Екип на списанието

Екипът на „Картини с думи и багри“ включва редакционния епип на списанието и екипите на отделните броеве, които се определят от главния редактор в процеса на създаването им.

Няма предварителни изисквания към гост-редакторите, които съставят екипите на броя за РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО.

В РАЗДЕЛ НАУКА екипите на броя се съставят от външните рецензенти на включените в същия публикации.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА СПИСАНИЕТО

д-р ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА

Габриела Цанева

д-р Габриела Цанева е основател и главен редактор на издателство за електронна и печатна литература gabriell-e-lit и списание за литература и визуални изкуства „Картини с думи и багри“. Писател, поет и художник.

Габриела Цанева е родена в Русе, в семейство на учители. Завършва МГ „Баба Тонка“-Русе като програмист и ХТМУ-София като инженер-химик. Защитава образователно научната степен „доктор“ в областта на техническите науки. Дипломира се и като юрист, 20 години работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Автор е на 16 книги с поезия и проза.


НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Надежда Александрова

Надежда Александрова е филолог, педагог, редактор и поет.

Редактор на рубриките за литература – поезия, проза, критически анализ и общество в списание „Картини с думи и багри“.

Надежда Александрова е родена във Видин, в семейство на учители, правнучка на първия кмет на града Цеко Нейов /1878 г./ Завършила е СУ „Климент Охридски“ като магистър по български език и литература.

Дългогодишен гимназиален преподавател в Русе, автор на поезия и публицистични статии в периодичния печат и интернет, редактор на сайта в-к „Земеделска защита“, редактор на книги, автор на сборника със стихове и статии „На попрището жизнено в средата“.

ЕКИПИ НА БРОЯ

След експерименталния брой 0/2018, който очертава силуета на списанието и представя основната му структура и естетическа платформа, във всеки следващ брой на „Картини с думи и багри“ се включват гост редактори, които предлагат на основния редакционен екип автори, теми и отделни произведения.