ЗА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit и списание „Картини с думи и багри”

ИЗДАТЕЛСТВОТО

През периода май – юли, издателство gabriell-e-lit прие и преодоля няколко предизвикателства.

Разширихме тематичния обем на изданията си, включвайки в нашия каталог литературно-публицистичната поредица „Алманах Литературно земеделско знаме” със съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева.  В края на м. юли публикувахме в .pdf формат първата книга, като подготвяме за печат и том 2 на алманаха. Проектът ще съдържа четири книги, които ще осъществим в електронен формат до края на годината. Надяваме се, че ще привлечем нови хора в нашата читателска аудитория.

Важна стъпка в развитието на издателството бе публикуването на сати-ричната стихосбирка на Христо Ангелов „След девети, след десети”- един от авторите на списание „Картини с думи и багри” /брой 0/2018/, стана автор на издателство gabriell-e-lit. Скоро ще представим на читателите книгата и като печатно издание.

Друго предизвикателство е динамиката в развитието на списанието, свързана с разширяването на авторовия състав и с включването на гост-ре-дактори в екипа на броя.

СПИСАНИЕТО

Както вече споделихме,  авторите, които приеха списанието като свое, предизвикаха детайлизиране на структурата му с идеите и творбите си. Тази структура не е скелет, върху който ще слагаме плътта на текстовете си; тя е по-скоро къща, в която можем да ги заселим.

Раздробяването на категориите про-дължи и в настоящия брой. Този път заслугата е на Живка Танчева и нейните „Поетични репортажи”, които ни накараха да разделим рубриката „Философия и общество“ на две подкатегории:

„Събития“, която стана място за отзвук от случващото се, във връзка с отбелязване на  знакови дати и исторически периоди и

„Позиция“, в която публикуваме статии, есета и студии, показващи гледната точка на автора по актуален, или значим философски или обществено-политически проблем.

Не само раздробяваме. С развитието на брой 2/2019 разширихме онлайн изданието на „Картини с думи и багри“, като добавихме пряка връзка към е-Галерия gabriell-e-lit и отворихме по-широко вратата към „кухнята“ на редакцията, чрез категорията „Поща gabriell-e-lit”. „Поща gabriell-e-lit” не е същинска част от списанието – тук ще публикуваме материали на утвърдени автори и автори, които вече са изградили свое име в списанието, но които са попрекалили с обема на прикачените файлове и просто трябва да изчакат публикуването на творбите си. Тук ще даваме гласност и на материали, които имат качества, но все още им липсва онова, което превръща един текст в произведение на литературата, или една цветна фантазия върху платно – в картина. Както сме заявили в експерименталния брой 0/2018, ще публи-куваме поне по едно произведение на всеки автор, който си направи труда да ни изпрати най-малко три свои текста или снимки на творби от областта на визуалните изкуства. 

Но най-същественото в развитието на списанието предстои. И то ще се случи в следващия, брой 3/2019!

РАЗДЕЛИТЕ

„Картини с думи и багри“ започна съществуването си като списание за литература и визуални изкуства, с допълваща рубрика „Философия и общество“.

След премиерата на брой 1/2019, състояла се на 19 юни в Столична биб-лиотека, изданието претърпя бурно, и ако мога да си послужа с езика на техническата науката – експоненциално развитие в няколко посоки.

Едно от тези нови русла се опитваме да обуздаем, като създадем нов облик на списанието, с два основни раздела – „РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО“ и „РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО“.

РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО

Това е списанието такова, каквото вече го познаваш, Читателю! И такова, каквото заедно ще го създаваме, както досега.

РАЗДЕЛ НАУКА

За всяко поле на човешка дейност съществува наука, която го изучава; наука, която изучава историята, развитието, тенденциите на своя предмет и дълбае пътеките на бъдещето му.

В случая говорим за науките за литература и визуални изкуства.

ВИЗИЯ ЗА УТРЕ

Още в началното структуриране на „Картини с думи и багри” бяхме предвидили подкатегория „Език и лите-ратура“ в рубриката „Критически анализ“, като идеята ни беше да дадем място за изява и да създадем платформа за развитие на автори, които имат интереси в областта на литературознанието и езикознанието.

Изказахме становище, че относителната тъмнина, в която се развива съвременната българска литература до голяма степен се дължи на отсъствието на литературна критика.

Литературна критика, разбирана в нейното базисно състояние на научна дисциплина, а не литературна критика, разбирана, като безплатна /а често и платена/ реклама на нови книги, както стана напоследък модерно и удобно да се мисли,

Такова битуване на литературната критика, разбира се, не е безполезно. Този по-лековат, и затова по-лесен за четене и писане жанр, наречен „ревю на книга“, доста успешно запълва липсата на онзи критически анализ, който развива както науката за литературата и авторите, които се трудят на това тежко поприще, така и самата литература, разбирана като сакрално прежи-вяване и създаване на литературен обект от автора, и като възприемането на този обект от читателя.

Този жанр има своето място в живота на обществото и ние не му обръщаме гръб, но, без съмнение, той е недостатъчен за развитието както на лите-ратурата, така и на науката за литература. Той успешно изпълнява ролята си на информатор за случващото се и в нашето списание и ще продължим да му осигуряваме трибуна в рубриките на художествения раздел „Критически анализ”, „Анонси”, „Нови книги” и др.

Дотук говорихме предимно за литература и донякъде за другите словесни форми на комуникация и въздействие, които са част от „Картини с думи и багри”.

Нека кажем няколко думи и за невербалната част на нашето списание.

ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Поради липса на достатъчно опит на основния екип на списанието в представянето на визуалните изкуства, както като творческохудожествена дейност и изява, така и като изкуство-знание, рубриката „Визуални изкуства“ остана сравнително бедна, макар и пулсираща във форми и цвят, както в нулевия, така и в последвалите го първи и втори брой на списанието.

Надяваме се, че това ще се промени още със следващата книжка на „Картини с думи и багри“, която ще носи заряда на нашата визия развитието на списанието.

РАМКАТА

Новият онлайн брой 3/2019 на „Картини с думи и багри“ започна живота си преди редакционното довършване на печатното издание на настоящия брой 2/2019 и излиза в новата рамка, която разработваме и ще развиваме с развитието на броя.

Отворени сме за съвети и идеи от автори и читатели на списанието. Като начало и основа, художествената литература и литературната критика, статиите с експозиции на картини, фотографии и други продукти на визуалните изкуства, както и отзивите за книги, изложби и премиери, ще останат съществен елемент и смисъл за съществуването на списанието. Тази художествена сплав на литература и визуални изкуства, заедно със статиите от рубриките „Философия и общество“ и „Гостува ни“ остават сърцето на списание  „Картини с думи и багри“.

Рубриката „Акценти“, включваща материали за развитието на издателство gabriell-e-lit и списание „Картини с думи и багри”, ще стане, до известна степен, надкатегория, надраздел, спрямо научната и художествената част на изданието.

д-р Габриела Цанева

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.