Поезия

ПОЕЗИЯ

Всички поетични книги на издателство gabriell-e-lit – стихосбирки, лирика, хайку


Отвъд болката и красотата

Тодор Билчев

Отвъд болката и красотата-Тодор Билчев

Първата ми среща с Тодор Билчев бе в Деня на поезията.

И може би затова, а може би защото първият ден на октомври бе като лято, за мен той остана един глас, облян от предесенна омара…

Златно вретено от лунна къделя

светлият ден на земята заприда. (Предесенно)

Познанството ни се превърна в един непресъхващ поетичен поток, чрез който постепенно навлязох в сакралния свят на Тодор Билчев.

Филолог по образование, автор на многобройни научнопопулярни публикации и над 70 документално-исторически книги, той носи в себе си свежия заряд на лирика.

Пред мен е ръкописът на 12-тата му стихосбирка „Отвъд болката и красотата”.

Без съмнение, едно от големите достойнства на тази поетична книга е умението на автора да казва много със заглавията, както на цялото произведение, така и на отделните части и стихотворения. Знаем, че понякога читателят рядко стига отвъд корицата и текста върху нея, но не поради тази причина търся качествата на стихосбирката в хубавите заглавия, а защото това е едно рядко вече умение – с малко думи да се казва много, да се отправя силно послание, да се улавя същностното в един текст, или понятие, или житейска ситуаци.

Повече за книгата прочетете тук.

Разгледайте и поръчайте книгата в е-Книжарница gabriell-e-lit!


Сътворения

Рени Васева

Сътворения - автор Рени Васева

Щастливи сме, че Рени Васева избра издателство gabriell-e-lit за третата си стихосбирка – „Сътворения”.

След „Погледи” и „Очите на града” мислех, че е невъзможно да бъда изненадана от Рени Васева и нейната поезия.

Оказа се, че греша.

Не познавам друга стихосбирка така препълнена с поезия. Всеки стих, всеки ред, всяка дума е дихание, послание, образ, мисъл, полет… и потъване в дълбината на нейните търсения, откровения и сътворения.

Читателят не винаги е в състояние да следва автора, да възприеме, оцени, съпреживее, защото идва следващият стих, образ, олицетворение, метафора, следващият прозорец към един свят, тъй близо до нашия, реалния, ежедневния, но всъщност – толкова различен, наситен, преобразен.

Композиционно, стихосбирката е изградена от четири цикъла – „Аз и Градът”, „Градът и Морето”, „Аз и Ти” и „Аз и Морето”, като във всеки от тях лирическият аз търси и създава своя път към света, с неговото делнично многообразие и скрити същности.

Рени Васева, след третата си стихосбирка, без съмнение е явление в съвременната българска литература.

Не, не греша.

Но нека Читателят сам прецени. И нека пътят на авторката към него е изпълнен със светлина и съ-творения на нейните поетични инвенции…

Книгата е достъпна за свободно четене в сайта на издателството:

Поръчайте печатното издание в е-Книжарница gabriell-e-lit!


След девети, след десети

Христо Ангелов

След девети, след десети - Христо Ангелов

Първата поетична книга на Христо Ангелов – сатиричната стихосбирка „След девети, след десети“ осъществихме като е-книга през м. юли 2019 г., а като печатно издание през м. декември 2019.

Търсете книгата в депозитните библиотеки и книжарниците от януари 2020, или я прочетете в нашия сайт като е-книга от тук!

Поръчайте книгата в е-Книжарница gabriell-e-lit!

Стъпки по пламъци

Габриела Цанева

Стъпки по пламъци - автор Габриела Цанева

Най-новата поетична книга на Габриела Цанева; „Стъпки по пламъци“ е структурирана в два раздела. Първият е лирика, а вторият – прозаични фрагменти и хайку. Всички творби, включени в стихосбирката, са писани през последната година.

Книгата е осъществена от издателство gabriell-e-lit в двата формата за е-книги – .pdf, през м. февруари 2019 и epub, през м. септември 2019 г. и е достъпна за свободно четене и в библиотеката на Арт платформа gabriell-e-lit.

Поръчайте печатното издание в е-Книжарница gabriell-e-lit!


На попрището жизнено в средата

Надежда Александрова Цанева 

"На попрището жизнено в средата", автор Надежда Александрова Цанева, изд. gabriell-e-lit

Една книга, събрала лиричните търсения и публицистичния гняв на авторката, едно дълго търсене на житейските и философски истини, което завършва с повече въпроси и по-малко отговори, но дава възможност на читателя да се докосне до красотата на мига. Книгата е достъпна и в електронната библиотека на Арт платформа gabriell-e-lit.

Можете да я изтеглите като е-book от сайта на издателството за електронни книги – тук.

Поръчайте печатната книга в е-Книжарница gabriell-e-lit !


Живота в стих събрах

Габриела Цанева

"Живота в стих събрах", автор Габриела Цанева, изд. gabriell-e-lit

В този сборник, съдържащ осем раздела, Габриела Цанева е събрала свои публикувани през годините произведения от различни жанрове, за да поднесе на читателя един спиращ дъха разказ за живота, който профучава край нас – понякога – без да го забележим; друг път – прегазвайки ни. Във всеки ред звучи тревогата на автора за днешния ден и за утре, за избора, който трябва да правим, за да бъдем себе си и за да правим света такъв, какъвто го мечтаем… Книгата е достъпна за свободно четене в библиотеката на Арт платформа gabriell-e-lit. Можете да я изтеглите и като е-книга в два формата.

Търсете печатното издание на книгата в депозитните библиотеки и книжарниците от януари 2020!

Поръчайте в е-Книжарница gabriell-e-lit!


Догонвам бягащия ден

Габриела Цанева

Догонвам бягащия ден-Габриела Цанева

Издателство gabriell-e-lit предлага на читателите си като е-книга второ, преработено издание на първата стихосбирка на Габриела Цанева. Книгата е достъпна за свободно четене в сайта за електронни книги на издателството и в библиотеката на Арт платформа gabriell-e-lit.