АЛМАНАХ ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ – том 2

АЛМАНАХ ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ – том 2, съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева

Очаквайте втория том от поредицата „Алманах Литературно земеделско знаме” през есента! Както в том 1, така и в настоящата книга разпределението на включените творби по жанрове следва структурата на вестник „Литературно земеделско знаме”, но е съществено различно. Обединихме някои теми и не включихме в алманаха статии и репортажи с преходно-ежедневно, характерно за периодично издание съдържание, за да дадем пространство на произведения с по-подчертани литературнохудожествени качества.

Алманах Литературно земеделско знаме - том 2
Алманах Литературно земеделско знаме – том 2 – избрани текстове от в-к Литературно земеделско знаме

Силно е присъствието на вече познатите сатирици Бодил Розин, Таралежа, Христо Ангелов и др. но правят впечатление и някои нови имена, като Георги Козарев . Най-ценното и в този том са произведенията на автори, които оставят траен спомен у читателя с картини от живота в комунистическите лагери, изстрадано и талантливо нарисувани. Няма да изреждам имена, за да не пропусна някого. Не мога да не спомена формиращите послания на три поетеси с изящна чувствителност и разкрепостен, но овладян стих – Вяра Дамянова, Милена Филипова и Надежда Цанева.

©редакционна статия, списание „Картини с думи и багри“

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.