Белетристика

БЕЛЕТРИСТИКА

Романи, повести, разказа на издателство gabriell-e-lit – всички жанрове на немерената реч, които разказват истории…

В раздел „Белетристика“ ще представим нашите романи, повести и сборници с разкази и новели. Ще ви предложим пътешествия в света на фантазията, ще ви разкажем историите, които искате да чуете…

И ще започнем с втория роман на Габриела Цанева „Толкова е рано“… Историята започва като файл-дневник, в нея се преплитат действителни факти и събития с художествена измислица и обобщения…

Толкова е рано, роман

Габриела Цанева

Толкова е рано - роман на Габриела Цанева

„Толкова е рано“ е публикувана като електронна книга за първи път в .epub формат на 28.12.2019 г.

Предложихме книгата и в .pdf формат на 16.06.2020.

От интереса на читателите зависи дали и кога ще предложим книгата като печатно издание…

Треви под снега - второ издание, автор Габриела Цанева

„Треви под снега“ е първият роман на Габриела Цанева, издаден през 2000 г. от издателство „Весела Люцканова“. Композиционно, романът е изграден от две части – „Удушеното утре – книга първа“, разделена на три части – „Разбита тишина“, „Пред белия лист“, „Срещу света, на светло“ и „Мъртвото днес – книга втора“, също състояща се от три части – „Утре е мостът над бездната“, „Животът се пробужда“ и „Каква съм – още не зная“, като съдържа общо 60 глави. Първото издание на романа следва адаптирана от автора версия, съдържаща 384 страници. Настоящото второ, електронно издание, за първи път представя на читателите пълната оригинална версия на ръкописа и е с обем 600 страници.

Предлагаме книгата в двата електронни варианта: .epub и .pdf