Картини с думи и багри - брой 3/2019
Posted in брой 3-2019 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство Творческа изява - визуални изкуства Творческа изява - визуални изкуства - теория

КЕРАМИКА ЗА ЧАЕНА ЦЕРЕМОНИЯ – проф. Георги Георгиев

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство Творческа изява - визуални изкуства

КЕРАМИКА ЗА ИКЕБАНА В СОФИЯ – проф. Георги Георгиев

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство

БАГРИТЕ В „СЪРДЕЧНИ МОНОЛОЗИ“ – Владимир Цоневски

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство

ПОЗДРАВ ОТ МОРЕТО – Светлин Трендафилов

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство Нова поезия Поезия

ИЗПРАЩАНЕ НА АПРИЛ – Надежда Радева, Ина Стана Ребиган

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство

ЗА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство

КАРТИНИТЕ НА МОИТЕ КНИГИ – Габриела Цанева