ДА ПОСТИГНЕШ СВОБОДАТА – Лияна Фероли

ИСТИНСКАТА СВОБОДА СЕ ПОСТИГА ЧРЕЗ СИЛАТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО – СЛОВОТО – есе на Лияна Фероли

Според холографския принцип, всичко, което ни е необходимо, е заложено вътре в нас. И това истинско познание е в  зародиша, искрата от Светлина, вдъхната ни от нашия Творец. Само трябва да я разпалваме и да поддържаме непрестанно нейния огън, който най-много се разгаря чрез чистотата и свободата на творческото отношение към света, защото именно то е образът на Бога в нас, който води към Целостта на живота, в която няма отделно естество, а всичко е Едно. Има само някои илюзорни, привидни различия, но и те водят към единната посока. Към достигането ни до най-същественото  – есенцията на Бога и на живота – Любовта. А пък тя прераства в Мъдрост, Истина и Свобода-  чрез превръщането на Словто в плът, в живот, защото то е инструментът за сътворяване. Най-вече чрез придържане към неговите методи на светлите, чистите, любящите пориви, мисли и прояви.

Словото води и към истинската промяна, към възкресенското съзнание на вечната светлина и на единението с Целостта. И точно сега идва това време, когато огненото, духовното тяло – храмът на Бога у нас се въздига чрез копнежите и екстаза на сърцата ни към огнения Божествен Светилник. Когато можем да стигнем до Него чрез нов начин на виждане и с вярата ни като акт на познание. Също и с един нов начин на изказ, възможен благодарение на нашия словесен Аз, носещ словесно ни подобие с Бога. И чрез него да започнем да именуваме, наричаме, лекуваме света. А това наше подобие с нашия Отец особено силно грее в тласъка и трепета на книжнината и на живото слово. Намира се също и във всеки малък принос, който умножава, надгражда доброто и любовта в местен и глобален мащаб, обогатява, актуализира всичко в живота, според повелите на времето.

*

Реалността, заобикалящият ни свят, всичко е било сътворено чрез  модела на Божествената словесна матрица, във всичките й форми – мисловни, вербални, визуални, книжовни, езикови… И в нея Христовият Дух работи като Живо слово. И всички ние сме продукт на Духа на Словото в нас, който одухотворява и оплодотворява материалния свят. Нашите прадеди са го оприличавали с двуострия тракийски меч Румфая, излизащ от Божията уста за изобличение или благословение. Смятали са, че той може да съзижда и да разрушава, в зависимост от това как и за какво се използва – с егоистични или с алтруистични цели.

Днешните събития показват, че все още няма друг път към единението в Духа на Словото, освен този на внимателното и центростремителното балансиране с Него върху острието на „бръснача” над  бездната.

А сега, когато вече започна подхлъзването ни към нея, не можем да не осъзнаем, че повече от всякога е важно да бдим за светостта и чистотата на езика на Божието творение, който е най-важният инструментариум за сътворяването на живота във всичките му форми и аспекти. И то с необходимата за това  искреност, сърдечност, с уважение, равнопоставеност, солидарност, толерантност, с подкрепа и доверие… Без оскърбления, осъдителност, манипулативност, дискриминираност, пренебрежителност… Защото това би означавало да оскърбим Този, който ни е създал.

Това е и начинът човечеството да се справи с все по-ескалиращата днес агресия, чудовищната егомания, с ненаситния материализъм, с все по-голямата конфликтност. Защото цялата днешна покъртителна картина на тотален духовен срив, на ужасяващи изкривявания и изстъпления, са дело на нашите неправилно употребени възможности и сили за сътворяване на живота чрез най-важния инструмент на словото, на езика, на дипломацията.

*

Но поне и тук има една утеха – заедно с усилването на сътворената от нас тъмнина, расте също и възможността за спасение. Та нали зазоряването е най-близко до непрогледния мрак. А с проникването на Светлината през гъстите облаци на незнанието и неверието, идват и първите пориви да заживеем с чистотата на Божествения език, който включва чистото слово, чистите мисли и чистите действия. Защото само те имат силата да филтрират, да претопят днешния хаос, тоталната разруха.

За да може всичко да изкристализира в една жива, динамична и градивна съзидателност. Въпреки че този процес е много дълъг и изискващ много базисни превенции. Но пък днешното време на ускорени енергийни промени, особено много съдейства за по-бързо съживление, за хармонично живеене, творене, съгласно божествените принципи.

Лияна Фероли

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *