Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Картини с думи и багри - изкуство Позиция Философия и общество

ПОРТРЕТ НА РАЙКО ДАСКАЛОВ – Живка Танчева

Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Картини с думи и багри - изкуство Събития Философия и общество

БИОГРАФИЧНИ РЕПОРТАЖИ – Живка Танчева

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Картини с думи и багри - изкуство Събития Философия и общество

ПОЕТИЧНИ РЕПОРТАЖИ – Живка Танчева

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

ГОРЯНСТВОТО – статия от Любомир Тончев

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

ЗА „МАЛКИТЕ“ И „ГОЛЕМИТЕ“ ТВОРЦИ – Емил Петров

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

ЗА ПАТРИОТИЗМА, НАРОДА И РОДИНАТА, ЗА СЕМЕЙСТВОТО, РОДА И РОДНОТО МЯСТО… – есе от Габриела Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ И НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ… – статия от Любомир Тончев