Издания

От 8 януари 2020 ТЪРСЕТЕ в депозитните библиотеки и книжарниците „ЖИВОТА В СТИХ СЪБРАХ на Габриела Цанева!

КНИГИ

Търсете по жанр електронните книги на издателство gabriell-e-lit в сайта ни:

e-books.gabriell-e-lit.com


НОВИ КНИГИ

КНИГИТЕ


Търсете нашите печатни книги в книжарниците и депозитните библиотеки:

От 6 януари 2020 търсете в книжарници „Нисим“ и „Български книжици“, както и в депозитните библиотеки новата книга на Габриела Цанева „Живота в стих събрах“!

Живота в стих събрах, автор Габриела Цанева – печатната книга


СПИСАНИЕ „КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ“

ИЗДАДЕНИ ПЕЧАТНИ БРОЕВЕ НА СПИСАНИЕ „КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ“







д-р Габриела Цанева, издател и главен редактор на списание „Картини с думи и багри“