ТОДОР БИЛЧЕВ – НА ФОКУС

БИОГРАФИЯ

Тодор Билчев е роден на 18.04.1956 г. в Русе.

Завършва „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1981 г. От 1986 г. до днес работи в Държавен архив – Русе.

Тодор Билчев
Тодор Билчев е поет и документалист

Автор е на документални и исторически, книги, между които „Филип Тотю – личност, дейност, документи” – 1990; „An Eastern orthodox Communitu During the Tansimat (Dokuments froma Register of the Bulgarien Sosietu in Ruse. 1860 – 1872). Източноправославната общност по време на Танзимата (Документи от регистрите на Българската община в Русе. 1860 – 1872 г.)” – Токио, 1997; „Захари Стоянов – редактор и издател” – 1999; „Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник и банкер. Биографичен очерк.” –  2002; „Обретенският духовен хранител. 75 г. читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско” – 2003; „Батин” – 2003; „Обретенският храм на просветата. 135 г. училище „П. Р. Славейков” – с. Обретеник, Русенско” – 2005; „Епископ Андрей Велички – митрополит Андрей Нюйоркски. 1928 – 1972 г.” –  2007; „Варненски и Преславски Симеон. Биография.” –  2007; „55 г. Държавен архив – Русе (юбилеен сборник).” – 2007; „Добруджа и Ньойският договор. 1917 – 1919 г.” – 2009; „Обретенският духовен храм „Света Троица”” – 2010; „Поп Дошо” – 2010; „Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – Русе” – 2012 „Духовни спомени. Иван Коларов. Кънчо Бакалов” – 2014;  „Цанка Илиева – спомен и реалност за Обретеник” – 2014; „Горно Абланово” – 2014, научни издания „Русе в стари снимки, документи и портрети” и „150 г. Русенска община – юбилейна изложба”. През 2017 г. издава документалния сборник „Старозагорски митрополит Павел. Дневници. (1919 – 1940 г.) документалния сборник „Поборникът Иваница Ангелов Иванов – писма, спомени, документи (1863 – 1939)”

Публикувал е над 100 научни съобщения, над 2000 научнопопулярни статии в специализирани научни издания, местни и централни вестници и списания.

*

Избран за почетен гражданин на Борово на 5.09.2014 г. заради книгите му за Г. Абланово, Батин и Обретеник и във връзка с 30-годишнината от обявяването на Борово за град. Избран за почетен член на читалище „Канев – Пробуда 1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. Абланово и по повод 90-годишнината на читалището и на читалище „Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско на 3.09.2018 г. във връзка с 90-годишнината на читалището и за цялостния му принос за културното въздигане на селото.

*

Освен документалист, Тодор Билчев е вдъхновен и много успешен поет.

Негови стихотворения са публикувани във вестниците „Дунавска правда”, „Любородие”, „Златаришки пламък”, „Форум”, „Дума”, „Ретро”, „Трета възраст”, „Минаха години”, „Клуб 100”, „Златна възраст”, „Стършел”, сп. „Брод”, „Издател”, литературните сборници на русенския клон на Съюза на свободните писатели „Крайречни гласове” – 2017 г. и „Молитва” – 2018 г., алманах „Нова българска литература” – 2017 и 2018 г., антология на ССП „Графити” – 2018 г. и др. Носител е на престижни литературни награди.

*

През 2015 г. издава първата си стихосбирка „Есенна жътва”. През 2016-17 г. следват „Празниците на Духа”, „Светлина в душата ми погледна”,  „Прашинки от Безкрая”, „Тъга по вечност ” и  „С обич, Дух и тъга”, а през 2018 г. „Слепите очи на тъмнината” и “Барабанът на живота”. Продуктивността му не спада и през 2019 г. „Жажда за полет”, “Къде си Господи, когато…” и „Във вечността на Ада”.

През 2020 г. излиза дванадесетата му стихосбирка „Отвъд болката и красотата”, първата със знака на издателство gabriell-e-lit. Тринадесетата, „В мраз криле за полет”, е рецензирана от Габриела Цанева /изд. на ССП/, както и следващите три „Календар за Вечността”, „Светата троица човек” и „Водопой за кръвопийци”, отново издадени от които също са издадени от gabriell-e-lit. През 2020 г. Тодор Билчев осъществява чрез нашето издателство второ, преработено и допълнено издание на документалната книга „Поп Дошо”, с което общият брой на издадените му книги стана 82.

Още първите седмици на 2021 г. носят на Тодор Билчев още две сти-хосбирки – „Пепел от дъга“ и „Целувката на небесата“, а преди края на полугодието несекващото творческо вдъхновение на автора се увенча с още една поетична книга – „На незабравата зовът“.

Нашите читатели вече четат в аванс и стихотворения, които без съмнение ще станат сърцевината на нови проекти.

списание „Картини с думи и багри“, редакционна статия

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *