ЧИТАЛИЩНОТО ПРОБУЖДАНЕ – Милена Филипова

ПАЗИТЕЛИ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КАНЕВ-ПРОБУДА-1924”, с. Горно Абланово – Милена Филипова

Историята  на читалището  в с. Горно Абланово обл. Русе започва от далечната 1924 г. То е създадено от будни жители на селото. Първоначално  читалището се е наричало „Пробуда” и е изиграло важна роля в живота на селото  от създаването си до днес.    

В документ  от 1951 год. от извънредно събрание на  Горноаблановски народен съвет, споменат и в историята на с. Горно Абланово,  като първа точка е записано: „Вземане решение за отпускане заем  от държавата за народно читалище „Пробуда” в селото за постройка на читалищна сграда.”                                                                           

През 2014 год. с дарение на родения в с. Горно Абланово канадски  магнат, филантроп, „човекът душа”,  както го наричат всички, които го познават – Големия Игнат Канев, беше построена нова сграда „Канев-център” в  с. Горно Абланово, обл. Русе с голяма библиотека, читалня, компютърна, театрална и други зали с различно предназначение .

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 1
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 1

Народно читалище „Канев – Пробуда 1924” е мястото, в което се възпитава любов към книгите и българския фолклор и работи за запазване на традиционния бит и култура в селото, издирването на обичаи и предаването им на младото поколение.

Членовете на Народно читалище „Канев – Пробуда 1924” са 61 на брой. Те активно се включват в богатата и разнообразна дейност. Председателят на читалището, Денчо Денев, заедно с членовете на настоятелството изпълняват своята мисия като пазители на духовната култура и полагат усилия, доказвайки, че освен пазители на културата, откликват на предизвикателствата на новото време. Към читалището има библиотека с библиотечен фонд от 9458 бр. библиотечни единици.

Работим и развиваме дейности по проекта „Глоб@лни библиотеки- България”, с придобивките от който е обзаведена компютърна зала с интернет за ползване от обществеността. Провеждаме обучения за придобиване на първоначални умения за работа с компютър на желаещите жители от селото. Предлагаме информационно обслужване и копирни услуги.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 2
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 2

Традиционно в библиотеката се подреждат витрини във връзка с националните и християнски празници. Децата от детска градина „Канев” са чести посетители и гости в библиотеката на читалището, за да се пренесат в чудния свят на приказките. Учениците от основно училище „Христо Ботев” в селото са посетители на библиотеката и участват в самодейната дейност на читалището.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 3
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 3

С годините са се развили и продължават да се развиват и обогатяват групите от самодейци. Целта ни е да издирим, съхраним и популяризираме местните традиции и обичаи, да запазим песенното творчество, танци, местни творения и обичаи. Към читалището има четири певчески групи.

Група за автентичен фолклор „Аблановски гласове” е основана през 1994 год. От нея произлиза Трио”Зорница” и квартет „Славей” с ръководител Пенка Бенкова.

Женска певческа група „Надежда” и дует „Детелина”с ръководител Кунчо Венков .

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 4
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 4

Мъжка певческа група и смесена певческа група с художествен ръководител Кунчо Венков.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 5
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 5

Те изпълняват популярни народни песни и песни от извора. Групите вземат участие в много събори, фестивали, надпявания. Носители на много награди и отличия от национални фестивали, събори и конкурси – грамоти, дипломи, статуетки, медали и др. награди.

Само за 2018 год. групите са удостоени с Голямата награда в с. Рибарица „Най големия пазител на българския фолклор”. Сребърен и два бронзови медала от националния събор надпяване „Авлига пее”с. Обединение, във фолклорен фестивал „От Дунав до Бълкана”бронзов медал. „Напевите на Янтра” с. Стърмен – голямата награда на журито. Първо място в хумористичния събор „Сребърна пее и се смее”, голямата награда на кмета на с. Ценово във фолклорния събор „Ценово пее и танцува“ и още много грамоти и статуетки от фестивали, събори и национални участия.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 6
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 6

Всяка година преди Великден се събират момичета за лазаруване с кошници и цветни венчета, обикалят къщите, като пеят и танцуват на стопаните, а те ги даряват с яйца за здраве.

В нашето читалище от няколко години съществува и литературен клуб. През 2018 год. проведохме срещи с писатели и поети. Често имаме удоволствието да приветстваме с добре дошли нашите приятели и гости – писателят Йордан Йорданов, роден в с. Горно Абланово, удостоен от Съюза на свободните писатели в България със званието „Народни будители 2017”, поетът и писател Тодор Билчев, написал историята на с. Горно Абланово, гл. ас. д-р Никола Бенин от Русенския университет.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 7
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 7

Забележителна беше и срещата на населението с племенника и племенницата на Никола Йонков Вапцаров, разказите им за поета, изложбата от снимки и негови стихове.

Танцовата група „Аблановско настроение” с ръководител Яна Янкова представя автентични танци, които в миналото бабите от селото са играли на хорото . Групата за обичаи пресъздава традиционния бит на местните обичаи- „Пеперуда”, „Коледа”, „Окроп”, „Жътва”,” Седянка”.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 8
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 8

Телевизия Дистинация за България направи филми на обичаите „Пеперуда”, „Окроп”, и „Жътва”.

Съвместно с кметството в селото правим общоселски празници, коледно-новогодишни тържества, Бабин ден и Трифон Зарезан, осми март, националния празник 3 март и втори юни – ден на Ботев и др. Всички самодейци вземат активно участие в дейността на читалището. Два пъти в седмицата редовно идват за репетиция.

Народно чиналище "Канев - Пробуда - 1924 г.", с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе - 9
Народно чиналище „Канев – Пробуда – 1924 г.“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе – 9

На 19.10.2019 г., с дарение на Игнат Канев, беше открита и музейна експозиция „Игнат Канев” на втория етаж на читалището.

© Милена Филипова – библиотекар в НЧ „Канев-Пробуда – 1924“, с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

1 thought on “ЧИТАЛИЩНОТО ПРОБУЖДАНЕ – Милена Филипова

  1. Канев е истински благодетел с възрожденски дух. Спомням си един от първите му дарове за Русе – Луна парк, с невиждани до тогава съоръжения. Трудно ми е да дам количествена оценка на даренията му, но те са с голяма морална стойност и трябва да се популяризират като пример за подражание. Дарения могат да се правят не само когато си богат. Дарение е и добрата дума споделена със самотен човек.
    Благодаря за тази публикация!
    Цанка Шишкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.