брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Критически анализ През погледа ни Списание "Картини с думи и багри"

„ИСКРИЦИ В НОЩТА“ НА МАРГАРИТА НЕШКОВА – представя Надежда Александрова

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Критически анализ През погледа ни Списание "Картини с думи и багри"

„СЛЕДИ ОТ ВЯТЪР” НА АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА И ЗЛАТКА ТИМЕНОВА – представя Габриела Цанева

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Критически анализ През погледа ни Списание "Картини с думи и багри"

„СЯНКА“ НА АТАНАС ПЕТРОВ – представя Габриела Цанева

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 Критически анализ През погледа ни Списание "Картини с думи и багри"

„КРАСТАВИЦИ ПО ШЛЕПЧИЙСКИ“ НА АДРИАН ВАСИЛЕВ – представя Габриела Цанева

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 Критически анализ През погледа ни Списание "Картини с думи и багри"

ДЕНЯТ НА ЧИСЛОТО „ПИ“ – редакционна статия