брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

ЙОСИФ ПЕТРОВ – творчество

брой 2-2019
Posted in брой 2-2019 За личността и творчеството На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ЙОСИФ ПЕТРОВ – импресия от Габриела Цанева

брой 2-2019
Posted in Биографични бележки брой 2-2019 На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ЙОСИФ ПЕТРОВ – биография

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 За личността и творчеството На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ХУДОЖНИКЪТ НА КОНТРАСТИТЕ – Катя Николова

брой 1-2019
Posted in брой 1-2019 На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

МАРИО МИТЕВ – ЖИВОПИС

брой 1-2019
Posted in Биографични бележки брой 1-2019 На фокус Списание "Картини с думи и багри"

АРХ. МАРИО МИТЕВ – НА ФОКУС

Списание брой 0-2018
Posted in брой 0-2018 На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ – ПОЕЗИЯ

Списание брой 0-2018
Posted in Биографични бележки брой 0-2018 На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ – НА ФОКУС