На попрището жизнено в средата
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Поезия

САМА – Надежда Цанева

Картини с думи и багри - 0/2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Поезия

УЧАСТ – поезия от Петко Огойски

Картини с думи и багри
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Нова проза Проза

КРАЯТ НА ЛЯТОТО – импресия от Габриела Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

ЗА ПАТРИОТИЗМА, НАРОДА И РОДИНАТА… – Габриела Цанева

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 Картини с думи и багри - изкуство Философия и общество

НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ И НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ… – статия от Любомир Тончев

Списание брой 0-2018
Posted in Акценти брой 0-2018 За издателството и списанието Картини с думи и багри - изкуство

ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit -КОИ СМЕ НИЕ?