СЛЪНЦЕТО НА ВЯРАТА – Тодор Билчев

СЛЪНЦЕТО НА ВЯРАТА – поезия от Тодор Билчев

НАДЕЖДА, ВЯРА И ЛЮБОВ – ПОКЛОН

С отворени за любовта души,
зовем надеждата и вярата.
И чужди на богатства и пари,
на земното ни дирим мярата.

А тя къде е във туй зло време?
Дали не я отнесе алчността?
Златозърното човешко семе,
дали не го изяде подлостта?

Пропити с пошлост и безсилие,
дали затуй сега пък хората
за Бог посочиха насилие
и сила стана им опората?

Но без любов е слабост силата.
Без вяра и надежда е погром.
Затуй с надеждата и с вярата,
сторете и на любовта поклон.

23.04.2020 г. 11.21 ч.
Русе

СЛЪНЦЕТО НА ВЯРАТА

С крехка надежда от вяра,
днес любовта тук е спряла.
Иска ги днес тя, поете,
да ги отнеме и двете.

И вяра с надежда, в любов,
с миг се обръщат, готови.
Тъй любовта става вечна,
паметна и безконечна.

А вярата от душата
за Вечност вече се смята.
Твоята вяра, поете,
днес като слънцето свети!…

23.04.2020 г. 11.49 ч.
Русе

ЛИСТА КАТО КРИЛЕ НА ПТИЦА

Като криле на птица листата на дърветата
потрепват, духани от лудия, немирен вятър.
И само миг, ще литнат те сами над планетата,
за да вдигнат на слънцето позлатения скиптър.

И с него пурпурно да я огреят те земята,
във черна тъмнина днес, която е застинала.
Те само, единствено, на дърветата листата,
човечеството ще спасят, отдавна загинало…

27.05.2020 г. 10.15 ч.
Русе
(6.05.2020 г. 15.15 ч.
Обретеник – тогава е започнато)

ЗА СВЕТОСТТА НА ПРИРОДАТА

Дърветата в короните си имат сила.
А във клоните им смелост дръзка се таи.
Дъгите раждат се след дъжд, пък, избуили.
Превръщат се във езера буйните реки.

И светъл ден настъпва след всяка тъмна нощ.
След студ и мраз напича слънцето земята.
А природата онази сила е и мощ,
която, като Бог, от всичко най е свята.

27.05.2020 г. 11.39 ч.
Русе – по идея от реклама по БТВ

© Тодор Билчев

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.