НАДНЕБЕСНИЯТ ПОЕТ – Надежда Александрова

НАДНЕБЕСНИЯТ ПОЕТ – рецензия на Надежда Александрова за стихосбирката на Тодор Билчев „Под небето в мене“

Това е една многопластова поетична книга с четири разнообразни раздела. Тази композиционна постройка дава простор за разгръщането на вътрешна многожанровост, която определя тематичното богатство и естетическите характеристики на произведението.

*

Първият, озаглавен „Да имаш, да нямаш“ е за любовта. Тодор Билчев рядко се съгласява да бъде наричан поет на любовта, но всеки, който познава неговите стихотворения вижда, че именно любовта е централната тема на неговото творчество. Не, не търсете любовни терзания, нито юношески трепет пред красотата на любимата. Няма да се опитам и да ви уверявам, че „любовта в поезията на автора“ е към всичко и към всички, макар това донякъде да е вярно.

Ще кажа само, че в неговата любовна лирика има място за много тълкувания на любовта и за много нейни образи и превъплъщения.

*

Вторият раздел е изграден изцяло в новата поетична форма апева и така е озаглавен – „Апева“. По определение, всяка творба трябва да съдържа най-малко пет стиха, като първият е едносричен, а всеки следващ нараства с една сричка. Строго формална, графично-визуално симетрична, апевата е голямо предизвикателство за оня, който я избира като изразно средство. За съжаление, често апевата не успява да надскочи правилата и остава прост набор от добре строени думи без дух. Не такъв е случаят със стихотворенията-апеви на Тодор Билчев, които са подчинени на авторовия замисъл, чувство и послание, и за които новата форма е само удобна, макар и странно скроена дреха.

Не случайно той е носител на Златна диплома за апева, а творбите му са включени в първата и втората антологии „Българска апева“ /за 2020 г. и за 2021 г./.

*

Третият раздел, „В прегръдката на драката“, без колебание може да бъде определен като сатира. Любителите на жанра от сърце ще се посмеят, но и горчиво ще се замислят за нашата действителност – оголена и грозна, често безнадеждна. Доброто владеене на класическите стихосложения позволяват на Тодор Билчев да прави мост към неочаквани асоциации чрез игра на думи или чрез образни обрати.

Тук ще намерите и злободневни афоризми, но ще усетите и иносказателността на баснята, ще видите лицата на властниците в изкривеното огледало на иронията, или ще разпознаете в римуваните приказки олицетворението на непроменящото се битие.

*

Четвъртият раздел, със заглавие „Илюзия реалност“, е посветен, най-общо казано, на нещата от живота, но разгледани с окото на поета и философа, което ги разслоява в тяхната многоцветност и дълбочина.

Самовглъбяването и способността на автора да навлиза и в най-сложнните аспекти на човешкия живот е една от характерните черти на поетичното творчество на Тодор Билчев,  но те особено силно се усещат в четвъртата част на настоящата стихосбирка. Авторът, опитвайки се да си обясни житейските пътеки, дава на читателя и своя отговор на многобройните въпроси на ежедневието, но и на една от фундаменталните философски категории – за смисъла на съществуването.

Разглеждайки живота като една илюзия, която сме принудени да приемем за реалност, ние не спираме да се взираме в просторите на необятието, търсейки себе си навсякъде и с изненада откривайки се в самите себе си, където е заключено небето на търсещия човешки дух.

Тези са причините четвърта част да е именувана „Илюзия реалност“, а цялата книга да носи заглавието на последното стихотворение – „Под небето в мене“.

Като разгърнахме книгата и стигнахме до нейния финал, оставяме на любознателния читател удоволствието да открие магията на любовта, изяществото на новата поетична форма апева, мъдростта на сатирата и реалността на илюзиите в двайсет и първата стихосбирка на Тодор Билчев „Под небето в мене“.

На добър път към читателите!

Надежда Александрова

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *