ЗА РАЗВИТИЕТО НА „Картини с думи и багри“

ПОДКАТЕГОРИИТЕ В

„КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ” – редакционна статия

След успешния старт на нашия „лабораторен експеримент“ брой 0/2018, който донесе ISSN регистрацията на „Картини с думи и багри“ като онлайн и като печатно издание, започнахме по-смело да комуникираме с автори. Тяхното присъствие и техните идеи разшириха кръгозора ни и територията на нашето духовно тър-сене. Това доведе до детайлизиране на структурата на спи-санието, което, от своя страна ще доведе до включването на нови теми и нови автори.

И до утвърждаване на разбирането ни, че както живата, така и виртуалната връзка между издател, автор и читател, не бива да се прекъсва, защото тя е източник на развитие. Не мога да не посоча приноса на Надежда Радева и Цецка Илиева за разчупването и обогатяването на „Картини с думи и багри“ като медия и платформа за изкуство.

Надежда Радева е авторът на първата ни подкатегоризация – разпадането на рубриката „Акценти“ на подкатегории – „Анон-си“, „Нови книги“ и т.н. Цецка Илиева добави нова тема и нов подход при подбора на публикации, а именно – темата „Хай-ку“ и начинът на комуникиране с автори, пишещи по дадена тема, чрез фейсбук страници и групи. Тя предложи, или по-скоро предостави своя сполучлив опит за подбор, осъществяван вече няколко години от нея във фейсбук групата „По хайку на ден на български“.

Рубриката „Акценти” се разпадна на четири подкатегории. „За издателството“ остава мястото където ще публикуваме редакционни статии и материали, свър-зани с развитието на издателство gabriell-e-lit. В „Анонси“ ще отбелязваме събития, които считаме интересни и значими, с оглед политиката и мисията на издателство gabriell-e-lit и списание „Картини и багри“. Другите две подкатегории са „Нови книги” и „Очаквани заглавия“, в които ще публикуваме откъси и критически материали за книгите на нашето издателство – новоиздадени и подготвяни за печат, както и ин-формация за техните автори.

Рубриката „Критически анализ” също разделяме на подка-тегории: „Език и литература“, в която ще намери място науката за езикът и литературата; „Литературна критика“, в която ще пуб-ликуваме рецензии, ревюта и отзиви за нови книги и събития в литературното пространство и „През погледа ни“ – място за редакционни статии и репортажи от събития, свързани с изяви на списание „Картини с думи и багри“, издателство gabriell-e-lit или на ав-тори, с които работим.

Нужно ли е да делим поезията и творбите в немерена реч, които ще предложим в списанието на подкатегории? Може би, не. И все пак…

В „Незаглъхващи гласове“ ще публикуваме съвременни поети, оставили ярка следа в литературата, или творби на автори, които са починали, дори когато техните стихове не са достигнали до масовия читател, но посланията им не заглъхват. В „Нова поезия“ ще публикуваме нови произведения, които може би ще проправят нови пътеки.„Без давност“ и „Нова проза” са подсказващите наимено-вания на подкатегориите, в които ще публикуваме актуална белетристика, публицистика и документалистика и онази немерена реч, която е без давност. Дали идеята ни да категоризираме и раздробяваме е добра, ще разберем от отзивите на читателите ни и на авторите, с които работим.

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.