РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО

В РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО на списание „Картини с думи и багри“ ще публикуваме вербални и визуални форми на съвременното изкуство, като и класически образци. РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО остава отворен за критически материали и ревюта за нови издания и творчески изяви, за репортажи и публицистични статии; остава свободна сцена за представяне на творчески групи, читалища и библиотеки.

РУБРИКИТЕ

Разделът има осем рубрики.

„Акценти“

Тук ще представяме книгите на издателство gabriell-e-lit и техните автори – снимка на корицата, биографични данни за автора, откъс от произведението, ревю или рецензия. Този раздел е мястото за водещите теми от периода, тук ще запознаваме читателя с основни моменти от творческите биографии на автори, с които работим, ще поместваме кратки откъси от произведения, които предстои да бъдат публикувани от gabriell-e-lit. Място и за нашите анонси към предстоящи събития в областта на литературата и визуалните изкуства.

„На фокус“

В този раздел на ще представяме обстойно един автор с различни аспекти на неговото творчество и личност. Място за цялостен портрет на творец или знаково актуално събитие.

„Поезия“

Тук ще публикуваме българска поезия. Ще каним автори, с техни избрани поетични творби. Ще даваме възможност за изява на поети, които са изпратили свои стихове на редакцията, и които са одобрени от редакционния екип. Всеки е добре дошъл в нашето списание. Убедени сме, че оня, който е посегнал към поезията, за да изрази себе си, има какво да сподели и ще съпреживеем заедно мига на неговото откровение. Този раздел е място за изява и на творци, които сме поканили да участват в списанието.

„Проза“

Рубрика, в която ще публикуваме нова проза. Място за писатели с техни избрани белетристични творби – къси разкази или откъси от повести и романи. В раздела ще поместваме също есета, пътеписи и други прозаични форми, получени в редакцията и одобрени от редакционния екип. „Всеки човек носи в себе си един роман, писателят носи повече” – тази мисъл не ни е чужда. Споделете с читателите ни Вашия роман!

„Критически анализ“

Рубрика на списанието, в която ще намират място различни визии за актуалното състояние на културната среда в страната и света. Убедени сме, че липсата на литературна критика убива литературата; критическият анализ е онзи катализатор, който е нужен за протичането на процеса „творчество”. Не за осъществяването на творческия акт на създаване, а за осъществяване на достигането на творческия продукт до неговите адресати.  Онова, което се случва като творчески акт на съзидание, все едно дали в областта на литературата или на визуалните изкуства, умира, преди да достигне до живото, дишащо съзнание, способно да го възприеме. Тишината, в която творим, убива. Липсата на критически анализ, е липса на гласност, на публичност, на среда.

Тук е мястото, в което ще търсим модерността, съвременните тенденции в развитието на изкуствата, защото теорията и структурния анализ на онова, което правим, знанието за него, е тъканта, върху която можем да нанесем багрите на картините на нашето въображение.

Считаме, че една от причините за трудното утвърждаване на нови, съвременни и млади автори и за непознаването на техните творби е почти пълната липса на сериозна литературна критика. Това прави авторите и техните творби незабележими както за читателите и обществото, така и за литературознанието.

Тук ще поместваме рецензии, ревюта и други критически материали от утвърдени литературни критици. Тук можем да публикуваме и читателски мнения, които получим на нашата електронна поща.

„Философия и общество“

Списание „Картини с думи и багри“ има за цел да представи съвременната българска литература и визуални изкуства, като даде място за изява на творци в тези области, както и като дава възможност за критически анализ на тяхното творчество.

Не е възможно това да се случи в пълнота, ако не бъде направен опит да се разбере средата, в която живеем и която претворяваме. Тук е мястото за изследване на взаимодействието между културата и обществото, място за анализ на културата на обществото.

Макар списанието да е насочено към литературата и визуалните изкуства, живеем в общество и изкуството се ражда, за да отрази и да промени обществото.

Затова избрахме да има и рубрика , в която ще поместваме визията и оценките за общественото развитие и мястото на изкуството в него на хора, които уважаваме, дори когато техните възгледи се разминават с нашите. Тук ще публикуваме и редакционни материали.

„Визуални изкуства“

В този раздел ще представяме творци на визуалните изкуства чрез техни актуални творчески изяви. Ще дадем възможност на читателя да се докосне в цвят до арт-фотографии и снимки на картини, скулптури и други форми на пластичните и изящни изкуства. Тук ще публикуваме и критически материали, репортажи за премиери и изложби, изпратени от техните автори до редакцията и одобрени от редакционния екип, както и редакционни статии и интервюта.

Така ще дадем възможност на читателя да се запознае с актуални изложби на фотографи, художници и приложници, с дигитални изразни постлания, филми и други форми на визуални изкуства, както и с биографични данни за техните творци.

„Гостува ни“

И накрая, но не на последно място, в тази рубрика ще даваме възможност на български читалища, библиотеки и творчески клубове да се представят със свой снимков и текствов материал.

Място, което предоставяме на наш гост. Редакционният екип на списанието ще отправя покана за гостуване по свой избор. Ако гостът приеме поканата, има свободата да представи своята дейност в рамките на няколко предварително договорени страници в текст и снимки.

Ако мислите, че това, което правим заслужава да бъде подкрепено, изпратете ни Ваш авторски текст, или просто ни пишете!

Ако желаете да бъдете наш гост, пишете ни!

Гости не връщаме! Не обещаваме, че ще публикуваме всичко, което получим, но ще публикуваме всеки автор, който ни изпрати повече от три произведения.

Хонорари не изплащаме; такси за участие не събираме.

Но се развиваме.


ПОДКАТЕГОРИИТЕ

След успешния старт на нашия „лабораторен експеримент“ брой 0/2018, който донесе ISSN регистрацията на „Картини с думи и багри“ като онлайн и като печатно издание, започнахме по-смело да комуникираме с автори. Тяхното присъствие и техните идеи разшириха кръгозора ни и територията на нашето духовно търсене. Това доведе до детайлизиране на структурата на списанието, което, от своя страна ще доведе до включването на нови теми и нови автори.

И до утвърждаване на разбирането ни, че живата и виртуалната връзка между издател, автор и читател, не бива да се прекъсва, защото тя е източник на развитие.

Не мога да не посоча приноса на Надежда Радева и Цецка Илиева за разчупването и обогатяването на „Картини с думи и багри“ като медия и платформа за изкуство. Надежда Радева е авторът на първата ни подкатегоризация – разпадането на рубриката „Акценти“ на подкатегории – „Анонси“, „Нови книги“ и т.н. Цецка Илиева добави нова тема и нов подход при подбора на публикации, темата „Хайку“ и начинът на комуникиране с автори, пишещи по дадена тема, чрез фейсбук страници и групи. Всъщност, тя предложи/предостави своя сполучлив опит за подбор, осъществяван вече няколко години от нея във фейсбук групата „По хайку на ден на български“.

А ето и конкретните подкатегории, които установихме за премиерния брой 1/2019!

Рубриката „Акценти” се разпадна на четири подкатегории:

„За издателството“

Тук ще публикуваме редакционни статии и материали, свързани с развитието на издателство gabriell-e-lit.

„Нови книги”

Място за нашия поглед към новите книги на издателството; ще публикуваме откъси, рецензии и отзиви.

„Очаквани заглавия“

Подкатегория в която ще запознаваме читателите с подготвяни за печат книги и техните автори.

„Анонси“

Това е мястото за събития, които считаме интересни и значими, с оглед политиката и мисията на издателство gabriell-e-lit и списание „Картини и багри“.

Рубриката „Критически анализ” също разделихме на подкатегории:

„Литературна критика“

Място ни за рецензии, ревюта и други критически материали за нови книги и събития в литературното пространство. Ще публикуваме както редакционни статии, така и материали на автори, с които работим. Добре дошли са всички, които желаят да пишат за нашето списание.

„През погледа ни“

Тук ще публикуваме редакционни статии и репортажи от събития, свързани с изяви на списание „Картини с думи и багри“, издателство gabriell-e-lit или на автори, с които работим.

„Език и литература“

Считаме, че в едно списание за литература, трябва да намерят място статии, които бележат тенденциите в развитието на науките за езика и литературата.

Ето и подкатегориите на рубриката „На фокус“:

„Биографични бележки“

Подкатегорията, която ще запознава читателя с творческия път на авторите, които сме избрали да представим и

„Творчество“

Тук ще поместваме избрани произведения на представяните автори.

Нужно ли е да делим поезията и творбите в немерена реч, които ще предложим в списанието на подкатегории? Може би, не. И все пак…

Разделихме „Поезия“ на две:

„Нова поезия“

Това е мястото за нови произведения, които може би ще проправят нови пътеки.

„Незаглъхващи гласове“

Тук ще публикуваме съвременни поети и класици, оставили ярка следа в литературата, както и творби на автори, които са починали, дори когато техните стихове не са достигнали до масовия читател, но посланията им не заглъхват.

Рубриката „Проза“ също разделихме на две, с подсказващи наименования подкатегории:

„Нова проза”

Тук ще публикуваме актуална белетристика, публицистика и документалистика.

„Без давност“

Мястото за онази проза, която е без давност; без давност, като тематика, или без давност като художествено постижение, без давност като публицистично послание.

Дали идеята ни да категоризираме и раздробяваме е добра, ще разберем от отзивите на читателите и авторите, с които работим.


Но раздробяването продължава. Заслугата е на Живка Танчева, която изпрати в средата на май кратък репортаж за поклонение пред паметника на Цанко Церковски със свое стихотворение, посветено на Церковски; в писмото си пишеше, че ще изпрати и други репортажи със стихове, ако редакцията одобри идеята й. Това ни накара да разделим рубриката „Философия и общество“ на две подкатегории:

„Събития“

Тук е мястото за репортажи и отзвук за актуални събития, във връзка със знакови за обществото дати и периоди.

„Позиция“

в която публикуваме статии, есета и студии, отразяващи позиция на автора по актуален или значим философски или обществено-политически проблем.

Не само раздробяваме. С развитието на брой 2/2019 разширихме онлайн изданието на „Картини с думи и багри“, като добавихме преки връзки към е-Галерия gabriell-e-lit и е-Библиотека gabriell-e-lit и отворихме по-широко вратата към „кухнята“ на редакцията, като добавихме връзка c нашата поща, чрез категорията поща gabriell-e-lit .

Габриела Цанева