НОВИ ИЗДАНИЯ

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ КНИЖАРНИЦИ „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ“ И „НИСИМ“

Разгледайте новите печатни и електронни книги на издателство gabriell-e-lit и всички броеве на списание „Картини с думи и багри“!


КНИГИ


Печатни издания


От началото на 2020 г. издателство gabriell-e-lit предлага на своите читатели книги в печатен формат. Търсете нашите електронни издания като печатни книги в депозитните библиотеки и книжарниците!


Поръчайте на нашите имейли и платете чрез изипей! Ще изпратим вашата книга по пощата, или чрез избрана от вас фирма за доставки – за ваша сметка.

gabriell-e-lit@mail.bg ; office@gabriell-e-lit.com; gabrielle@mail.bg



„Светлина от миналото“, автор Христина Въчева

Цена 10 лв.; 132 стр., илюстровано с графики на Камбер Камбер

Светлина от миналото - автор Христина Въчева

Поетесата има своя благодатен и светъл духовен хоризонт, от който черпи вдъхновение, превръщайки го в стих, а в тази книга, и в специфична публицистика. Тази публицистика има силата на откровение за впечатляващи събития и личности, свързани с личната ѝ памет и вяра. Разнообразието на този духовен хоризонт се вижда от чудесно изградените образи, добри и запомнящи се. Те идват от сърцето, което се обръща назад и търси подкрепа за настоящето. Затова тези образи имат своя универсализъм, но и изящна индивидуалност.
В четвъртата си книга поетесата Христина Въчева открива как материалното и духовното имат редица прояви на сливането им чрез взаимна зависимост едно от друго. Това не е мимолетно увлечение в нейния цялостен творчески процес, а е резултат от видимото и невидимото му въздействие върху човешкото поведение. Още в началото трябва да кажем, че тя успява, според жизнения си опит, да опознае света и да го пресъздаде с много любов и светлина в личното си поетично творчество. Мислейки за това, се постарах да открия дълбочината на нейните послания към човечеството, които идват от всеки стих и от включените публицистични материали.

Йордан Митев

„Стъпки по пламъци“, автор Габриела Цанева

Цена 12 лв.; 136 стр., илюстровано издание

Стъпки по пламъци - автор Габриела Цанева

„Стъпки по пламъци“, деветата стихосбирка на Габриела Цанева, излезе като електронна книга през 2019 г. Щастливи сме да представим на нашите читатели илюстрования от поетесата лиричен сборник и като печатно издание.

Композиционно, книгата е разделена на две части – „Лирика“ и „Хайбуни и хайку“. В първата част поетичното слово е илюстрирано с живописни послания, една симбиоза на думи и багри, която вече познаваме в творчеството на Габриела Цанева. В този смисъл не е изненадващо и съжителството на хайку с прозаични фрагменти, което е плътта на втората част на поетичната книга – това вече го познаваме донякъде от „Искам себе си“ /изд. „Изток-Запад“, С., 2011/.

Тогава – какво е новото, различното?! Какво е онова, което ще провокира интереса на читателя към „Стъпки по пламъци“? Може би това, че и в тази книга лирическият „Аз“ застава оголен пред оня, който би поискал да го погледне, да го докосне, да го разбере… А може би това, че авторът ни превежда през ада на личните си терзания, за да ни заведе до едно международно предизвикателство, което дава нова гледна точка към сакралното преживяване на поезията и я превръща/връща в състояние на интелектуално-емоционална игра и опит за изграждане на духовна общност, в която всеки е едновременно автор, читател и анализатор на вдъхновението, уловено в един миг, или в една дума.


„Календар за вечността“, автор Тодор Билчев

Цена 4 лв.; 50 стр.

Календар за вечността - Тодор Билчев

„Календарите са за дадена година, а този е за всички години и остава така и във Вечността. Затова не е календар „на“, а календар „за“ Вечността, като създава един уникален духовен календар, отброяващ дните, месе-ците и годината с нетленното махало на безсмъртието. Мислих за заглавие „Календар на живота“, което щеше наистина да е едно хубаво заглавие, но то не стига до високата цел, която съм си поставил с тази стихосбирка. Животът е временен. А Духът е вечен, дори духът на времето, затворено в календара, който за човешко улеснение и разбиране е ограничен.“

Стихосбирката има сложна композиционна структура, която следва календарното разпределение на сезоните, месеците и дните от седмицата. Авторът е намерил характерната, отличителна черта за всеки описан и преживян през обобщената „година на битието” миг, като в същото време всяко състояние на лирическия „аз” е дълбоко лично, премислено, почувствано, осмислено.

За толкова малка по обем книга, „Календар-ът…” на Тодор Билчев е и неочаквано информативна, в нея авторът ни запознава с произхода на календара, на наименованията на месеците и дните от седмицата, което превръща една лирична творба в своеобразен наръчник по семантика на думите, с които най-често си служим, за да обозначим времето…. още


„Отвъд болката и красотата“, автор Тодор Билчев

Цена 6 лв.; 89 стр.

Отвъд болката и красотата - Тодор Билчев

Без съмнение, едно от големите достойнства на тази поетична книга е умението на автора да казва много със заглавията, както на цялото произведение, така и на отделните части и стихотворения. Знаем, че понякога читателят рядко стига отвъд корицата и текста върху нея, но не поради тази причина търся качествата на стихосбирката в хубавите заглавия, а защото това е едно рядко вече умение – с малко думи да се казва много, да се отправя силно послание, да се улавя същностното в един текст, или понятие, или житейска ситуаци.

Цял, животът ми е тази къща.

Майка и баща. И хляб. И вино.

Вечно със сърце ще ги прегръщам.

Даже и оттук като замина.  (Домът на духа ми)

Композиционно, стихосбирката е изградена от три части – „Болката”, „Красотата” и „Отвъдна жътва”, в които равномерно са разпределени 61, номерирани и датирани от автора стихотворения. Отбелязването на датите, дори часовете и минутите, превръща книгата в един своеобразен дневник, а посочването и на местата, където авторът е бил докоснат от музата, превръща този дневник в карта на едно пътуване към себе си, на едно завръщане към първичните усещания за връзка между човек и природа, за красотата на дребните неща, които често забързани отминаваме…

Повече за книгата и нейния автор прочетете тук.


„Сътворения“, автор Рени Васева

Цена 15 лв.; 214 стр.

Сътворения - Рени Васева

Щастливи сме, че Рени Васева избра издателство gabriell-e-lit за третата си стихосбирка – „Сътворения”.

Всеки стих, всеки ред, всяка дума е дихание, образ, мисъл, полет… и потъване в дълбината на нейните търсения, откровения и сътворения.

Читателят не винаги е в състояние да следва автора, да възприеме, оцени, съпреживее, защото идва следващият стих, образ, олицетворение, метафора, следващият прозорец към един свят, тъй близо до нашия, реалния, ежедневния, но всъщност – толкова различен, наситен, преобразен.

И ако в първите две стихосбирки Рени Васева е пестелива откъм обем на изказа, то тук, в „Сътворения”, тя като че ли отвхърля всички вериги на делничното, и полита свободна, нагоре, макар да е изглеждало, че това е невъзможно. Тук тя разгръща таланта си без ограничения, за да ни каже всичко онова, което е било премълчано, пропуснато, неосъзнато докрай в предишните й книги, недосътворено…


„Живота в стих събрах“, автор Габриела Цанева

Цена 20 лв.; 388 стр.

Живота в стих събрах - автор Габриела Цанева

ЗА КНИГАТА

Това не е роман, нито мемоари, нито есеистика… Има персонажи, които търсят истините за живота и мястото си в него, които градят своята история, моята история…

Може би звучи безинтересно – защо да занимавам читателската аудитория с живота си?
Защото живях в интересни времена. И писах за времето, в което живея.

Писах с убеждението, че думите рушат и градят, че писаното слово ще извае света, защото може да промени духовността на хората.

Дали литературата е един от начините, по които можем да направим обществото такова, каквото го желаем?

КОМПОЗИЦИЯ

Композиционно, книгата е изградена от седем части – НАЧАЛОТО, ПОЕЗИЯ, КРИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, ЕСЕТА И ПУЛБИЦИСТИКА, РЕПОРТАЖИ, ДОКУМЕНТАЛНА ПРОЗА, БЕЛЕТРИСТИКА, в които, в хронологичен ред са включени само избрани, вече публикувани произведения от съответните жанрове.

Няма да се спирам подробно върху всеки раздел.

РАЗДЕЛИТЕ

За „Критически преглед” – ще спомена само няколко заглавия: „Не казвайте „утре” /”Носете си новите дрехи, момчета”/, „Лавина”, „Полет над кукувиче гнездо”, „За общуването в литературата /„Литература в междувековието”/, „Мирен преход”, „Завръщане”…

За „Белетристика” ще кажа, че са включени някои от ранните ми творби, интересни с темите, които третират, разкази, откъси от неиздаден роман и от публикуваната само като електронна книга новела „Шофьори”. Сюжетът й е изграден върху действителен случай.

Разделът „Репортажи” е като стар семеен албум, в който са събрани снимките от детството… в случая – на демокрацията…

“Документална проза” съдържа откъси от повестта „Миналото в мен” /изд. „Сеяч”, В.Търното, 1994 г./, публикувани във в. „Народно земеделско знаме” от 05.11.1991 до 19.11.1991 г. Историята на едно момиче, Цветана Попкоева, осъдена на смърт и разстреляна на 25.04.1952 г., едва навършила 23 години… учителка, николапетковистка, идеолог на горянското движение, горянка, участвала в сражения с „народната милиция”, враг на народната власт… Образът й остава неясен, като образа на икона, между думите на хората, които ми разказаха за нея… Подготвих ръкописа за печат за четири месеца /юни-ноември 1990/, докато пишех дисертацията си по химия…

Тази публикация, година след написването на книгата, ми се струваше „ужасно” закъсняла. Сега мисля мисля, че това са били едни от първите думи, нарушили монолитността на общественото мълчание. Но и днес, когато стане дума за затворите и лагерите на комунистическа България, се говори за репресирани „без съд и присъда”, за невинни и случайни жертви. Отминава се темата за организираната съпротива срещу античовешкия режим, наложен в страната ни и за тоталното смазване на тази съпротива с цялата тежест и съвест на държавната машина.

„Есета и публицистика” е дневник на прехода, на пробуждането, на полета към свобода, към чисто, към ново… публикации от 1990 до 2017… Така ли е било? „Полет”, „свобода”, „чисто”… Беше. Може ли отново да бъде, „чисто”? Не. Постигнахме целите, изгубихме себе си.

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Не бива да губим паметта. И поезията…
Книгата не дава отговори, но е насочена към онази читателска аудитория която търси отговори…


„След девети, след десети“, автор Христо Ангелов

Цена 4 лв.; 50 стр.

След девети, след десети - Христо Ангелов

Христо Ангелов е инженер по образование и дългогодишен преподавател в Техникум по електротехника в Русе. „След девети, след десети“ е първата му стихосбирка. Композиционно, книгата е разделена на две части, в които са събрани сатирични творби на автори, писани „След девети“ и „След десети“. „Вододелната граница“ в най-новата ни история само показва, че народопсихологията трудно се променя и за истинска, дълбока промяна на обществото се изисква нещо повече от простата смяна на управляващата върхушка… ако такава действително се е случила, въпреки смяната на системата – от тоталитарно, към „демократично“ управление.


„На попрището жизнено в средата“, автор Надежда Александрова Цанева

Цена 10 лв.; 112 стр., илюстровано издание

На попрището жизнено в средата

Първата книга на издателство gabriell-e-lit стана литературен факт само месец след регистрацията му!

„На попрището жизнено в средата“, автор Надежда Александрова-Цанева, е публикувана като e-book във формат .pdf на 24 януари 2019 г. и е достъпна в сайта ни за е-книги тук. На 22 февруари предложихме на читателите и другия популярен електронен формат .epub.

Една книга, която заслужава да бъде прочетена!

Можете да разгледате и коментирате книгата. 

Нашата първа книга, публикувана като електронно издание през януари 2019 получава своята печатна история през февруари 2020!

Композиционно, книгата е изградена от три части, като първите две са в мерена реч, условно наречени „лирика“ и „импресии“.  Поетичният стил на Цанева, обаче, е по-скоро експресивен, образно-сетивен. Поетесата търси и улавя мига – болката, щастието, липсата, разочарованието и красотата, любовта и надеждата, фрагментът, който изгражда цялото и цялото, което се разпада.

В третата част са събрани няколко публикувани през годините статии, в които виждаме един друг образ, твърде различен от лирическия аз на поетесата. И този образ е образът на гражданина, който иска да промени света и го променя – с думите и с ясната си позиция и визия за развитието на обществото. Ценен документ за времето, като кехлибар, затворил в златисто-прозрачния си обем златисто-призрачните мигове на онова, което вече започва да става история



е-Книги


„Високосният ден“ – второ, илюстровано издание, автор и художник Габриела Цанева

Високосният ден, второ издание, е-книга - Габриела Цанева

Предлагаме като е-книга, илюстрованата с цветни авторови картини стихосбирката на Габриела Цанева „Високосният ден“.

Държим на единството „книга“ – възможността да държим в ръце и да разгръщаме страниците на печатното издание и да имаме достъп отвсякъде и винаги до електронното издание на един текст и/или изображение.


„Състояния. Хайга“ – второ, преработено издание, автор Габриела Цанева

Състояния.Хайга - автор Габриела Цанева

Второ, преработено и допълнено издание с цветни илюстрации на стихосбирката с авторови картини са Габриела Цанева „Състояния. Хайга“.

Новото издание е изцяло преработено и съдържа нови хайку, които, вплетени в цветните авторови илюстрации създават неповторимо очарование. З

В изданието са запазени и поетичните текстове от първото издание, които като фон отразяват развитието на състоянията, които водят читателя между изкуството на словото и изкуството на багрите.


„Сътворения“ – първо издание, стихосбирка на Рени Васева

Сътворения - автор Рени Васева

След „Погледи” и „Очите на града” мислех, че е невъзможно да бъда изненадана от Рени Васева и нейната поезия.

Оказа се, че греша.

Не познавам друга стихосбирка така препълнена с поезия. Всеки стих, всеки ред, всяка дума е дихание, послание, образ, мисъл, полет… и потъване в дълбината на нейните търсения, откровения и сътворения.

Читателят не винаги е в състояние да следва автора, да възприеме, оцени, съпреживее, защото идва следващият стих, образ, олицетворение, метафора, следващият прозорец към един свят, тъй близо до нашия, реалния, ежедневния, но всъщност – толкова различен, наситен, преобразен.

Рени Васева, след третата си стихосбирка, без съмнение е явление в съвременната българска литература.

Не, не греша.

Но нека Читателят сам прецени. И нека пътят на авторката към него е изпълнен със светлина и съ-творения на нейните поетични инвенции…

д-р Габриела Цанева, редактор и издател


„Реши се и ще си свободен“, второ издание – есеистично-публицистичен дневник на Габриела Цанева

Реши се и ще си свободен, второ издание - автор Габриела Цанева

Трийсет години след началото на демократичните промени обществото е уморено и омерзено от онова, което се случи през тях и което вече е история. Има хора, които поставят под съмнение демокрацията, като път за развитие и като политическа практика, като система от институции и начин на мислене. Има хора, които отричат всичко постигнато в отдалечаването от тоталитарните системи на миналото. Има хора, които мислят, че всичко е било предварително планирано и продиктувано „отгоре“, от „онези, които дърпат конците“, от „световната конспирация“. Има хора, според които всичко е било грешка и измама…

Може би всички те донякъде са прави, но… в онези дни, преди 30 години имаше нещо истинско, имаше общност от хора, които промениха света ни, завинаги….

И ако някой мисли, че тази промяна не се е случила, че нищо истинско не се е случило… греши…

А, че обществото, в което живеем, не е онова, което мечтахме… Това е вярно!

Реши се и ще си свободен, читателю!

Свободата може да се вземе, но не може да се даде.

Надежда Александрова, редактор на второто издание


„След девети, след десети“, първо издание – сатирична стихосбирка на Христо Ангелов

След девети, след десети - Христо Ангелов

Първо издание, е-книга във формат .pdf. До края на 2019 г. книгата ще бъде публикувана и като печатно издание. Най-доброто от поезията на Христо Ангелов.

Това е седмата книга на издателство gabriell-e-lit. Радваме се, че автор от предпремиерния брой 0/2018 на нашето издание списание „Картини с думи и багри“ повери на издателството първата си книга! На добър път!


„Миналото в мен“ – документална повест на Габриела Цанева

трето, допълнено, юбилейно издание, посветено на 90 години от рождението на Цветана Стефанова Попкоева

Миналото в мен - автор Габриела Цанева

„Миналото в мен“ е първата книга на Габриела Цанева. Написана за четири месеца през 1990 г., въз основа на разкази на участници в горянската съпротива срещу тоталитарния режим и техни сподвижници, повестта разказва за живота и дейността на Цветана Попкоева, член и ръководител на опозиционния ЗМС, учителка, идеолог и участник в горянското движения. Принудена от събитията, Цветана излиза в нелегалност в началото на 1951-ва. Съдена, осъдена задочно на смърт, заловена и разстреляна няколко дни след като навършва 23 години, тя става легенда и вдъхновение за своите сподвижници. Книгата е рецензирана от проф. Иван Сарандев и горещо препоръчана за публикуване на издателство „Цанко Церковски“, сложена под печат през м. февруари 1991 г. и свалена от печат през м. май с. г. след смяна на директора на издателството. Откъси от книгата са публикувани през 1991 във в. „Огнище“ и в. „Народно земеделско знаме“. Първото цялостно издание е осъществено едва през 1994 г. от Великотърновското издателство „Сеяч“. По повод 50 години от разстрела на Цветана Попкоева, през 2002 г. електронна библиотека „Словото“ публикува книгата в интернет. През 2010 г. електронно издателство LiterNet прави второ издание на книгата.

Книгата е достъпна за свободно четене тук.


„Стъпки по пламъци“, първо издание – стихосбирка на Габриела Цанева

Стъпки по пламъци

Четвърта книга на издателство gabriell-e-lit! Осъществихме електронното издание на стихосбирката в двата формата за е-книги на 16 април, деня на юриста, ден, в който бе отбелязана 140-тата годишнина от Търновската конституция. Книгата няма нищо общо с правото, но може би тази 2019-та година е последната година, в която авторът на книгата ще се чувства все още юрист. Пожелаваме „На добър час!“ на Габриела Цанева! Нека стъпките й по пламъците на поезията палят пожари в душите на читателите! „Стъпки по пламъци“ – е деветата стихосбирка на Габриела Цанева. Композиционно, книгата е изградена от две части – „Лирика“ и „Хайбун“. В изданието са включени авторски илюстрации. Дизайнът на корицата също е дело на поетесата.

Можете да прочетете книгата тук.


„Живота в стих събрах“, първо издание – юбилеен литературен сборник на Габриела Цанева

Третата е-книга, която излезе със знака на издателство gabriell-e-lit на 30.03.2019! Намерете я в сайта ни за електронни книги в двата популярни формата:

Четете и в нашата е-библиотека: „Живота в стих събрах“, автор Габриела Цанева.


„Догонвам бягащия ден“, второ, преработено издание, стихосбирка на Габриела Цанева

Втората електронна книга – стихосбирката на Габриела Цанева „Догонвам бягащия ден“.

Неочаквано, осъществихме второ, преработено издание на първата стихосбирка на Габриела Цанева „Догонвам бягащия ден“, също в два елекронни формата – .pdf и .epub.

Можете да разгледате и коментирате книгата. Достъпна е за свободно четене тук.




СПИСАНИЕ


Печатните броеве

„Картини с думи и багри“


Брой 0/2018

Нашият „лабораторен експеримент“, брой 0/2018 г. приключи успешно. Списание „Картини с думи и багри“ получи чрез него свои ISSN номера през м. януари 2018 като онлайн издание и като печатно издание. Броят бе отпечатан и депозиран в Националната библиотека на 07 март. На 14 март бе представен в РБ „Любен Каравелов“.

Така, брой 0/2018 изпълни своето предназначение – послужи като модел за създаване на списанието и стана посланик на идеята ни за създаване на общност, оцветена от изкуството на словото, багрите и формите, общност, способна да съществува, да се развива и да променя устойчивите нагласи на обществото.

Поръчайте на нашите имейли и платете чрез изипей!

gabriell-e-lit@mail.bg office@gabriell-e-lit.com

Ще получите вашите печатни броеве по пощата за наша сметка, или по избрана от вас фирма за доставки, за ваша сметка с наложен платеж.


Брой 1/2019

Първият брой на списанието, неговото истинско, пълнокръвно лице, се разкри и разви пред очите на читателя; случи се като диалог и взаимодействие между редакционния екип и творците…

Премиерата на „Картини с думи и багри“ бе в Столична библиотека, на 19 юни. Представен бе и сайтът на онлайн изданието, както и сайтът на Арт платформа gabriell-e-lit. Събитието стана катализатор за ново, бурно развитие на изданието.

Поръчайте на нашите имейли и платете чрез изипей!

gabriell-e-lit@mail.bg office@gabriell-e-lit.com

„Картини с думи и багри“ – брой 1/2019 бутон epay.bg

Ще получите вашите печатни броеве по пощата за наша сметка, или по избрана от вас фирма за доставки, за ваша сметка с наложен платеж.


Брой 2/2019

Вторият брой ни изненада с нови творци и нови творчески полета. Достигнахме по-широка читателска аудитория и станахме по-гъвкави при представянето на текстове и форми на визуални изкуства. В средата на юли, само месец след премиерата, затворихме броя за авторски публикации, а до края на месеца завършихме предпечатната подготовка.

Премиерата на брой 2/2019 се състоя на 19.11.2019 в клуб „Журналист“ при голям интерес от страна на читатели и автори, публикували в изданието.

Поръчайте и платете по интернет, или във всеки офис на изипей! Ще изпратим вашите книжки по пощата, за наша сметка.

Поръчайте на нашите имейли и платете чрез изипей!

gabriell-e-lit@mail.bg office@gabriell-e-lit.com

Поръчайте и изберете фирма за доставка. Ще изпратим желания брой с наложен платеж, за ваша сметка.


Брой 3/2019

Брой 3/2019 започнахме с ново предизвикателство. Добавихме нов раздел, към познатото вече на читатели и автори списание – РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО. Разработихме правила за публикуване и рецензиране на статии, които имат принос за развитието на науките за литературата и визуалните изкуства.

Броят бе представен заедно с брой 2/2019 на 19.11.2019 в столичния клуб „Журналист“!


Очаквайте на 12 юли 2020 печатното издание на брой 2/2020!

Картини с думи и багри брой 2-2020
Списание „Картини с думи и багри“ – брой 2/2020


Онлайн изданието


Актуално!


„Картини с думи и багри“ – брой 3/2020

Следете онлайн изданието на осмия брой на „Картини с думи и багри“, трети за третата година от съществуването му – брой 3/2020!


д-р Габриела Цанева, собственик на издателство gabriell-e-lit и главен редактор на списание „Картини с думи и багри“