-lit през 2019 г. са литературен факт поне в един от заявените формати: .pdf и/или. epub за е-книга.


януари-март 2020

1. „Алманах Литературно земеделско знаме“ – том 4.

Включва избрани произведения от в-к „Литературно земеделско знаме“ от периода 2018-2019 г. Структурата на сборника следва рубриките на вестника, като някои от рубриките са обединени.

Алманах ЛЗЗ-том 4
Алманах Литературно земеделско знаме – том 4, издателство gabriell-e-lit

Голямо разнообразие на жанрове и тематика, участие на нови автори. В редакционната колегия на вестника Маргарита Нешкова-Дукова се утвърждава като редактор. Съюзът на писателите земеделци приема нови членове, във вестника започват да пишат нови автори. Читателската аудитория се разширява…

2. „Високосният ден“ – второ, илюстровано е-издание на стихосбирката на Габриела Цанева

Книгата излиза през 2018 г., със знака на изд. „Захарий Стоянов“ и е най-успешната поетична книга на авторката.

Високосният ден, второ издание, е-книга - Габриела Цанева
„Високосният ден“, автор Габриела Цанева, второ издание, е-книга – издателство gabriell-e-lit, С. 2020.

Поради големия читателски интерес, издателство gabriell-e-lit подготвя и осъществява второ, илюстровано издание в двата основни формата за е-книги.