Поезия

ПОЕЗИЯ

Всички поетични книги на издателство gabriell-e-lit – стихосбирки – лирика, епическа поезия, сатирична поезия, хайку


„Спонтанно съзнание“, автор Димитър Анакиев

Цена 10 лева, 74 стр., мека подвързия

Спонтанно съзнание - автор Димитър Анакиев

„Спонтанно съзнание“ е впечатляваща поредица от стихове, които показват потока на живота в един кратък отрязък от време в едно конкретно място. Поредица от образи – понякога ярки, запомнящи се; друг път мимолетно отминаващи, едва докосващи сетивата и съзнанието. И едно духовно пътешествие през ума и света.

Тук конкретното се превръща в категория, а категорийното пониква във всеки житейски акт и всяко осъзнато съотнасяне на видяно-преживяното.

Кое прави един случаен детайл толкова важен, животопроменящ, пътеопределящ?!

Това никой не знае – просто – просветлението на мига. И в този миг-откровение се ражда поезията.

Какво може да ни даде наблюдението на потока на живота на другите? Какво може да ни даде литературният образец? Текст, личност, житейска пътека…

В един по-дълбок план много прозрения и паралели могат да се намерят между конкретните танка с описаните в тях случки и състояния и онова, което е авторовата житейска натовареност и същност. 

„Спонтанно съзнание“ на Димитър Анакиев е четиво, което обогатява душевността и познанията, изостря сетивността и освобождава потока на съзнанието.

д-р Габриела Цанева, издател и редактор


„Гласът на сърцето“, автор Христина Въчева

Цена 10 лева, 98 стр., мека подвързия

Гласът на сърцето - автор Христина Въчева

В новата стихосбирка на поетесата Христина Въчева „Гласът на сърцето”, преобладават тихите, прозирни, изпълнени със звуци багри на Родопа планина, с изплуващите от здрача потайни шумове на залезите, с носталгия и съкровени чувства от детството, които сгряват сърцето и душата. Стихотворенията, включени в съдържанието, са пресечна точка на въображение, емоция и тънка сетивност.

Благовеста Касабова, рецензент

Книгата е ситуирана в три основни раздела. Личи стремежът на Аза да се слее с реалната действителност. От там са красивите картини, лица и изводи. В тази книга талантливата поетеса отново излиза с достойнство на литературното поле. И то благодарение на три основни признака, които са водещи в успешното ѝ творчество. Осезаемо нежността, самочувствието и самооценката, преминават през миналото, настоящето, устремени към бъдещето. Така се получава и новия метод на написване – чрез личното авторско самоосъзнаване.

Йордан Митев, рецензент


„Отвътре навън“, автор Снежана Стамова – дебют

Цена 10 лева, 68 стр., мека подвързия

Отвътре навън - Снежана Стамова

Стиховете на Снежана Стамова са изящни в своята образност и пищни с богатството от думи, някои за жалост – отпаднали от ежедневието ни.

В стихосбирката ѝ „Отвътре навън”, е въвлечена цялата гама от сетива на звуци, цветове аромати, вкусове, текстури, светлини, предусещания… Всички те напомнят на знаци – по един непознат но интригуващ път, които водят читателя на пътешествие през времена, метафори и алегории. От загадъчни съновидения до препратки към вечни литературни образи и автори, пътят води през бурната морска шир до небесни тела и съзвездия, а после се впуска в битките на личното търсене с неподправена  искреност.

Ритъмът в поезията на Снежана напомня влак преминаващ през сезони, врати и светове, ту забързан в търсене на смисъла, ту заглъхващ в далечината на спомените. С отгръщането на всяка страница, книгата следва това неотменно движение към неизвестността на пътя, с низ от срещи и сбогувания, поражения и полети, самоти и споделяния.

„Отвътре навън” е вълнуващ поетичен дебют, който кара читателя да очаква с нетърпение и с всичките си сетива нови стихове от Снежана Стамова.

Бела Бенова – автор, фотограф и велопътешественик


„Тясна пътека през душата и света“, автор Димитър Анакиев

Цена 8 лева, 72 стр., мека подвързия

Тясна пътека през душата и света - Димитър Анакиев

Една наистина стойностна творба – красива като литература, честна като гражданска позиция и много информативна като фактология, но може би най-важното, най-ценното – с един уникален дух, който доближава читателя до автентичната японска естетика, философия и до онова, неуловимото, което прави Япония именно Япония, но й дава и ново, съвременно и общочовешко лице.

Габриела Цанева

За Димитър Анакиев хайку е съдба.

Димитър Стефанов


„Народе!!!!“, автор Тодор Билчев

Цена 10 лева, 76 стр., мека подвързия

Народе - автор Тодор Билчев

Новата поетична книга на Тодор Билчев е със знаковото заглавие „Народе!!!!“, което не е избрано самоцелно и случайно. Стихосбирката е посветена на 185-та годишнина от рождението на Васил Левски. Голяма част от стихотворенията са вдъхновени от Апостола, не само от неговия живот, дело и идеология, но и от следите, които оставя в своето и в следващите поколения. Често авторът разговаря с персонажа, на когото е посветил книгата си, като тези разговори-размисли излизат от рамките на поезията, за да приемат по-подходящата есеистична форма.

Ако трябва да поставяме етикети, лесно може да се каже, че и тази творба на Тодор Билчев  има белезите на епоса, тъй като голяма част от стихотворенията са одически, стилът и внушаваните чувства са приповдигнати, патриотични, чувства на горест и гордост, които идват в период, в който често се оказва извърнал глава от националното, обръгнал на патриотарски брътвежи, лишени от елементарна човечност, съчувствие и доброта.

Композиционно, стихосбирката е разделена на три части, посветени на пътя към свободата – национална, но и личностна, и озаглавени „Левски“, „Българин“ и „България“. Защото Левски е върхът, до който всеки българин иска да се докосне, с когото всеки от нас се съизмерва; българинът, без когото няма да има смисъл България, нито нейният най-свят син, нито свободата…

На добър час на книгата и нейния автор!


„Под небето в мене“, автор Тодор Билчев

Цена 10 лева, 162 стр., мека подвързия

Под небето в мене - Тодор Билчев

Това е една многопластова книга с четири разнообразни раздела.
Първият, озаглавен „Да имаш, да нямаш“ е за любовта, вторият е изграден изцяло в новата поетична форма апева и така е озаглавен – „Апева“, третият, „В прегръдката на драката“ без съмнение може да бъде определен като сатира, а четвъртият, „Илюзия реалност“, е посветен, най-общо казано, на нещата от живота, но разгледани с окото на поета и философа.
Самовглъбяването и способността на автора да навлиза и в най-сложните аспекти на човешкия живот е една от характерните черти на поетичното творчество на Тодор Билчев, но те особено силно се усещат в четвъртата част на настоящата стихосбирка. .
Разглеждайки живота като една илюзия, която сме принудени да приемем за реалност, ние не спираме да се взираме в просторите на необятието, търсейки себе си навсякъде и с изненада откривайки се в самите себе си, където е заключено небето на търсещия човешки дух.
Тези са причините четвърта глава да носи заглавието „Илюзия реалност“, а цялата книга да носи името на последното стихотворение – „Под небето в мене“.

Повече за изданието прочетете в рецензията на Надежда Александрова, бр. 1/2022 тук.


„Душа като снежинка“, автор Тодор Билчев

Цена 7 лева, 82 стр., мека подвързия

"Душа като снежинка" - автор Тодор Билчев, издателство gabriell-e-lit

„Внимателно препрочитам ръкописа на най-новата стихотворна сбирка на Тодор Билчев „Душа като снежинка“ и плавно пред очите ми изниква транспарант, влачен от самолет. На него с много едри букви е написано: „И бавно зимата от нас си заминава…“. Всъщност това е стих от краткото му лирично откровение „Обич“, което много обилно е напоено с квинтесенцията на чувствата и вълненията на автора. Защото са бурно и томително преживени от сърцето и душата му, изстрадани са през дългите дни и нощи на размисъл и от тях са изкристализирали вяра и оптимизъм, необходими на всеки земен човек. Но стига ли се лесно до такъв светъл момент в битието? „Не!“ – казва ни Тодор Билчев чрез стихотворенията, които предлага на вниманието на почитателите си.

Причината за тази категоричност на позицията му е, че по пътя към удовлетворението, възторга и радостта на всеки от нас е възправена една душевна Голгота със забития най-отгоре Кръст, от който няма и няма спасение за чувствителните личности. В началото на книгата са тъжно-миньорните стихове, от които напрегнато струи примирено настроение и очакване за неизбежна рана. Но изведнъж проблясва стихът: „Отваря се за светлина небето…“ и в сърцето на лиричния герой бавно просветлява, угасналите чувства се възземат и той става по-добър, по-състрадателен, морално извисен и великодушен.“
Йордан Йорданов, сп. „Картини с думи и багри“, брой 4/2021

Прочетете повече тук.


„След девети, след десети“, автор Христо Ангелов

Цена 8 лева, 62 стр., мека подвързия

След девети, след десети - автор Христо Ангелов

Второ, допълнено издание на сатиричната стихосбирка на Христо Ангелов „След девети, след десети“!

Книгата бе изключително добре посрещната от читателската аудитория. Овладяното стихосложение, лекотата на изказа и струящият от всяка строфа мъдър хумор отличават стила на автора.

Щастливи сме, че осъществихме второ, допълнено с нови стихотворения издание. На добър път!


„Нощта на щурците“, автор Габриела Цанева

Цена 14 лева, 150 стр., мека подвързия, илюстрована

"Нощта на щурците" - автор Габриела Цанева

Най-новата поетична книга на Габриела Цанева отново излиза със знака на издателство gabriell-e-lit, под редакцията на Надежда Александрова първо като електронно издание в двата формата .pdf и .epub, като е достъпна за свободно четене и сваляне от платформата на издателството. През есента ще предложим на читателите и печатното издание.

Художественото оформление на корицата, както и илюстрациите в книжното тяло са дело на поетесата-художник. Габриела Цанева. Структурно и тази стихосбирка следва утвърдената вече за автора схема, като събира поезия, живопис, хайку и хайбуни в една завладяваща смес, където гражданският патос естествено преминава в медитативно съзерцание, за да бъдат достигнати най-дълбоките извори на проникновението, да бъде постигнато равновесие в прозренията за духовно бягство и себеосъществяване.

Прочетете рецензията на Надежда Александрова за книгата тук.


„Бурята сплита ръце“, автор Габриела Цанева

Бурята сплита ръце - автор Габриела Цанева

Издателство gabriell-e-lit предлага на читателите си като е-книга второ, илюстровано издание на шестата стихосбирка на Габриела Цанева „Бурята сплита ръце“. Книгата е достъпна за свободно четене и сваляне в сайта за електронни книги на издателството в двата основни формата .pdf и .epub .

Първото, печатно издание, е осъществено от издателство „Захарий Стоянов“ през 2016 г.

Настоящото издание е идентично в текстово отношение с предходното, поради актуалното звучене на поезията и публицистичните фрагменти в стихосбирката.


„На незабравата зовът“, автор Тодор Билчев

Цена 12 лева, 144 стр., мека подвързия

На незабравата зовът - автор Тодор Билчев

Предлагаме първо издание на деветнайстата стихосбирка на Тодор Билчев „На незабравата зовът“. Картината на корицата е по идея на автора, всички снимки на корицата и в книжното тяло са подбрави от автора, художник на картината и дизайн на корицата – Габриела Цанева.

Прочетете рецензията за книгата тук.


„Искам себе си“, автор Габриела Цанева

Искам себе си - стихосбирка на Габриела Цанева

Издателство gabriell-e-lit предлага на читателите си като е-книга второ, преработено и илюстровано издание на четвъртата стихосбирка на Габриела Цанева „Искам себе си“. Книгата е достъпна за свободно четене и сваляне в сайта за електронни книги на издателството в двата основни формата .pdf и .epub .

Първото, печатно издание, е осъществено от издателство „Изток – Запад“ през 2011 г.

В жанрово отношение книгата е определена от литературния критик Геогри Цанков като „поетичен дневник“, който носи белезите и на хайбуна, доколкото поезия и хайку се редуват с прозаични фрагменти. Цялата рецензия на д-р Георги Цанков можете да прочетете тук.


„Целувката на небесата“, автор Тодор Билчев

Цена 9 лева, 108 стр., мека подвързия

Целувката на небесата - автор Тодор Билчев

Предлагаме първо издание на осемнайстата стихосбирка на Тодор Билчев „Целувката на небесата“. Картината на корицата е по идея на автора, художник и цялостен дизайн – Габриела Цанева.

Прочетете рецензията за книгата тук.


„Цвилят гривести коне“, автор Живка Танчева

Книгата се разпространява от автора; 92 стр., мека подвързия

Цвилят гривести коне - автор Живка Танчева

Предлагаме второ, преработено и допълнено издание на стихосбирката на Живка Танчева „Цвилят гривести коне“, което съдържа изцяло нов, непубликуван раздел, както и нови стихотворения.

Картината е създадена по идея на автора, специално за настоящото издание, художник е Габриела Цанева, която е автор и на цялостния дизайн на корицата.

Прочетете рецензията за книгата като последвате връзката.


„Пепел от дъга“, автор Тодор Билчев

Цена 8 лева, 78 стр., мека подвързия

Пепел от дъга - автор Тодор Билчев

„Пепел от дъга“ е седемнайстата стихосбирка на Тодор Билчев и е шеста негова книга, която излиза със знака на издателство gabriell-e-lit. Автор на картината на корицата е Габриела Цанева, както и на цялостния дизайн на изданието.

Прочетете рецензията за книгата като последвате връзката.


„Оскъдни дни“, автор Габриела Цанева

Цена 12 лева, 136 стр., илюстрована, мека подвързия

"Оскъдни дни" - стихосбирка на Габриела Цанева

„Оскъдни дни“ е десетата стихосбирка на Габриела Цанева и нейна шестнайста книга. Излиза със знака на издателство gabriell-e-lit през юли 2020 г. първо като електронна книга в двата популярни формата .pdf и .epub

През декември 2020 е осъществено и печатното издание. Книгата е илюстрована с авторски картини.


„Денонощия“, автор Рени Васева

Цена 15 лв., 288 стр., мека подвързия

Денонощия - автор Рени Васева

Трудно се пише за поезията на Рени Васева, защото трудно се пише със суперлативи текст, в който трябва да има нещо повече от емоция… Но за нейните стихове не мога да пиша по друг начин…

„Денонощия“ на Рени Васева… Една стихосбирка, събрала между кориците си 200 стихотворения, обеди-нени в 40 цикъла. Стихосбирка, която няма аналог в съв-ременната ни литература, не като обем, който сам по себе си е впечатляващ, но като изобилие и плътност на образи, настроения, внушения и идеи.

Ще си позволя само няколко обобщения и няколко щриха, защото всеки текст от тази книга може да каже онова, което аз не мога – да предаде усещането за недо-изказаност; за непълнота, която чака да бъде изпълнена с духовна същност, за препълненост, която избликва от всяка дума, стих, докосване до необятния свят на автора.

Докато четях отделните цикли и подготвях ръкописа за печат осъзнах, че в творчеството на Рени Васева няма върхове и спадове.

Габриела Цанева, редактор и издател

Прочетете книгата във формат .pdf или я свалете във формат .epub


„Светлина от миналото“, автор Христина Въчева

Цена 10 лв.; 132 стр., илюстровано с графики на Камбер Камбер

Светлина от миналото - автор Христина Въчева

Поетесата има своя благодатен и светъл духовен хоризонт, от който черпи вдъхновение, превръщайки го в стих, а в тази книга, и в специфична публицистика. Тази публицистика има силата на откровение за впечатляващи събития и личности, свързани с личната ѝ памет и вяра. Разнообразието на този духовен хоризонт се вижда от чудесно изградените образи, добри и запомнящи се. Те идват от сърцето, което се обръща назад и търси подкрепа за настоящето. Затова тези образи имат своя универсализъм, но и изящна индивидуалност.
В четвъртата си книга поетесата Христина Въчева открива как материалното и духовното имат редица прояви на сливането им чрез взаимна зависимост едно от друго. Това не е мимолетно увлечение в нейния цялостен творчески процес, а е резултат от видимото и невидимото му въздействие върху човешкото поведение. Още в началото трябва да кажем, че тя успява, според жизнения си опит, да опознае света и да го пресъздаде с много любов и светлина в личното си поетично творчество. Мислейки за това, се постарах да открия дълбочината на нейните послания към човечеството, които идват от всеки стих и от включените публицистични материали.

Йордан Митев


„Стъпки по пламъци“, автор Габриела Цанева

Цена 12 лв.; 136 стр., илюстровано издание

Стъпки по пламъци - автор Габриела Цанева

„Стъпки по пламъци“, деветата стихосбирка на Габриела Цанева, излезе като електронна книга през 2019 г. Щастливи сме да представим на нашите читатели илюстрования от поетесата лиричен сборник и като печатно издание.

Композиционно, книгата е разделена на две части – „Лирика“ и „Хайбуни и хайку“. В първата част поетичното слово е илюстрирано с живописни послания, една симбиоза на думи и багри, която вече познаваме в творчеството на Габриела Цанева. В този смисъл не е изненадващо и съжителството на хайку с прозаични фрагменти, което е плътта на втората част на поетичната книга – това вече го познаваме донякъде от „Искам себе си“ /изд. „Изток-Запад“, С., 2011/.

Тогава – какво е новото, различното?! Какво е онова, което ще провокира интереса на читателя към „Стъпки по пламъци“? Може би това, че и в тази книга лирическият „Аз“ застава оголен пред оня, който би поискал да го погледне, да го докосне, да го разбере… А може би това, че авторът ни превежда през ада на личните си терзания, за да ни заведе до едно международно предизвикателство, което дава нова гледна точка към сакралното преживяване на поезията и я превръща/връща в състояние на интелектуално-емоционална игра и опит за изграждане на духовна общност, в която всеки е едновременно автор, читател и анализатор на вдъхновението, уловено в един миг, или в една дума.


„Календар за вечността“, автор Тодор Билчев

Цена 4 лв.; 50 стр.

Календар за вечността - автор Тодор Билчев

Втората поетична книга на Тодор Билчев, която осъществяме като издателство.

Стихосбирката има сложна композиционна структура, която следва календарното разпределение на сезоните, месеците и дните от седмицата. Авторът е намерил характерната, отличителна черта за всеки описан и преживян през обобщената „година на битието” миг, като в същото време всяко състояние на лирическия „аз” е дълбоко лично, премислено, почувствано, осмислено.

За толкова малка по обем книга, „Календар-ът…” на Тодор Билчев е и неочаквано информативна, в нея авторът ни запознава с произхода на календара, на наименованията на месеците и дните от седмицата, което превръща една лирична творба в своеобразен наръчник по семантика на думите, с които най-често си служим, за да обозначим времето.

Написани „на един дъх”, стихотворенията, посветени на дните от седмицата съдържат горчивия хумор на автора, с който ни представя същината на житейския си опит и ни дава най-раздробената представа за смисъла, или за безсмислието на съществуването… но и за тържеството на Духа – онова начало, което съпътства Разума и го отделя от пустотата на Вселената, лишена от живот…

Прочетете повече тук

д-р Габриела Цанева, редактор и издател


Отвъд болката и красотата-Тодор Билчев

Първата ми среща с Тодор Билчев бе в Деня на поезията.

И може би затова, а може би защото първият ден на октомври бе като лято, за мен той остана един глас, облян от предесенна омара…

Златно вретено от лунна къделя

светлият ден на земята заприда. (Предесенно)

Познанството ни се превърна в един непресъхващ поетичен поток, чрез който постепенно навлязох в сакралния свят на Тодор Билчев.

Филолог по образование, автор на многобройни научнопопулярни публикации и над 70 документално-исторически книги, той носи в себе си свежия заряд на лирика.

Пред мен е ръкописът на 12-тата му стихосбирка „Отвъд болката и красотата”.

Без съмнение, едно от големите достойнства на тази поетична книга е умението на автора да казва много със заглавията, както на цялото произведение, така и на отделните части и стихотворения. Знаем, че понякога читателят рядко стига отвъд корицата и текста върху нея, но не поради тази причина търся качествата на стихосбирката в хубавите заглавия, а защото това е едно рядко вече умение – с малко думи да се казва много, да се отправя силно послание, да се улавя същностното в един текст, или понятие, или житейска ситуаци.

д-р Габриела Цанева, редактор и издател

Повече за книгата прочетете тук.

Разгледайте и поръчайте книгата в е-Книжарница gabriell-e-lit!

Сътворения - автор Рени Васева

Щастливи сме, че Рени Васева избра издателство gabriell-e-lit за третата си стихосбирка – „Сътворения”.

След „Погледи” и „Очите на града” мислех, че е невъзможно да бъда изненадана от Рени Васева и нейната поезия.

Оказа се, че греша.

Не познавам друга стихосбирка така препълнена с поезия. Всеки стих, всеки ред, всяка дума е дихание, послание, образ, мисъл, полет… и потъване в дълбината на нейните търсения, откровения и сътворения.

Читателят не винаги е в състояние да следва автора, да възприеме, оцени, съпреживее, защото идва следващият стих, образ, олицетворение, метафора, следващият прозорец към един свят, тъй близо до нашия, реалния, ежедневния, но всъщност – толкова различен, наситен, преобразен.

Композиционно, стихосбирката е изградена от четири цикъла – „Аз и Градът”, „Градът и Морето”, „Аз и Ти” и „Аз и Морето”, като във всеки от тях лирическият аз търси и създава своя път към света, с неговото делнично многообразие и скрити същности.

Рени Васева, след третата си стихосбирка, без съмнение е явление в съвременната българска литература.

Не, не греша.

Но нека Читателят сам прецени. И нека пътят на авторката към него е изпълнен със светлина и съ-творения на нейните поетични инвенции…

д-р Габриела Цанева, редактор и издател

Книгата е достъпна за свободно четене в сайта на издателството:

Поръчайте печатното издание в е-Книжарница gabriell-e-lit!


След девети, след десети

Христо Ангелов

След девети, след десети - Христо Ангелов

Първата поетична книга на Христо Ангелов – сатиричната стихосбирка „След девети, след десети“ осъществихме като е-книга през м. юли 2019 г., а като печатно издание през м. декември 2019.

Търсете книгата в депозитните библиотеки и книжарниците от януари 2020, или я прочетете в нашия сайт като е-книга от тук!

Поръчайте книгата в е-Книжарница gabriell-e-lit!

Първото издание е изчерпано. Потърсете второто, допълнено издание в нашата книжарница, както и в книжарската мрежа в страната.


Стъпки по пламъци

Габриела Цанева

Стъпки по пламъци - автор Габриела Цанева

Най-новата поетична книга на Габриела Цанева; „Стъпки по пламъци“ е структурирана в два раздела. Първият е лирика, а вторият – прозаични фрагменти и хайку. Всички творби, включени в стихосбирката, са писани през последната година.

Книгата е осъществена от издателство gabriell-e-lit в двата формата за е-книги – .pdf, през м. февруари 2019 и epub, през м. септември 2019 г. и е достъпна за свободно четене и в библиотеката на Арт платформа gabriell-e-lit.

Поръчайте печатното издание в е-Книжарница gabriell-e-lit!


На попрището жизнено в средата

Надежда Александрова Цанева 

"На попрището жизнено в средата", автор Надежда Александрова Цанева, изд. gabriell-e-lit

Една книга, събрала лиричните търсения и публицистичния гняв на авторката, едно дълго търсене на житейските и философски истини, което завършва с повече въпроси и по-малко отговори, но дава възможност на читателя да се докосне до красотата на мига. Книгата е достъпна и в електронната библиотека на Арт платформа gabriell-e-lit.

Можете да я изтеглите като е-book от сайта на издателството за електронни книги – тук.


Живота в стих събрах

Габриела Цанева

"Живота в стих събрах", автор Габриела Цанева, изд. gabriell-e-lit

Издателство gabriell-e-lit предлага на читателите си като е-книга второ, преработено издание на първата стихосбирка на Габриела Цанева. Книгата е достъпна за свободно четене в сайта за електронни книги на издателството и в библиотеката на Арт платформа gabriell-e-lit.


Догонвам бягащия ден

Габриела Цанева

Догонвам бягащия ден-Габриела Цанева

Издателство gabriell-e-lit предлага на читателите си като е-книга второ, преработено издание на първата стихосбирка на Габриела Цанева. Книгата е достъпна за свободно четене в сайта за електронни книги на издателството и в библиотеката на Арт платформа gabriell-e-lit.