Документална проза

ДОКУМЕНТАЛНА ПРОЗА

Документални и документално-художествени книги на издателство gabriell-e-lit


„Документи за Добрич и Добричко, съхранявани във фондовете на Държавен архив – Русе“ – документална книга, съставители Тодор Билчев и Цветомира Димитрова

Най-новата документална книга на издателство gabriell-e-lit! Изданието излиза с финансовата подкрепа на Община град Добрич като електронна и печатна книга в края на 2021 г.

Документи за Добрич и Добричко съхранявани във фондовете на ДА-Русе

Книгата съдържа 83 документни приложения, сред които снимки, статии от вестници, плакати и програми от културния живот, свързан с Русе и Добрич, лични писма и пощенски картички, кореспонденция с институции, вкл. с ДА-Русе и др.

Рецензент на ръкописа е ас. Камелия Койчева от Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“. По този начин навлязохме в една нова за нас територия – краеведската литература.

Композиционно, съдържанието е разделено в пет основни части:

Първата част е озаглавена „Обществено-политически живот“, която включва две подзаглавия – „Общественици и обществени организации“ и „Поборници, опълченци, участници във войни и бунтове“.

Втората част е озаглавена „Просвета и култура“ и бих я нарекла сърцевина на изследователските находки.

От този раздел на книгата ще научим и за извънучилищните дейности, свързани с междуучилищен обмен, почивно дело и др.

Много интригуващ е разделът „Култура“, в който се запознаваме с биографиите и дейността на интересни личности с добруджански корен, оставили ярка следа в националната и регионална културна история.

Третият основен раздел в книгата е „Промишленост и горско стопанство, където тежестта пада върху лечебното и ветеринарно дело.

В четвъртата част, озаглавена „Духовен живот“ е разгледана дейността на църковната институция.

В последната, пета част, са събрани всички намерени от изследователите-съставители на книгата документи, които не могат да се класифицират в другите четири категории и е озаглавена „Други“.

Надежда Александрова, сп. „Картини с думи и багри“, брой 4/2021

Прочетете цялата статия тук.


„Поп Дошо“ – документална проза, автор Тодор Билчев

През декември 2020 излезе от печат второто, преработено и допълнено издание на документалната книга на Тодор Билчев за живота и творчеството на свещеник Димитър Попвасилев Дошев „Поп Дошо“!

"Поп Дошо" - автор Тодор Билчев

Ето няколко цитата, с които илюстрираме вълнуващото, оригинално слово на поп Дошо, съживено на страниците на книгата и коментирани от автора:

„Но те положиха в основата на своя живот Христа, Христовата Истина, Христовата любов. Защото само Христос е Истината, Пътят и Животът. Бог е Върховната Истина, истинската Красота и съвършенното Добро. “ – Ето го поп Дошо с целия блясък на своето Слово. Ето го Божият друмник сред стадото си, ето го жътварят на духове в натежалата продородна нива на своето Божествено откровение. Само това да беше ни оставил този Богобелязан мъдрец – стигаше.

„Човешкото битие е едно противоречие. Човекът е роден за небожител, иска да познае Бога, обаче живее така, че остава един нещастен червей. Тази двояка природа се проявява и в обществения и в личния живот.

В обществено отношение целият свят днес е паднал в безпътица. Раздвоението се чувствува преди всичко в подчертаваните на всяка крачка идеали за устройство на живота по най-справедлив начин, от една страна, и тъкмо в обратното нареждане на света по най-несправедлив начин. Противоречие има в социално отношение, едни работят до преумора, други бездействуват, трети, въпреки желанието си, нямат какво да работят. В икономическо отношение едни имат в преизлишек всичко, а други нямат дори най-необходимото, па нямат и възможност да се сдобият с него...

В сказката „Пред прага на утрешния ден“ сказчикът потърси изхода от тази задънена улица за целия свят изобщо. С революции, кръв и барикади ли? Не. Защото в Русия днес също има притеснени и гладни, богати и бедни. С добри закони ли? Не. Защото в Америка със закона за сухия режим не се премахна употребяването на спиртни питиета. Подобрение на живота може да се получи само като резултат от едно реформиране на духа, нравите и характерите. И законите трябва да бъдат послесловие, а не предисловие. Светът не само трябва, но и може да бъде по-добър… Но двояката природа на човека, противоречието между желания, купнежи и дела, особено ярко се подчертава у отделните човеци.

Подбор на цитатите – Тодор Билчев


„Миналото в мен“ – документална повест, автор Габриела Цанева

Първата книга в раздела за документална проза на Издателство gabriell-e-lit е документалната повест на Габриела Цанева „Миналото в мен“. Настоящото издание е трето, юбилейно, допълнено и преработено, посветено на 90-годишнината от рождението на главната героиня в повестта Цветана Стефанова Попкоева (19.04.1929 г. – 26.04.1952 г.) – един от вдъхновителите и ръководителите на горянското движение в Русенския регион и Лудогорието, осъдена на смърт и разстреляна на 23-годишна възраст.

Книгата излиза като електронно издание във формат .pdf на 19 април 2019 г., а във формат .epub на 23 септември 2019 г.

Печатното издание излезе през декември 2020.

Габриела Цанева

Миналото в мен - Габриела Цанева

„Миналото в мен“ е документална повест на Габриела Цанева за живота на Цветана Стефанова Попкоева и горянското движение в България. Настоящото изданието на издателство gabriell-e-lit е трето, юбилейно, допълнено издание, посветено на 90 години от рождението на Цветана Попкоева /19.04.1929-26.04.1952/ и 30 години от написването на повестта.

Търсете книгата в депозитните библиотеки и книжарниците. Поръчайте в издателството и книжарница gabriell-e-lit!

Четете печатното издание на „Миналото в мен“ и на свободен достъп в сайта на издателство gabriell-e-lit!