Нови издания


КНИГИ


„На попрището жизнено в средата“, Надежда Александрова Цанева

Първата книга на издателство gabriell-e-lit вече е литературен факт!

„На попрището жизнено в средата“, с автор Надежда Александрова- Цанева, е публикувана като e-book във формат .pdf на 24.01.2019 г. и е достъпна на сайта на издателството и на арт-платформа gabriell-e-lit.

На 22 февруари предложихме на читателите и другия популярен електронен формат .epub, а до 31 март любителите на поезията и публицистиката ще имат печатното издание!

Композиционно, книгата е изградена от три части, като първите две са в мерена реч, условно наречени „лирика“ и „импресии“.  Поетичният стил на Цанева, обаче, е по-скоро експресивен, образно-сетивен. Поетесата търси и улавя мига – болката, щастието, липсата, разочарованието и красотата, любовта и надеждата, фрагментът, който изгражда цялото и цялото, което се разпада.

В третата част са събрани няколко публикувани през годините статии, в които виждаме един друг образ, твърде различен от лирическия аз на поетесата. И този образ е образът на гражданина, който иска да промени света и го променя – с думите и с ясната си позиция и визия за развитието на обществото. Ценен документ за времето, като кехлибар, затворил в златисто-прозрачния си обем златисто-призрачните мигове на онова, което вече започва да става история.

Една книга, която заслужава да бъде прочетена!

Можете да разгледате и коментирате книгата. Достъпна е за свободно четене тук.

На попрището жизнено в средата
корица на книга „На попрището жизнено в средата“, автор Надежда Александрова Цанева

Догонвам бягащия ден, второ издание, автор Габриела Цанева

А ето и нашата втора електронна книга – стихосбирката на Габриела Цанева „Догонвам бягащия ден“.

Неочаквано, осъществихме второ, преработено издание на първата стихосбирка на Габриела Цанева „Догонвам бягащия ден“, също в два елекронни формата – .pdf и .epub.

Можете да разгледате и коментирате книгата. Достъпна е за свободно четене тук.


СПИСАНИЕ


„Картини с думи и багри“ – брой 0/2018

Нашият „лабораторен експеримент“, брой 0/2018 г. приключи успешно. Списание „Картини с думи и багри“ получи чрез него свои ISSN номера през м. януари 2018 като онлайн издание и като печатно издание. Броят бе отпечатан и депозиран в Националната библиотека. На 14 март е представянето му в РБ „Любен Каравелов“. Така, брой 0/2018 изпълни своето предназначение – послужи ни като модел за създаване на списанието и стана посланик на идеята ни за създаване на общност, оцветена от изкуството на словото, багрите и формите, общност, способна да съществува, да се развива и да променя устойчивите нагласи на обществото.


„Картини с думи и багри“ – брой 1/2019

Новият брой на списанието, неговото истинско, пълнокръвно лице, се разкрива пред очите на читателя; случва се като диалог и взаимодействие между редакционния екип, читателите и творците…