Картини с думи и багри
Posted in брой 2-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ТРИПТИХ ВОДОПАДИ – Александър Алекс. Дъбнишки

Картини с думи и багри
Posted in брой 2-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

НЕ ЖЕНА – Надежда Радева

Картини с думи и багри
Posted in брой 2-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ – Иванка Янкова

Картини с думи и багри
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ВЪЗДИШКА ПО ВЯТЪРА – Димитър Пенчев

Картини с думи и багри
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

В СЕЗОНА РАЗПЪТЕН – Иван Бобев

Картини с думи и багри
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

БЪЛГАРИЙО, ПОКЛОН! – Христина Въчева

Картини с думи и багри
Posted in брой 1-2020 В паметта ни Картини с думи и багри - изкуство Поезия

Д-р НАДЕЖДА БОНЕВА

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Нова проза Памет Поезия Проза Философия и общество

РАЗГОВОР С ВРЕМЕТО – Тодор Билчев

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

СТАРОСТТА, ИМПРЕСИИ – Александър Алекс. Дъбнишки

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

РЕКВИЕМ ЗА ЖИВОТА И МЪРТВИТЕ – Сидония Пожарлиева

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ГРАДЪТ НА БЕЗУМИЕТО – Рени Васева

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ЗИМА – Цанка Шишкова