ХАЙКУ – Людмила Христова

ЕСЕНТА В ТРИ СТИХА – хайку поезия от Людмила  Христова

1. 

кръстопът в полето

пресичат сенки

на облаци

(19 Международен хайку конкурс Кусамакура, Япония, 2014 – 3-та награда)  

2.

необрана ябълка

нахапана в клоните

само луната

(Публикувани в двуезична българо-английска хайку антология „Отвъд  думите”, 2018)

3.

есенна светлина
еднакво блестящи
ябълката и ножът

(Отличие в Iafor Vladimir Devide Haiku Award, 2018)

4. 

50 нюанса синьо
дългият полет
през океана

           (4-то място в 20 Indian Kukai, май 2017)

5. 

лятото свършва
към мазето поемат
градинските джуджета

          (Публ. в Хайку новине, Сърбия, юбилеен 33 бр., 2018)

6.  

разходка в дъжда –
на връщане
все същите охлюви

7.

есенно чистене
няма вече дом
молецът

8.

късна есен
пръстта попива
сенки на ята

9.

мъглива вечер
пътят към дома
край непознати дървета

          (Haiku of Merit, World Haiku Review 01.2017)

10. 

внезапен дъжд
църквата се напълва
с богомолци

(Отличие в 11 национален конкурс за хайку на свободна тема, 2019)
       

11.  

краят на ваканцията
ято диви гъски
прекосява слънцето
 

12.  

ленив следобед
върху планината натежава
сянката на облака
 

13.  

есенен дъжд
един след друг се разтварят
разноцветни чадъри

14.  

есенна вечер
еднакво мокри
всички сенки

15.  

нова кръпка
на ризата на плашилото –

жълт лист

© Людмила Христова

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.