МОРЕТО В НЕБЕТО – Катя Тончева

МОРЕТО В НЕБЕТО – поезия от Катя Тончева, 13 г.

Знаете ли нещо за небето –

То прилича малко на морето.

Щом облаците се разперят,

Те приличат на вълните –

Сякаш с пяна се замерят,

Ала само във мечтите.

Вълните във морето

Плават многобройно,

А  облаците във небето

Се движат по-спокойно.

Щом погледнеш към небето,

Чувстваш се единствен ти;

Сякаш легнал си в морето

И ти вятърът шепти.

Вечер, щом звездите грейнат в небето,

Те приличат на отблясъци в морето.

© Катя Тончева

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.