Списание брой 0-2018
Posted in Акценти брой 0-2018 е-Книги gabriell-e-lit Издателство gabriell-e-lit Картини с думи и багри - изкуство Нови книги р-Книги gabriell-e-lit

„НА ПОПРИЩЕТО ЖИЗНЕНО В СРЕДАТА“ и Надежда Александрова-Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Поезия

ЗИМНО НАСТРОЕНИЕ – поезия от Живка Танчева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство

ЗА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Критически анализ

ИВАН СЕЛАНОВСКИ ИЗ МРАКА НА ТОТАЛИТАРНАТА НОЩ – Габриела Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Поезия

МОРЕТО В НЕБЕТО – от Катя Тончева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Поезия

СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ВЯТЪРА – поезия от Кирил Назъров

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

ЗА „МАЛКИТЕ“ И „ГОЛЕМИТЕ“ ТВОРЦИ – Емил Петров

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Творчество

ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ – ПОЕЗИЯ

Списание брой 0-2018
Posted in Акценти брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Очаквани заглавия

ЖИВОТА В СТИХ СЪБРАХ – Габриела Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Визуални изкуства Картини с думи и багри - изкуство

КАРТИНИТЕ НА МОИТЕ КНИГИ – Габриела Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Критически анализ Литературна критика

СПЛЕТЕНИ В ЖИВОТА РЪЦЕ – Крум Гергицов

Списание брой 0-2018
Posted in Биографични бележки брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство На фокус

ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ – НА ФОКУС