Автори списание

Габриела Цанева

Габриела Цанева е родена в Русе. Дипломира се като инженер-химик в ХТМУ-София, защитава дисертация /PhD/. Завършва право и работи като адвокат в САК до 2018 г. Същата година регистрира издателство gabriell-e-lit и започва да издава „Картини с думи и багри – списание за литература и визуални изкуства“. Автор на 13 книги с поезия и проза.


Емил Петров е роден в с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца. Интересите му са в областта на историята и краезнанието. Пише поезия и проза, има публикации в периодичния печат.


Живка Танчева

Живка Танчева, автор в списание „Картини с думи и багри “ е поет и писател, автор на осем книги и многобройни публикации в периодичния печат.


Катя Тончева

Катя Тончева е родена през 2004 г. и е ученичка с многостранни интереси. Пише поезия от осемгодишна. Има публикации във в. „Литературно земеделско знаме“ и LiterNet.


Кирил Назъров

Кирил Назъров е български поет, журналист и писател, роден на 2 ноември в с. Драгуш, общ. Петрич. Автор на книги за деца и възрастни, преведени на почти всички европейски езици. Неговото творчество е включено в програмата на началното училище. Автор в списание „Картини с думи и багри“.


Крум Гергицов


Любомир Тончев


Надежда Цанева


Пенко Керемидчиев


Петко Огойски


Христо Ангелов е роден на 28 януари 1936 г. Завършил гимназия в Русе и електроинженерство в МЕИ-София. Преподавател. Пише сатирична поезия и епиграми от ученик. Има многобройни публикации в периодичния печат.