Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Ноември 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

КОРАБОКРУШЕНЕЦЪТ – Цонка Великова

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Ноември 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

ТРИПТИХ „ДЕЦА“ – Александър Алекс. Дъбнишки

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Ноември 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

ПРОШКА – Димитър Драганов

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Ноември 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

РОДЕНА ОТ ЛЮБОВ – Михаела Грамен

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Октомври 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

НЕНАКАЗАНАТА АГРЕСИЯ – Добрина Симова

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Октомври 2022 Проза Сатирична проза Списание "Картини с думи и багри"

АФОРИЗМИ – Стоян Михайлов

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Октомври 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

ЗА ПРОСТИТЕ НЕЩА… – Венелин Терзиев

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Октомври 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

КРАТКИ ФОРМИ – Сидония Пожарлиева

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Октомври 2022 Проза Сатирична проза Списание "Картини с думи и багри"

ХУМОР И АФОРИЗМИ – Мая Цекова

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Октомври 2022 Проза Сатирична проза Списание "Картини с думи и багри"

АФОРИЗМИ – Планимир Петров

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Октомври 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

СРЕЩИ – Валентин Баров

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Октомври 2022 Проза Списание "Картини с думи и багри"

БОГОБОРЕЦЪТ АЛЕКСОС – Кирил Димитров