ТРИПТИХ ВОДОПАДИ – Александър Алекс. Дъбнишки

ТРИПТИХ ВОДОПАДИ – поезия от Александър Алекс. Дъбнишки

Водният прах над водопада.
Вдишвам го.
Почвам да падам.
И тогава…литвам.
Миг преди да стана … вода.

Въздухът, когато се раждаме.
Вдишваме го…
земя.

Rhinefalls, Swizerland, 2015


НИАГАРА. Понякога зимното небе измъква от чудовищните маси вода бяла завеса,
в чиито застинали гънки затихва прочутият водопад.
Тръгваш от дъното, където всяка форма е разбита −
една каменна чаша с аморфност, стаила очакване за всемогъщата десница на съзиданието.
А над теб е спрялото време, един осъществен вик на безсмъртните устни:
О миг, поспри…
И… тръгваш нагоре − крачка след крачка, миг след миг,
струи време след струи време.
Докосваш с поглед бялото едноцветие на спрялото време –
като дар да го видиш, да го почувстваш не само с мисъл,
да съзреш и себе си.
А стъпките ти – с подхлъзване, с боязън
да погледнеш надолу, или по-точно назад, не спират.
Две частици страх, родени от слиянието на нагоре и назад
съпровождат последното ти усилие, за да се видиш лъч от поглед на огромно синьо око
към бялото снежно легло под него.
Това е мигът, преди да станеш ти.

Niagara, 2018


Водопад − съборена вода.
Така е и в живота − вървиш,
спокойни стъпки, равен ден;
време като гладък пясък
нещо на нозете ти шепти.
А после − всичко чезне изведнъж;
за миг си като Бог над пустотата.
Времето с дъха пропада, прелиташ
край недокоснати с ръка скали;
удар подир удар те разбива,
чезнат форми; словата свиват се
в едно. Звук утроба ще роди.
Мигове летеж − не можеш
даже нещо да запомниш, да съзреш.
После всичко спира, изсипваш се на куп.
Търсиш нещо да се хванеш, да се събереш
отново цял, макар да продължава
грохота отгоре да извира. Дар е
ако кротост над теб като небе стои.
После, разкъсана на мириади капки,
пак водата се събира. Нявга
ще можеш ли да разбереш формата,
която отново те намира?
И все така започват нещата отначало −
вървиш; спокойни стъпки, равен ден …

И нивга водопадът не замира …

Девин, 2013 Водопадът Самодивското пръскало

© Александър Алекс. Дъбнишки

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.