СРЕЩА С АПОСТОЛА – Румен Сейреков

СРЕЩА С АПОСТОЛА – поезия от Румен Сейреков

Леденият вятър брули

сняг от голите дървета.

Над замръзналите скули

две очи неземно светят,

а перчемът русо пада

над очите дръзко сини –

сякаш Левски на площада

зърнах в снежната пъртина.

И за миг ми топло стана,

свит във тънката си дрешка.

Сякаш зимата престана!

И не бе ни сън, ни грешка…

Вярвам че духът му броди

още в нашата държава

и ни буди, и ни води

към достойнство и към слава.

© Румен Сейреков

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.