РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО

ВСИЧКО ОТ РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО – ТЪРСЕТЕ ПЕЧАТНИТЕ БРОЕВЕ В ДЕПОЗИТНИТЕ БИБЛИОТЕКИ И КНИЖАРНИЦИТЕ! ПИШЕТЕ НИ: office@gabriell-e-lit.com и gabriell-e-lit@mail.bg

В РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО на списание „Картини с думи и багри“ ще публикуваме вербални и визуални форми на съвременното изкуство, като и класически образци.

РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО остава отворен за критически материали и ревюта за нови издания и творчески изяви, за репортажи и публицистични статии; остава свободна сцена за представяне на творчески групи, читалища и библиотеки.

Разгледайте печатния образ на РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО в електронен вид:

РУБРИКИТЕ

Разделът има осем рубрики.

„Акценти“

Тук ще представяме книгите на издателство gabriell-e-lit и техните автори – снимка на корицата, биографични данни за автора, откъс от произведението, ревю или рецензия. Този раздел е мястото за водещите теми от периода, тук ще запознаваме читателя с основни моменти от творческите биографии на автори, с които работим, ще поместваме кратки откъси от произведения, които предстои да бъдат публикувани от издателство gabriell-e-lit. Място и за нашите анонси към предстоящи събития в областта на литературата и визуалните изкуства.

„На фокус“

В този раздел на списание „Картини с думи и багри“ ще представяме обстойно един автор с различни аспекти на неговото творчество и личност. Място за цялостен портрет на творец или знаково актуално събитие.

„Поезия“

Тук ще публикуваме поезия, предимно от български автори. Ще каним поети с техни избрани от нас творби. Ще даваме възможност за изява на автори, които са изпратили свои стихове до редакцията, и които са одобрени от редакционния екип. Всеки е добре дошъл в нашето списание. Убедени сме, че оня, който е посегнал към поезията, за да изрази себе си, има какво да сподели с читателя и ще съпреживеем заедно мига на неговото откровение. Този раздел е място за изява и на творци, които сме поканили да участват в списанието.

„Проза“

Рубрика, в която ще публикуваме различни прозаични жанрове. Място за писатели с техни избрани белетристични творби – къси разкази или откъси от повести и романи. В раздела ще поместваме също есета, пътеписи и други форми на немерената реч, получени в редакцията и одобрени от редакционния екип. „Всеки човек носи в себе си един роман, писателят носи повече от един.” – тази мисъл не ни е чужда. Споделете с читателите ни Вашия роман!

„Критически анализ“

Рубрика на списанието, в която ще намират място различни визии за актуалното състояние на културната среда в страната и света. Убедени сме, че липсата на литературна критика убива литературата; критическият анализ е онзи катализатор, който е нужен за протичането на процеса „творчество”. Не за осъществяването на творческия акт на създаване, а за осъществяване на достигането на творческия продукт до неговите адресати.  Онова, което се случва като творчески акт на съзидание, все едно дали в областта на литературата или на визуалните изкуства, умира, преди да достигне до живото, дишащо съзнание, способно да го възприеме. Тишината, в която творим, убива. Липсата на критически анализ, е липса на гласност, на публичност, на среда, която да пренесе вълните на съзидателно-творческата енергия до екзистентното мислещо-възприемащо съзнание.

Тук ще търсим модерността, съвременните тенденции в развитието на изкуствата, защото теорията и структурния анализ на онова, което правим, знанието за него, е тъканта, върху която можем да нанесем багрите на картините на нашето въображение.

Считаме, че една от причините за трудното утвърждаване на нови, съвременни и млади автори и за непознаването на техните творби е почти пълната липса на сериозна литературна критика. Това прави авторите и техните творби незабележими както за читателите и обществото, така и за литературознанието.

Тук ще поместваме рецензии, ревюта и други критически материали от утвърдени литературни критици. Тук можем да публикуваме и читателски мнения, които получим на нашата електронна поща. Тук ще публикуваме и редакционни статии за онова, което се случва пред погледа ни – през погледа ни.

„Философия и общество“

Списание „Картини с думи и багри“ има за цел да представи съвременната българска литература и визуални изкуства, като даде място за изява на творци в тези области, както и като дава възможност за критически анализ на тяхното творчество.

Не е възможно това да се случи в пълнота, ако не бъде направен опит да се разбере средата, в която живеем и която претворяваме. Тук е мястото за изследване на взаимодействието между културата и обществото, място за анализ на културата на обществото.

Макар списанието да е насочено към литературата и визуалните изкуства, живеем в общество и изкуството се ражда, за да отрази и да моделира обществото.

Затова избрахме да има и рубрика, в която ще поместваме визията и оценките за общественото развитие и мястото на изкуството в него на хора, които уважаваме, дори когато техните възгледи се разминават с нашите. Тук ще публикуваме и редакционни материали.

„Визуални изкуства“

В този раздел ще представяме творци на визуалните изкуства чрез техни актуални творчески изяви. Ще дадем възможност на читателя да се докосне в цвят до арт-фотографии и снимки на картини, скулптури и други форми на пластичните и изящни изкуства. Тук ще публикуваме и критически материали, репортажи за премиери и изложби, изпратени от техните автори до редакцията и одобрени от редакционния екип, както и редакционни статии и интервюта.

Така ще дадем възможност на читателя да се запознае с актуални изложби на фотографи, художници и приложници, с дигитални изразни постлания, филми и други форми на визуални изкуства, както и с биографични данни за техните творци.

„Гостува ни“

И накрая, но не на последно място, в тази рубрика ще даваме възможност на български читалища, на библиотеки и творчески клубове да се представят със свой снимков и текствов материал.

Място, което предоставяме на наш гост. Редакционният екип на списанието ще отправя покана за гостуване по свой избор. Ако гостът приеме поканата, има свободата да представи своята дейност в рамките на няколко предварително договорени страници в текст и снимки.

Ако мислите, че това, което правим заслужава да бъде подкрепено, изпратете ни Ваш авторски текст, или просто ни пишете!

Ако желаете да бъдете наш гост, пишете ни:

office@gabriell-e-lit.com и gabriell-e-lit@mail.bg

Гости не връщаме! Не обещаваме, че ще публикуваме всичко, което получим, но ще публикуваме всеки автор, който ни изпрати повече от три произведения.

Хонорари не изплащаме; такси за участие не събираме.

Но се развиваме.


ПОДКАТЕГОРИИТЕ

След успешния старт на нашия „лабораторен експеримент“ брой 0/2018, който донесе ISSN регистрацията на „Картини с думи и багри“ като онлайн и като печатно издание, започнахме по-смело да комуникираме с автори. Тяхното присъствие и техните идеи разшириха кръгозора ни и територията на нашето духовно търсене. Това доведе до детайлизиране на структурата на списанието, което, от своя страна ще доведе до включването на нови теми и нови автори.

И до утвърждаване на разбирането ни, че живата и виртуалната връзка между издател, автор и читател, не бива да се прекъсва, защото тя е източник на развитие.

Не мога да не посоча приноса на Надежда Радева и Цецка Илиева за разчупването и обогатяването на „Картини с думи и багри“ като медия и платформа за изкуство. Надежда Радева е авторът на първата ни подкатегоризация – разпадането на рубриката „Акценти“ на подкатегории – „Анонси“, „Нови книги“ и т.н. Цецка Илиева добави нова тема и нов подход при подбора на публикации, темата „Хайку“ и начинът на комуникиране с автори, пишещи по дадена тема, чрез фейсбук страници и групи. Всъщност, тя предложи/предостави своя сполучлив опит за подбор, осъществяван вече няколко години от нея във фейсбук групата „По хайку на ден на български“.

А ето и конкретните подкатегории, които установихме за премиерния брой 1/2019!

Рубриката „Акценти” се разпадна на четири подкатегории:

„За издателството“

Тук ще публикуваме редакционни статии и материали, свързани с развитието на издателство gabriell-e-lit.

„Нови книги”

Място за нашия поглед към новите книги на издателството; ще публикуваме откъси, рецензии и отзиви.

„Очаквани заглавия“

Подкатегория в която ще запознаваме читателите с подготвяни за печат книги и техните автори.

„Анонси“

Това е мястото за събития, които считаме интересни и значими, с оглед политиката и мисията на издателство gabriell-e-lit и списание „Картини и багри“.

Рубриката „Критически анализ” също разделихме на подкатегории:

„Литературна критика“

Място ни за рецензии, ревюта и други критически материали за нови книги и събития в литературното пространство. Ще публикуваме както редакционни статии, така и материали на автори, с които работим. Добре дошли са всички, които желаят да пишат за нашето списание.

„През погледа ни“

Тук ще публикуваме редакционни статии и репортажи от събития, свързани с изяви на списание „Картини с думи и багри“, издателство gabriell-e-lit или на автори, с които работим.

„Език и литература“

Считаме, че в едно списание за литература, трябва да намерят място статии, които бележат тенденциите в развитието на науките за езика и литературата.

Ето и подкатегориите на рубриката „На фокус“:

„Биографични бележки“

Подкатегорията, която ще запознава читателя с творческия път на авторите, които сме избрали да представим и

„Творчество“

Тук ще поместваме избрани произведения на представяните автори.

Нужно ли е да делим поезията и творбите в немерена реч, които ще предложим в списанието на подкатегории? Може би, не. И все пак…

Разделихме „Поезия“ на две:

„Нова поезия“

Това е мястото за нови произведения, които може би ще проправят нови пътеки.

„Незаглъхващи гласове“

Тук ще публикуваме съвременни поети и класици, оставили ярка следа в литературата, както и творби на автори, които са починали, дори когато техните стихове не са достигнали до масовия читател, но посланията им не заглъхват.

Рубриката „Проза“ също разделихме на две, с подсказващи наименования подкатегории:

„Нова проза”

Тук ще публикуваме актуална белетристика, публицистика и документалистика.

„Без давност“

Мястото за онази проза, която е без давност; без давност, като тематика, или без давност като художествено постижение, без давност като публицистично послание.

Дали идеята ни да категоризираме и раздробяваме е добра, ще разберем от отзивите на читателите и авторите, с които работим.


Но раздробяването продължава. Заслугата е на Живка Танчева, която изпрати в средата на май кратък репортаж за поклонение пред паметника на Цанко Церковски със свое стихотворение, посветено на Церковски; в писмото си пишеше, че ще изпрати и други репортажи със стихове, ако редакцията одобри идеята й. Това ни накара да разделим рубриката „Философия и общество“ на две подкатегории:

„Събития“

Тук е мястото за репортажи и отзвук за актуални събития, във връзка със знакови за обществото дати и периоди.

„Позиция“

в която публикуваме статии, есета и студии, отразяващи позиция на автора по актуален или значим философски или обществено-политически проблем.

Не само раздробяваме. С развитието на брой 2/2019 разширихме онлайн изданието на „Картини с думи и багри“, като добавихме връзка c нашата поща, чрез категорията поща gabriell-e-lit .

д-р Габриела Цанева, издател и главен редактор на списание „Картини с думи и багри“