Картини с думи и багри 3-2020
Posted in брой 3-2020 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия Списание "Картини с думи и багри"

ЗЕМЕН ПЪТ – Дора Габе

Картини с думи и багри - 2
Posted in брой 2-2020 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия Списание "Картини с думи и багри"

НАПРАЗНО ВАШИЙ ДУХ ЛЕТИ – Николай Лилиев

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия

ЗАЩО МЪЛЧИШ – П. К. Яворов

Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия

ОБЕСВАНЕТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ – Страхил Планинец

Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия

НИВАТА – Иван Вазов

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия

ОТ ЧУЖБИНА – Михай Еминеску

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия

В МЕХАНАТА – Христо Ботев

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Картини с думи и багри - изкуство Незаглъхващи гласове Поезия

МОЛИТВА В ПЛАНИНАТА – Иван Вазов