Картини с думи и багри брой 3-2022 - печатно и онлайн издание
Posted in брой 3–2022 В памет на Картини с думи и багри - изкуство Проза Септември 2022 Списание "Картини с думи и багри"

ИВАН СЕЛАНОВСКИ – ОГНЕН СТИХ И ДЕТЕЛИНА

Картини с думи и багри брой 3-2022 - печатно и онлайн издание
Posted in брой 3–2022 В памет на Картини с думи и багри - изкуство Проза Септември 2022 Списание "Картини с думи и багри"

БОРИС ЦВЕТАНОВ – ПЛАМЪКЪТ НА ДУХА

Картини с думи и багри брой 1-2022
Posted in брой 1-2022 В памет на Картини с думи и багри - изкуство Проза Списание "Картини с думи и багри" Януари 2022

АФОРИЗМИ – Петко Огойски

Картини с думи и багри брой 4-2020
Posted in брой 4-2020 В памет на Картини с думи и багри - изкуство Ноември 2020 Проза Списание "Картини с думи и багри"

НОВОГОДИШНО ОПИЯНЕНИЕ – Петко Огойски

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 В памет на Картини с думи и багри - изкуство Проза

ТРОХИ ОТ ХЛЯБ – Петко Огойски

"Картини с думи и багри"-брой 1/2020
Posted in брой 1-2020 В памет на Картини с думи и багри - изкуство Проза

Д-р ИВАН ПАЧНИКОВ