НОВО

ТЪРСЕТЕ НАШИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ В КНИЖАРНИЦИ „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ“ И „НИСИМ“! ПОРЪЧАЙТЕ В САЙТА store.bg!

Разгледайте печатните и електронни книги на издателство gabriell-e-lit и всички броеве на списание „Картини с думи и багри“! Прочетете накратко за тях! Поръчайте на имейлите ни gabriell-e-lit@mail.bg и office@gabriell-e-lit.com


КНИГИ


НАЙ-НОВОТО


„Кръстена вода“ – 78 хайку, автор Димитър Анакиев

Една много трудна за четене и възприемане книга; трудна поезия. Поезия, която не е за всеки ден, която не е за отмора и наслада на сетивата. Тук няма красота в оня, общоприет естетически смисъл; няма прехласване пред пейзажа, нито опит там да бъдат открити значимите теми. И, макар че става дума за хайку, в тази сбирка природата присъства само за да ни покаже, че сме човеци и стоим извън нея; че тя не е за съзерцание; тя е нашето надгробие.

„Кръстена вода“ зашеметява – както с поетичния текст, така и с идеята на автора да събере ключовите думи от стиховете, включени в сборника, за да създаде своеобразен речник на ключови думи за хайку, характерни за българския език, народностно съзнание, фолклор, история и литература.

Сбирката е изградена като симбиотична сплав от два цикъла, писани с двайсет години разлика във времето и на пръв поглед разнородни като тематика – „Кръстена вода“ и „Надгробие“.

Хайку на Димитър Анакиев насочват погледа на читателя към българската история и българската политическа реалност. Вплитането на тези две нишки, по които тече токът на поетичните послания едновременно дава отговори и задава въпроси; търси и открива.

Защото такава трябва да бъде истинската литература –

онази, която внушава, а не разказва;

онази, която провокира, а не описва.

Не ти обещавам „приятно четене“, Читателю!

Обещавам ти просветление.

д-р Габриела Цанева


Книга за мечтите - автор Венелин Терзиев

„Книга за мечтите“ – сборник с есета и литературни анализи, автор Венелин Терзиев

Пълното електронно издание на първата белетриснична творба „Книга за мечтите“ на проф. Венелин Терзиев вече е налично и достъпно за свободно четете и сваляне от платформата за електронни книги на издателството! Прочетете книгата тук.

Авторът е добре познат на читателите на сп. „Картини с думи и багри“. Неговите публикации се превърнаха в най-парещата част от туптящото сърце на електронното издание и в пъстрата плът на последните четири печатни броя.

Няколко думи за изданието и автора на издателя д-р Габриела Цанева в бр. 1/2023 на сп. „Картини с думи и багри“ – тук.


БОРИЧКАНЕ В СЪРЦЕТО – стихосбирка на Тодор Билчев!

формат 130х200 мм, 96 стр. цена 12 лв.

Тодор Билчев ни поднася новата си поетична книга „Боричкане в сърцето“, и това вече не е изненада. Само за две-три години единадесет негови стихосбирки излязоха със знака на нашето издателство. Спектърът на темите и образите е пъстър и разнолик, езикът е богат и пластичен; стихосложението – изчистено; то често разчупва отделното стихотворение на части, като акцентира по този начин върху сгъстените авторови послания.

И тази, 24-та за автора сбирка в мерена реч има с какво да провокира въображението на читателя, да го замисли, да го разсмее и да го накара да се почувства човек – живо късче съзнание в огромната Вселена, едно туптящо сърце в застиналото статукво на бездушното общество.

Композиционно, книгата е разделена на три части – „Името на тъгата“, „Бразда след дъжд“ и „Измамата висота“ и съдържа общо 66 стихотворения.

д-р Габриела Цанева, издател

Прочетете цялата рецензия тук.


„Парче от дъга“ – антология на българската танка, съставител Димитър Анакиев

формат 130х200 мм, 80 стр. цена 10 лв.

Парче от дъга - антология на българската танка - съставител Димитър Анакиев

ПОРЪЧАЙТЕ!

gabriell-e-lit@mail.bg

office@gabriell-e-lit.com

Излезе от печат хартиената книжка!

На 14 март печатното издание на „Парче от дъга“ – антология на българската танка“ стана литературен факт. Вече и в книжарската мрежа и библиотеките!

От 8 октомври „Парче от дъга“ – антология на българската танка със съставител и редактор Димитър Анакиев е достъпна за свободно четене и сваляне като е-книга във формати .pdf и epub в платформата за електронни книги на издателство gabriell-e-lit.

Снимката на корицата и цялостният дизайн на корицата, както и вътрешното оформление на книжното тяло са дело на Габриела Цанева. В печатното издание са включени и десет авторски рисунки с туш в стил суми-е на Венелина Петкова.

Книгата съдържа 76 танки от 25 български поета.

Антологията се състои от три части: избрани танки, танка проза и ренсаку. Изглежда, че преобладаващата тема сред българските каджини („каджин“ се превежда като „мъж/жена на танка“ е начин, как японците наричат поети на танка) е „любовта“, но има и много други теми.

Българският поет, подобно на японския, с лекота изразява своето виждане за света чрез символиката на природата. Изненадваща е и лекотата, с която българският поет разширява своя разказ, използвайки свързаните форми на танка. Явно българската танка поезия още при първата си поява показва всички качества на пълнокръвната литература.

Можем само да се надяваме танка да заеме трайно място в българската литература и нейното по-нататъшно развитие. „Парче от дъга“ е голямо, „царско“, начало по този път.

Димитър Анакиев, редактор и съставител

Прочетете цялата статия на Димитър Анакиев в брой 4/2022 на сп. „Картини с думи и багри“ тук.


ПИСМА ВЪРХУ ЛИСТ ОТ СЪРЦЕ – белетристичен дебют на поета и документалист Тодор Билчев!

формат 130х200 мм, 136 стр. цена 14 лв.

Тодор Билчев - Писма върху лист от сърце

Композиционно, сборникът е разделен на две части – „Разкази“ и „Импресии“, но това до голяма степен е условно, тъй като както лиризмът, така и сюжетът съществуват като съставен елемент на всяка от творбите. И всяка от тях се характеризира със сложни езикови конструкции, които предполагат активност от страна на читателя, като изискват и нарушаване на стереотипите в мислене и възприятие.

Настоящото заглавие, „Писма върху лист от сърце“ загатва многопластовото разгръщане на вътрешната структура на разказа, усещанията за болка и пропуснатост, но и за онази надвременност, която обосновава случващото се в нашия живот, неговата недовършеност и страстта, която ни кара обречено да вървим напред, към чакано-мечтаното бъдеще, но и към неизбежния край. Всяка творба в сборника е отражение и апотеоз на неизказано-кървящото в нас, зовящо за завършеност и смисъл…

Диалогът е жив, убедителен. Авторът използва езика на героите си едновременно за да ги характеризира, но и за да изгради декора и атмосфера на повествованието. Наситен с диалектни, архаични или жаргонни форми, той контрастира с поетично-мистичния стил на разказвача. Но именно стилът на разказвача остава главният конструктивен елемент на разказа, оня, който създава света, в който действат персонажите и който ги определя като личности.

д-р Габриела Цанева, издател и редактор

Прочетете цялата рецензия, публикувана в бр. 1/2023 на сп. „Картини с думи и багри“ тук.Социалната работа като процес – институционализация, идентификация и интернационализация. Ситуационен анализ на здравната система на Република България – автори Венелин Терзиев и Иван Иванов

Настоящият монографичен труд дава кратък обзор на съвременните подходи в изследванията на социалната политика и социалната работа, като акцентира върху концептуалните основи, историческото развитие и съвре- менните измерения на социалните политики. Направен е детайлен анализ на елементите и характеристиката на пазара на труда, неговата същност и особености, видове, структура и основни потоци, както и институциите на пазара на труда. Във втората част е направен преглед на текущото състояние на здравната система в България, като е отделено основно внимание на финансирането на лечебните заведения, лекарствената политика, миграцията на медицински кадри и заплащането на труда на медицинския персонал. В третата част е направен критичен анализ на влиянето на пандемичната криза върху системата на здравеопазването в България.


New incentives for development of the modern research and innovation ecosystem – автори Венелин Терзиев и Владимир Климук

The monograph presents the mechanisms influencing the development of innovations in industrial business organizations in the Republic of Belarus emphasizing the stimulation of the innovative development of organizations from the real sector of the economy, research and education sector.  The study makes analyses of the factors that stimulate innovation during the pandemic and post-pandemic period of socio-economic development of national systems through a comparative analysis of the development of research and innovation activities of countries on the example of the Republic of Belarus and its main partners. It proposes a system for assessing the scientific and innovative potential of national systems and a new cooperation model based on the principles of smart specialization and interpreting the concept of the model of innovation development.


Higher education system and labour market policies in Bulgaria in COVID-19 crisis and post-crisis periods-Венелин Терзиев

Higher education system and labour market policies in Bulgaria in COVID-19 crisis and post-crisis periods – Venelin Terziev

The monograph addresses the changing social processes in the pandemic situation that has occurred around the world. The study presents analyses of the labour market situation in Bulgaria during the pandemic crisis and some solutions to new challenges to the higher education system. Special emphasis is put on the differentiated effect on higher education institutions, depending on the field in which universities carry out teaching and research activities, as well as on the peculiarities of the university business model in the changing environment for development of the higher education institutions. An attempt was made to analyze the emerging critical processes in the labour market, the prospects for action and the post-crisis measures, as well as to forecast the future actions.

Книгата е достъпна за свободно четене в платформата за електронни книги на издателството в .pdf формат.


COVID-19 pandemics and its impact on Bulgarian universities in the context of the new challenges to social system and labour market policies – Venelin Terziev

The monograph addresses the changing social processes in the pandemic situation that has occurred around the world. The study presents analyses of the labour market situation in Bulgaria during the pandemic crisis and some solutions to new challenges to the higher education system. Special emphasis is put on the differentiated effect on higher education institutions, depending on the field in which universities carry out teaching and research activities, as well as on the peculiarities of the university business model in the chang- ing environment for development of the higher education institutions. An attempt was made to analyze the emerging critical processes in the labour market, the prospects for action and the post-crisis measures, as well as to forecast the future actions.

Книгата е достъпна за свободно четене в платформата за електронни книги на издателството в .pdf формат.


„Ренсаку с хан Омуртаг“ – хайку антология, съставител Димитър Анакиев

Ренсаку с хан Омуртаг - съставител Димитър Анакиев

Трудно е да се говори за „Ренсаку с хан Омуртаг“ след едно, две, или дори няколко прочитания. Може би достатъчният брой е толкова, колкото хайку са включени в него, защото всяко едно от тях носи своя автентичен, неповторим свят…

А колко са връзките, които свързват тези светове, колко от тях се разклоняват отново и отвеждат към други, непознати предели и територии, които желаем да познаем и изследваме, колко от тях, свързани, създават компактното цяло, което ни представя Димитър Анакиев, чрез направения подбор. Или може би въпросът трябва да се разшири – кое е онова, което ги прави компактно цяло… Защото те звучат точно така, многогласно, многопластово и единно. Ще спра тук, преди да продължа. Да, след всеки прочит неизменно казвам онова първо, емоционално избликнало „Хареса ми, много!“.

Хареса ми размахът, цветовете, вглъбеността… И начинът, по който всеки път тръгваме и стигаме до онова трагично и едновременно оптимистично „Човек, и добре да живее  умира и друг се ражда“…

д-р Габриела Цанева, издател

Прочетете книгата като електронно издание във формати .pdf и .epub.

Очаквайте печатното издание в началото на 2023 година!


ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ


Поръчайте на нашите имейли и платете чрез изипей! Ще изпратим вашата книга по пощата, или чрез избрана от вас фирма за доставки.

gabriell-e-lit@mail.bg ; office@gabriell-e-lit.com; gabrielle@mail.bg


„Любов и свобода“, стихосбирка, автор Веселина Башова

формат 130х200 мм, 82 стр., мека подвързия, цена 14.42 лв.

Любов и свобода - автор Веселина Башова

„Любов и свобода“, дебютната стихосбирка на Веселина Башова е своеобразна лирическа палитра, в която поетични фрагменти се вплитат с танка и хайку стихове, за да изградят един чист и чуплив свят, в който трябва да влезем с проветрени сетива. Ярка образност, контрастна светлосянка, неочаквани метафори и дълбоко преживяни състояния ни тласкат към размисъл или просто дават отговори на незададени въпроси.

Една книга, която доближава читателя до онова, което бих нарекла поезия в най-чист вид.

Прочетете цялата рецензия на д-р Габриела Цанева тук.


„Спри да те прегърна“, стихосбирка, автор Тодор Билчев

формат 130х200 мм, 82 стр., мека подвързия, цена 10 лв.

Спри да те прегърна - автор Тодор Билчев

„Спри да те прегърна“ – една дълго чакана и дълго обмисляна от поета книга. И може би – дълго носена, дълго писана. Не като конкретни стихотворения, защото Тодор Билчев не е от творците, които трудно пишат и трудно намират думите и темите си, напротив. Богатството на теми и лексика са характерни за творчеството му. Тук става дума за друго – за дълбокото преживяно преосмисляне на темата за любовта в цялата ѝ дълбочина и многопластовост.

Но колко точно това е казано в обръщението към читателя – „Вселенска сила, гравитация и светлина, квинтесенцията на живота ни е тя.“

Прочетете цялата рецензия на д-р Габриела Цанева тук.


„Кръстопът на сънища“, стихосбирка, автор Габриела Цанева

формат 130х200 мм, 132 стр., илюстрована, цена 14 лв.

Кръстопът на сънища - автор Габриела Цанева

„Кръстопът на сънища“ е поредната поетична книга на Габриела Цанева, която съчетава стихове, хайку и хайбуни с авторови картини, породени от поезията, или станали повод за поезия.

Електронните издания във формати .pdf и .epub са достъпни за свободно четене и сваляне от септември.

Книгата излезе от печат в края на ноември 2022 г.

Очаквайте скоро в книжарската мрежа още една стойностна книга на Габриела Цанева със знака на издателство gabriell-e-lit!

Прочетете повече тук.


„Историите на Вартоломей“, сборник с разкази, автор Рени Васева

формат 130х200 мм, 230 стр., цена 15 лв.

Историите на Вартоломей - автор Рени Васева

Лично за мен, Вартоломей стана повод да се върна към българската фолклорна традиция. Да потърся изворите, вдъхновили автора и родили този сборник. Легенди и предания, поверия и суеверия, приказна и песенна традиция…

И оживя онова богатство на детския фантастичен свят, на приказните герои, останали в паметта затрупани, избелели и изместени от анлоезичните фентъзи романи и холивудски филмови продукции, компютърни игри и комикси, базирани на класическите образци на фентъзи жанра, основан от своя страна на скандинавски митове, ирландски саги и келтските епоси. Получи дух и плът и стана декор за едно пътешествие, колкото въображаемо, толкова и реално. Но не онова пътешествие, нужно за развитието на фентъзи сюжета.

Тук събитията се случват в статичния свят на дните ни, а пътешествието е навътре към същностите ни, към моралните категории на доброто и злото, към устойчивостта и способността да анализираме и променяме битието.

В „Историите на Вартоломей” фолклорният елемент и изплъзващото се битие са сплав, в която рефлектират многопластовите проблеми на съвремието – обществени и лични, нравствени, психологически, исторически… Рени Васева не гради фантастичен свят, в който да разположи героите си – те действат в нашия свят. Те са повода да погледнем лицето на собствения си живот. Тук няма да намерите следи от „средната земя”, нито от „колелото на времето” или „дисковия свят” – тук няма хумор или пародия, копиране или прекрояване на нещо познато. Бихме могли да търсим паралел с магическия реализъм, поне на теория някои от разказите напълно се вместват в определението, но не бих ги нарекла и така.

Вижте рецензията на Габриела Цанева за първото издание на книгата в брой 3/2021 на сп. „Картини с думи и багри“ тук.


„Спонтанно съзнание“, 55 танки, автор Димитър Анакиев

формат 130х200 мм, 74 стр. цена 8 лв.

Спонтанно съзнание - автор Димитър Анакиев

Настоящото първо българско издание излиза точно 10 години след написването на текстовете и след първото издание на книгата в САЩ, като ригиналният език на стиховете е английски. Следват издания в Япония (превод на Мацуо Шукуя), Словения (превод на Метод Чешек) и Сърбия. Българското и сръбското издание са с авторски превод.

Вижте рецензията за книгата на Габриела Цанева, редактор и издател в брой 3/2022 на сп. „Картини с думи и багри“ тук.

Щастливи сме на представим на българския читател и електронното издание на „Спонтанно съзнание“ на Димитър Анакиев. Можете да прочетете книгата тук.

Търсете в книжарниците от 25 ноември и печатната книга!


„Гласът на сърцето“, стихосбирка, автор Христина Въчева

формат 130х200 мм, 98 стр. цена 10 лв.

Гласът на сърцето - автор Христина Въчева

„Гласът на сърцето“ е петата поетична книга на Христина Въчева и втората, която излиза със знака на издателство gabriell-e-lit.

Рецензенти на изданието са акад. Благовеста Касабова и Йордан Митев. В книгата са включени три графики на Камбер Камбер, като негова е и картината на корицата.

Печатното издание излиза през октомври, а до края на 2022 г. очаквайте и електронния вариант на стихосбирката в двата формата – .pdf и .epub.

„В новата стихосбирка на поетесата Христина Въчева „Гласът на сърцето”, преобладават тихите, прозирни, изпълнени със звуци багри на Родопа планина, с изплуващите от здрача потайни шумове на залезите, с носталгия и съкровени чувства от детството, които сгряват сърцето и душата. Стихотворенията, включени в съдържанието, са пресечна точка на въображение, емоция и тънка сетивност.“

Благовеста Касабова, рецензент


„Отвътре навън“, , стихосбирка, автор Снежана Стамова – дебют

формат 130х200 мм, 68 стр., цена 10 лв.

Отвътре навън - Снежана Стамова

В ръцете си, читателю, държиш едно съкровище, твърде дълго стояло на сянка. От досега с него, ще се почувстваш богат и усмихнат! Ще пътешестваш по светове, ще бродиш по брегове и ще отваряш врати отвън-навътре, а после и отвътре-навън, защото неизбежно ще поискаш да рисуваш, да свириш на китара, да танцуваш, да целунеш някого, да посадиш дърво. Ще се вдъхновиш за творящи и смислени действия, породени от чистотата, добротата и истинността, с която е написана тази книга. Чиста, гола, дълбока, богата и омагьосваща. Поскитай по тези страници, читателю! Потопи се в свят, който всичко си има – вселени и космос, море и дъжд, аромати и слънце, сънища и небе… Почувствай се, истински!

Валентина Григорова

Търсете в книжарниците и депозитните библиотеки!


„Тясна пътека през душата и света“, сборник с хайбуни, автор Димитър Анакиев

формат 130х200 мм, 72 стр., 8 лева

Тясна пътека през душата и света - Димитър Анакиев

Всеки един от хайбуните, включен в сбирката е своеобразен диалог с читателя и с вътрешното Аз на поета. Писани в различни периоди, творбите са обединени от ярката гражданска позиция на автора, съчетана с типично далекоизточна естетика. Понякога съзерцателното начало и медитативното самовглъбяване преминават през мисловната сфера на автора и ни поглъщат, друг път вътрешната полемика взривява жанра, за да ни изправи пред грозното лице на днешния ден. Но във всички случаи оставаме в изящната постройка на хайбуна, изграден от Димитър Анакиев, за да усетим с всичките си сетива тясната пътека през душата и света.

д-р Габриела Цанева, издател и редактор


„Народе!!!!“, , стихосбирка, автор Тодор Билчев

формат 130х200 мм, цена 10 лв.

Народе - автор Тодор Билчев

Отново поетична книга на Тодор Билчев, със знаковото заглавие „Народе!!!!“, което не е избрано самоцелно и случайно. Стихосбирката е посветена на 185-та годишнина от рождението на Васил Левски. Голяма част от стихотворенията са вдъхновени от Апостола. Често авторът разговаря с персонажа му, като тези разговори-размисли излизат от рамките на поезията, за да приемат по-подходящата есеистична форма.

Може да се каже, че и тази творба на Тодор Билчев  има белезите на епоса, тъй като голяма част от стихотворенията са одически, стилът и внушаваните чувства са приповдигнати, патриотични. Композиционно, стихосбирката е разделена на три части, посветени на пътя към свободата – национална, но и личностна, и озаглавени „Левски“, „Българин“ и „България“. 


„Треви под снега“, роман, второ допълнено издание, автор Габриела Цанева

формат 130х200 мм, 454 стр., цена 24 лв.

Треви под снега - автор Габриела Цанева

След успешната реализация на второто издание на романа „Треви под снега“ на Габриела Цанева като електронна книга през 2020 г., в последния ден на 2021 г. излязоха от печат първите книжки от второто, печатно издание на романа. Щастливи сме да представим на читателите за първи път пълната авторова версия, осъществена от издателство gabriell-e-lit като печатна книга.

Можете да прочетете повече за книгата в публикацията, поместена в брой 1/2022 на сп. „Картини с думи и багри“ тук.


„Под небето в мене“, стихосбирка, автор Тодор Билчев

формат 130х200 мм, 162 стр., цена 10 лв.

Под небето в мене - автор Тодор Билчев

Това е една многопластова книга с четири разнообразни раздела.
Първият, озаглавен „Да имаш, да нямаш“ е за любовта, вторият е изграден изцяло в новата поетична форма апева и така е озаглавен – „Апева“, третият, „В прегръдката на драката“ без съмнение може да бъде определен като сатира, а четвъртият, „Илюзия реалност“, е посветен, най-общо казано, на нещата от живота, но разгледани с окото на поета и философа.
Самовглъбяването и способността на автора да навлиза и в най-сложните аспекти на човешкия живот е една от характерните черти на поетичното творчество на Тодор Билчев, но те особено силно се усещат в четвъртата част на настоящата стихосбирка. Авторът, опитвайки се да си обясни житейските пътеки, дава на читателя и своя отговор на многобройните въпроси на ежедневието, но и на една от фундаменталните философски категории – за смисъла на съществуването.
Разглеждайки живота като една илюзия, която сме принудени да приемем за реалност, ние не спираме да се взираме в просторите на необятието, търсейки себе си навсякъде и с изненада откривайки се в самите себе си, където е заключено небето на търсещия човешки дух.
Тези са причините четвърта глава да носи заглавието „Илюзия реалност“, а цялата книга да носи името на последното стихотворение – „Под небето в мене“.

Повече за изданието прочетете в рецензията на Надежда Александрова, бр. 1/2022 тук.


„Документи за Добрич и Добричко, съхранявани във фондовете на Държавен архив – Русе“, документална книга, първо издание – илюстровано, съставители Тодор Билчев, Цветомира Димитрова

формат А4, 66 стр., илюстровани, цена 15 лв.


Документи за Добрич и Добричко, съхранявани във фондовете на Държавен архив - Русе

В края на последното тримесечие на 2021 г. издателство gabriell-e-lit осъществи като електронна книга документалния сборник „Документи за Добрич и Добричко, които се съхраняват във фондовете на Държавен архив-Русе“ със съставители Тодор Билчев и Цветомира Димитрова и рецензент ас. Камелия Койчева от Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“. По този начин навлязохме в една нова територия – краеведската литература. Изданието е спонсорирано от Община град Добрич. Съдържа документи и снимки, както и обяснителни бележки към тях.

Повече за изданието прочетете в статията на Надежда Александрова, поместена в брой 4/2021 на сп. „Картини с думи и багри“ тук.


„Нощта на щурците“, стихосбирка, първо издание – илюстровано, автор Габриела Цанева

Цена 14 лв., 150 стр., илюстрована, мека подвързия

"Нощта на щурците" - автор Габриела Цанева

„Нощта на щурците“ е единайсетата стихосбирка на Габриела Цанева и седемнайсетата издадена от нея книга. Съдържа три раздела, първите два от които са поезия, а третият съдържа поетично-прозаични фрагменти /хайбуни/, хайку и хайга. Изданието е илюстрирано с 15 пълноцветни авторски картини, създадени по конкретно стихотворение или хайку, или станали повод за написване на стихотворение или хайку, включени в книгата.

Дизайнът на корицата също е дело на поетесата.

Редактор е Надежда Александрова – можете да прочетете нейната рецензия, поместена в брой 3/2021 на сп. „Картини с думи и багри“ тук .


„Душа като снежинка“, първо издание, автор Тодор Билчев

Цена 7 лева, 82 стр., мека подвързия

"Душа като снежинка" - автор Тодор Билчев, издателство gabriell-e-lit

Двайсетата стихосбирка на автора, която може да се приеме като негова лирична изповед, посветена на любовта.

Дизайнът на корицата е на Габриела Цанева, по идея на автора; за картина на предната корица е използвала свой акварел.


„След девети, след десети“, второ допълнено издание, автор Христо Ангелов

Цена 8 лева, 66 стр., мека подвързия

След девети след десети - Христо Ангелов

Второ, допълнено издание. Големият читателски интерес към първото издание, доведе естествено до настоящото ново издание.

След изчистения дизайн на корицата на първото издание, новото ни посреща и провокира с авторска картина на Габриела Цанева, която привлече вниманието на читателите при първата им среща „на живо“ с книгата.

Първото издание, като е-книга във формат .pdf. събра най-доброто от поезията на Христо Ангелов.

Можете да прочетете книгата тук.


„На незабравата зовът“, стихосбирка, автор Тодор Билчев

Цена 12 лева, 144 стр., мека подвързия

На незабравата зовът - автор Тодор Билчев

Деветнайсeтата стихосбирка на автора, сборник с епическа поезия, събрал негови оди и възхвали за исторически личности и събития, хора на духа и близки до поета лица, оставили трайни следи в живота на общността си; сред стихотворенията има и няколко есета, както и богат снимков материал, подбран от автора.

Дизайнът на корицата е на Габриела Цанева, по идея на автора; за картина на предната корица е използвала свой акварел.


„Усмивките на мъдростта“, сборник с афоризми, автор Николина Пенева

Цена 10 лева, 124 стр., мека подвързия

Усмивките на мъдростта - Николина Пенева

В началото на май излезе от печат сборникът с избрани афоризми на Николина Пенева „Усмивките на мъдростта“ под редакцията на Надежда Радева, рецензент Надежда Александрова. Това е 47-ма книга на авторката, позната на слушателите на радио „Хоризонт“ от предаването „Законите на Мърфи“. Тя нарича себе си „автор на духовна поезия“ . Пише стихове и проза.

Дизайн на корицата – Габриела Цанева, по идея на авторката.


„Алманах Литературно земеделско знаме“ – том 4, съставители Габриела Цанева и Кирил Назъров

Цена 14 лева, 296 стр., мека подвързия

Алманах Литературно земеделско знаме - том 4

В началото на май 2021 г. излезе от печат и том 4 на „Алманах Литературно земеделско знаме“ със съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева. Сборникът съдържа избрани творби от в. „Литературно земеделско знаме“, излизал в периода 2018 г.-2019 г. Композиционно, том 4 следва структурата на издадените но момента томове и съдържа шест раздела.

Дизайнът на корицата е на Габриела Цанева, а използваната картина е нейн авторски акварел.

С това издание успешно завършихме проекта „Алманах литературно земеделско знаме“.


„Алманах Литературно земеделско знаме“ – том 3, съставители Габриела Цанева и Кирил Назъров

Цена 12 лева, 258 стр., мека подвързия

"Алманах Литературно земеделско знаме" - том 3

В началото на април 2021 г. излезе от печат и том 3 на „Алманах Литературно земеделско знаме“ със съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева. Сборникът съдържа избрани творби от в. „Литературно земеделско знаме“, излизал в периода 2016 г.-2017 г. Композиционно, том 3 следва структурата на първите два тома и съдържа шест раздела.

Дизайнът на корицата е на Габриела Цанева, а използваната картина е нейн авторски акварел.


„Алманах Литературно земеделско знаме“ – том 2, съставители Габриела Цанева и Кирил Назъров

Цена 12 лева, 252 стр., мека подвързия

Алманах Литературно земеделско знаме том 2

В края на декември 2020 г. излезе от печат и том 2 на „Алманах Литературно земеделско знаме“ със съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева. Сборникът съдържа избрани творби от в. „Литературно земеделско знаме“, излизал в периода 2014 г.-2015 г. Композиционно, том 2 следва структурата на том 1 и съдържа шест раздела.

Дизайнът на корицата е на Габриела Цанева, а използваната картина е нейн авторски акварел.


„Целувката на небесата“, стихосбирка, автор Тодор Билчев

Цена 9 лева, 108 стр., мека подвързия

Целувката на небесата - автор Тодор Билчев

„Целувката на небесата“ е осемнайстата стихосбирка на Тодор Билчев и седма негова книга, която излиза със знака на издателство gabriell-e-lit. Композиционно, книгата е изградена от три части, с характерни заглавия /“Без любов живот не трае“, „До нищото по босите пътеки“ и „Преди да удари камбаната“ /, но това разделяне е до известна степен условно. Една стихосбирка за любовта – във всичките ѝ измерения.

Картината на корицата е дело на Габриела Цанева, по идея на автора.


„Цвилят гривести коне“, стихосбирка, автор Живка Танчева

92 стр., мека подвързия. Книгата се разпространява от автора.

Цвилят гривести коне - автор Живка Танчева

Предлагаме второ, преработено и допълнено издание на стихосбирката на Живка Танчева „Цвилят гривести коне“.

Картината е създадена по идея на автора, специално за настоящото издание, художник е Габриела Цанева, която е автор и на цялостния дизайн на корицата.


„Пепел от дъга“, стихосбирка, автор Тодор Билчев

Цена 8 лева, 78 стр., мека подвързия

Пепел от дъга - автор Тодор Билчев

„Пепел от дъга“ е седемнайстата стихосбирка на Тодор Билчев и шеста негова книга, която излиза със знака на издателство gabriell-e-lit.

Композиционно е изградена от три части – „Полето“, „Балканът“ и „Морето“, които носят духа и дъха на географските означения, но включените в тях стихотворения са дълбоко лирични дневници от духовното пътуване на поета през България. Картината на корицата е дело на Габриела Цанева, по идея на автора.


„Алманах Литературно земеделско знаме“ – том 1, съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева

Цена 12 лева, 280 стр., мека подвързия

"Алманах Литературно земеделско знаме" - том 1

В края на декември 2020 г. излезе от печат дългоочакваният том 1 на „Алманах Литературно земеделско знаме“ със съставители Кирил Назъров и Габриела Цанева. Сборникът съдържа избрани творби от в. „Литературно земеделско знаме“, излизал в периода 2012 г.-2013 г. За разлика от електронното издание, което стана достояние на читателите през м. юли 2019 г., настоящият том е структуриран в шест раздела.

Дизайнът на корицата е на Габриела Цанева, а използваната картина е нейн авторски акварел.


„Оскъдни дни“, стихосбирка, автор Габриела Цанева

Цена 12 лв., 136 стр. цветни илюстрации, мека подвързия
"Оскъдни дни" - стихосбирка на Габриела Цанева

„Оскъдни дни“ е десетата стихосбирка на Габриела Цанева. Излиза със знака на издателство gabriell-e-lit през юли и октомври 2020 г. като електронна книга, а през декември и като печатна.

Дизайнът на корицата е на поетесата, както и всички илюстрации, включени в изданието.


„Миналото в мен“, документална повест, автор Габриела Цанева

Цена 12 лв., 246 стр. с приложения, мека подвързия

"Миналото в мен", документална повест на Габриела Цанева, трето юбилейно издание.


„Миналото в мен“
 е документална повест на Габриела Цанева за живота на Цветана Стефанова Попкоева и горянското движение в България. Настоящото изданието на издателство gabriell-e-lit е трето, юбилейно, допълнено издание, посветено на 90 години от рождението на Цветана Попкоева /19.04.1929-26.04.1952/ и 30 години от написването на повестта.

Книгата излиза като електронно издание във формат .pdf на 19 април 2019 г., а във формат .epub на 23 септември 2019 г.

Печатното издание излиза през декември 2020.

Търсете книгата в депозитните библиотеки и книжарниците. Поръчайте в издателството и книжарница gabriell-e-lit!

Четете печатното издание на „Миналото в мен“ и на свободен достъп в сайта на издателство gabriell-e-lit!


„Поп Дошо“, документална книга, автор Тодор Билчев

Цена 14 лв., 264 стр. с приложения, мека подвързия

"Поп Дошо" - автор Тодор Билчев

Ето няколко цитата, с които илюстрираме вълнуващото, оригинално слово на поп Дошо, съживено на страниците на книгата и коментирани от автора:

„Но те положиха в основата на своя живот Христа, Христовата Истина, Христовата любов. Защото само Христос е Истината, Пътят и Животът. Бог е Върховната Истина, истинската Красота и съвършенното Добро. “ – Ето го поп Дошо с целия блясък на своето Слово. Ето го Божият друмник сред стадото си, ето го жътварят на духове в натежалата продородна нива на своето Божествено откровение. Само това да беше ни оставил този Богобелязан мъдрец – стигаше.

„Човешкото битие е едно противоречие. Човекът е роден за небожител, иска да познае Бога, обаче живее така, че остава един нещастен червей. Тази двояка природа се проявява и в обществения и в личния живот.

В обществено отношение целият свят днес е паднал в безпътица. Раздвоението се чувствува преди всичко в подчертаваните на всяка крачка идеали за устройство на живота по най-справедлив начин, от една страна, и тъкмо в обратното нареждане на света по най-несправедлив начин. Противоречие има в социално отношение, едни работят до преумора, други бездействуват, трети, въпреки желанието си, нямат какво да работят. В икономическо отношение едни имат в преизлишек всичко, а други нямат дори най-необходимото, па нямат и възможност да се сдобият с него...

В сказката „Пред прага на утрешния ден“ сказчикът потърси изхода от тази задънена улица за целия свят изобщо. С революции, кръв и барикади ли? Не. Защото в Русия днес също има притеснени и гладни, богати и бедни. С добри закони ли? Не. Защото в Америка със закона за сухия режим не се премахна употребяването на спиртни питиета. Подобрение на живота може да се получи само като резултат от едно реформиране на духа, нравите и характерите. И законите трябва да бъдат послесловие, а не предисловие. Светът не само трябва, но и може да бъде по-добър… Но двояката природа на човека, противоречието между желания, купнежи и дела, особено ярко се подчертава у отделните човеци.

Подбор на цитатите – Тодор Билчев


„Светлина от миналото“, сборник с поезия и публицистика, автор Христина Въчева

Цена 10 лв.; 132 стр., илюстровано с графики на Камбер Камбер

Светлина от миналото - автор Христина Въчева

„Поетесата има своя благодатен и светъл духовен хоризонт, от който черпи вдъхновение, превръщайки го в стих, а в тази книга, и в специфична публицистика. Тази публицистика има силата на откровение за впечатляващи събития и личности, свързани с личната ѝ памет и вяра. Разнообразието на този духовен хоризонт се вижда от чудесно изградените образи, добри и запомнящи се. Те идват от сърцето, което се обръща назад и търси подкрепа за настоящето. Затова тези образи имат своя универсализъм, но и изящна индивидуалност.

В четвъртата си книга поетесата Христина Въчева открива как материалното и духовното имат редица прояви на сливането им чрез взаимна зависимост едно от друго. Това не е мимолетно увлечение в нейния цялостен творчески процес, а е резултат от видимото и невидимото му въздействие върху човешкото поведение. Още в началото трябва да кажем, че тя успява, според жизнения си опит, да опознае света и да го пресъздаде с много любов и светлина в личното си поетично творчество. Мислейки за това, се постарах да открия дълбочината на нейните послания към човечеството, които идват от всеки стих и от включените публицистични материали.“

Йордан Митев

Прочетете книгата във формат .pdf или я свалете във формат .epub


„Денонощия“, стихосбирка, автор Рени Васева

Цена 15 лв., 288 стр.

Трудно се пише за поезията на Рени Васева, защото трудно се пише със суперлативи текст, в който трябва да има нещо повече от емоция… Но за нейните стихове не мога да пиша по друг начин…

„Денонощия“ на Рени Васева… Една стихосбирка, събрала между кориците си 200 стихотворения, обеди-нени в 40 цикъла. Стихосбирка, която няма аналог в съв-ременната ни литература, не като обем, който сам по себе си е впечатляващ, но като изобилие и плътност на образи, настроения, внушения и идеи.

Ще си позволя само няколко обобщения и няколко щриха, защото всеки текст от тази книга може да каже онова, което аз не мога – да предаде усещането за недо-изказаност; за непълнота, която чака да бъде изпълнена с духовна същност, за препълненост, която избликва от всяка дума, стих, докосване до необятния свят на автора.
Докато четях отделните цикли и подготвях ръкописа за печат осъзнах, че в творчеството на Рени Васева няма върхове и спадове.

Прочетете книгата във формат .pdf или я свалете във формат .epub


„Стъпки по пламъци“, стихосбирка, автор Габриела Цанева

Цена 12 лв.; 136 стр., илюстровано издание

Стъпки по пламъци - автор Габриела Цанева

„Стъпки по пламъци“, деветата стихосбирка на Габриела Цанева, излезе като електронна книга през 2019 г. Щастливи сме да представим на нашите читатели илюстрования от поетесата лиричен сборник и като печатно издание.

Композиционно, книгата е разделена на две части – „Лирика“ и „Хайбуни и хайку“. В първата част поетичното слово е илюстрирано с живописни послания, една симбиоза на думи и багри, която вече познаваме в творчеството на Габриела Цанева. В този смисъл не е изненадващо и съжителството на хайку с прозаични фрагменти, което е плътта на втората част на поетичната книга – това вече го познаваме донякъде от „Искам себе си“ /изд. „Изток-Запад“, С., 2011/.

Тогава – какво е новото, различното?! Какво е онова, което ще провокира интереса на читателя към „Стъпки по пламъци“? Може би това, че и в тази книга лирическият „Аз“ застава оголен пред оня, който би поискал да го погледне, да го докосне, да го разбере… А може би това, че авторът ни превежда през ада на личните си терзания, за да ни заведе до едно международно предизвикателство, което дава нова гледна точка към сакралното преживяване на поезията и я превръща/връща в състояние на интелектуално-емоционална игра и опит за изграждане на духовна общност, в която всеки е едновременно автор, читател и анализатор на вдъхновението, уловено в един миг, или в една дума.

Прочетете книгата във формат .pdf или я свалете във формат .epub


„Сътворения“, стихосбирка, автор Рени Васева

Цена 15 лв.; 214 стр.

Сътворения - Рени Васева

Щастливи сме, че Рени Васева избра издателство gabriell-e-lit за третата си стихосбирка – „Сътворения”.

Всеки стих, всеки ред, всяка дума е дихание, образ, мисъл, полет… и потъване в дълбината на нейните търсения, откровения и сътворения.

Читателят не винаги е в състояние да следва автора, да възприеме, оцени, съпреживее, защото идва следващият стих, образ, олицетворение, метафора, следващият прозорец към един свят, тъй близо до нашия, реалния, ежедневния, но всъщност – толкова различен, наситен, преобразен.

И ако в първите две стихосбирки Рени Васева е пестелива откъм обем на изказа, то тук, в „Сътворения”, тя като че ли отвхърля всички вериги на делничното, и полита свободна, нагоре, макар да е изглеждало, че това е невъзможно. Тук тя разгръща таланта си без ограничения, за да ни каже всичко онова, което е било премълчано, пропуснато, неосъзнато докрай в предишните й книги, недосътворено…


„Отвъд болката и красотата“, стихосбирка, автор Тодор Билчев

Цена 6 лв.; 89 стр.

Отвъд болката и красотата - Тодор Билчев

Без съмнение, едно от големите достойнства на тази поетична книга е умението на автора да казва много със заглавията, както на цялото произведение, така и на отделните части и стихотворения. Знаем, че понякога читателят рядко стига отвъд корицата и текста върху нея, но не поради тази причина търся качествата на стихосбирката в хубавите заглавия, а защото това е едно рядко вече умение – с малко думи да се казва много, да се отправя силно послание, да се улавя същностното в един текст, или понятие, или житейска ситуаци.

Цял, животът ми е тази къща.

Майка и баща. И хляб. И вино.

Вечно със сърце ще ги прегръщам.

Даже и оттук като замина.  (Домът на духа ми)

Композиционно, стихосбирката е изградена от три части – „Болката”, „Красотата” и „Отвъдна жътва”, в които равномерно са разпределени 61, номерирани и датирани от автора стихотворения. Отбелязването на датите, дори часовете и минутите, превръща книгата в един своеобразен дневник, а посочването и на местата, където авторът е бил докоснат от музата, превръща този дневник в карта на едно пътуване към себе си, на едно завръщане към първичните усещания за връзка между човек и природа, за красотата на дребните неща, които често забързани отминаваме…

Повече за книгата и нейния автор прочетете тук.


„Живота в стих събрах“, литературен сборник, автор Габриела Цанева

Цена 20 лв.; 388 стр.

Живота в стих събрах - автор Габриела Цанева

Това не е роман, нито мемоари, нито есеистика… Има персонажи, които търсят истините за живота и мястото си в него, които градят своята история, моята история…

Може би звучи безинтересно – защо да занимавам читателската аудитория с живота си?
Защото живях в интересни времена. И писах за времето, в което живея.

Писах с убеждението, че думите рушат и градят, че писаното слово ще извае света, защото може да промени духовността на хората.

Дали литературата е един от начините, по които можем да направим обществото такова, каквото го желаем?

Композиционно, книгата е изградена от седем части – НАЧАЛОТО, ПОЕЗИЯ, КРИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, ЕСЕТА И ПУЛБИЦИСТИКА, РЕПОРТАЖИ, ДОКУМЕНТАЛНА ПРОЗА, БЕЛЕТРИСТИКА, в които, в хронологичен ред са включени само избрани, вече публикувани произведения от съответните жанрове.

Няма да се спирам подробно върху всеки раздел.

За „Критически преглед” – ще спомена само няколко заглавия: „Не казвайте „утре” /”Носете си новите дрехи, момчета”/, „Лавина”, „Полет над кукувиче гнездо”, „За общуването в литературата /„Литература в междувековието”/, „Мирен преход”, „Завръщане”…

За „Белетристика” ще кажа, че са включени някои от ранните ми творби, интересни с темите, които третират, разкази, откъси от неиздаден роман и от публикуваната само като електронна книга новела „Шофьори”. Сюжетът й е изграден върху действителен случай.

Разделът „Репортажи” е като стар семеен албум, в който са събрани снимките от детството… в случая – на демокрацията…

“Документална проза” съдържа откъси от повестта „Миналото в мен” /изд. „Сеяч”, В.Търното, 1994 г./, публикувани във в. „Народно земеделско знаме” от 05.11.1991 до 19.11.1991 г. Историята на едно момиче, Цветана Попкоева, осъдена на смърт и разстреляна на 25.04.1952 г., едва навършила 23 години… учителка, николапетковистка, идеолог на горянското движение, горянка, участвала в сражения с „народната милиция”, враг на народната власт… Образът й остава неясен, като образа на икона, между думите на хората, които ми разказаха за нея… Подготвих ръкописа за печат за четири месеца /юни-ноември 1990/, докато пишех дисертацията си по химия…

Тази публикация, година след написването на книгата, ми се струваше „ужасно” закъсняла. Сега мисля мисля, че това са били едни от първите думи, нарушили монолитността на общественото мълчание. Но и днес, когато стане дума за затворите и лагерите на комунистическа България, се говори за репресирани „без съд и присъда”, за невинни и случайни жертви. Отминава се темата за организираната съпротива срещу античовешкия режим, наложен в страната ни и за тоталното смазване на тази съпротива с цялата тежест и съвест на държавната машина.

„Есета и публицистика” е дневник на прехода, на пробуждането, на полета към свобода, към чисто, към ново… публикации от 1990 до 2017… Така ли е било? „Полет”, „свобода”, „чисто”… Беше. Може ли отново да бъде, „чисто”? Не. Постигнахме целите, изгубихме себе си.

Не бива да губим паметта. И поезията…
Книгата не дава отговори, но е насочена към онази читателска аудитория която търси отговори…


„След девети, след десети“, сатирична стихосбирка, автор Христо Ангелов

Цена 4 лв.; 50 стр.

След девети, след десети - Христо Ангелов

Христо Ангелов е инженер по образование и дългогодишен преподавател в Техникум по електротехника в Русе. „След девети, след десети“ е първата му стихосбирка.

Композиционно, книгата е разделена на две части, в които са събрани сатирични творби на автори, писани „След девети“ и „След десети“. „Вододелната граница“ в най-новата ни история само показва, че народопсихологията трудно се променя и за истинска, дълбока промяна на обществото се изисква нещо повече от простата смяна на управляващата върхушка… ако такава действително се е случила, въпреки смяната на системата – от тоталитарно, към „демократично“ управление.


„На попрището жизнено в средата“, сборник с поезия и публицистика, автор Надежда Александрова Цанева

Цена 10 лв.; 112 стр., илюстровано издание

На попрището жизнено в средата

Първата книга на издателство gabriell-e-lit стана литературен факт само месец след регистрацията му!

„На попрището жизнено в средата“, автор Надежда Александрова-Цанева, е публикувана като e-book във формат .pdf на 24 януари 2019 г. и е достъпна в сайта ни за е-книги тук. На 22 февруари предложихме на читателите и другия популярен електронен формат .epub.

Една книга, която заслужава да бъде прочетена!

Можете да разгледате и коментирате книгата. 

Нашата първа книга, публикувана като електронно издание през януари 2019 получи своята печатна история през февруари 2020!

Композиционно, книгата е изградена от три части, като първите две са в мерена реч, условно наречени „лирика“ и „импресии“.  Поетичният стил на Цанева, обаче, е по-скоро експресивен, образно-сетивен. Поетесата търси и улавя мига – болката, щастието, липсата, разочарованието и красотата, любовта и надеждата, фрагментът, който изгражда цялото и цялото, което се разпада.

В третата част са събрани няколко публикувани през годините статии, в които виждаме един друг образ, твърде различен от лирическия аз на поетесата. И този образ е образът на гражданина, който иска да промени света и го променя – с думите и с ясната си позиция и визия за развитието на обществото. Ценен документ за времето, като кехлибар, затворил в златисто-прозрачния си обем златисто-призрачните мигове на онова, което вече започва да става историяе-Книги

НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ„Високосният ден“ – второ, илюстровано издание, автор и художник Габриела Цанева

Високосният ден, второ издание, е-книга - Габриела Цанева

„Високосният ден“ е може би най-успешната поетична книга с авторови илюстрации на Габриела Цанева, която излязе със знака на изд. „Захарий Стоянов“ през 2018 г. като печатно издание с монохромни картини.

Предлагаме стихосбирката като е-книга, илюстрована с пълноцветните авторови картини на Габриела Цанева.

Държим на единството „книга“ – възможността да държим в ръце и да разгръщаме страниците на печатното издание и да имаме достъп отвсякъде и винаги до електронното издание на един текст и/или изображение.

Книгата е достъпна за свободно четене и сваляне тук.

СПИСАНИЕ


Всички печатни броеве на списане „Картини с думи и багри“


ПРЕМИЕРИ И ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Брой 0/2018

Нашият „лабораторен експеримент“, брой 0/2018 г. приключи успешно. Списание „Картини с думи и багри“ получи чрез него свои ISSN номера през м. януари 2018 като онлайн издание и като печатно издание.

Броят бе отпечатан и депозиран в Националната библиотека на 07 март.

На 14 март бе представен в РБ „Любен Каравелов“.

Така, брой 0/2018 изпълни своето предназначение – послужи като модел за създаване на списанието и стана посланик на идеята ни за създаване на общност, оцветена от изкуството на словото, багрите и формите, общност, способна да съществува, да се развива и да променя устойчивите нагласи на обществото.


Брой 1/2019

Първият брой на списанието, неговото истинско, пълнокръвно лице, се разкри и разви пред очите на читателя; случи се като диалог и взаимодействие между редакционния екип и творците…

Премиерата на „Картини с думи и багри“ бе в Столична библиотека, на 19 юни. Представен бе и сайтът на онлайн изданието, както и сайтът на Арт платформа gabriell-e-lit. Събитието стана катализатор за ново, бурно развитие на изданието.


Брой 2/2019

Вторият брой ни изненада с нови творци и нови творчески полета. Достигнахме по-широка читателска аудитория и станахме по-гъвкави при представянето на текстове и форми на визуални изкуства. В средата на юли, само месец след премиерата, затворихме броя за авторски публикации, а до края на месеца завършихме предпечатната подготовка.

Премиерата на брой 2/2019 се състоя на 19.11.2019 в клуб „Журналист“ при голям интерес от страна на читатели и автори, публикували в изданието.

Поръчайте и изберете фирма за доставка. Ще изпратим желания брой с наложен платеж, за ваша сметка.


Брой 3/2019

Брой 3/2019 започнахме с ново предизвикателство. Добавихме нов раздел, към познатото вече на читатели и автори списание – РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО. Разработихме правила за публикуване и рецензиране на статии, които имат принос за развитието на науките за литературата и визуалните изкуства.

Броят бе представен заедно с брой 2/2019 на 19.11.2019 в столичния клуб „Журналист“!


д-р Габриела Цанева, собственик на издателство gabriell-e-lit и главен редактор на списание „Картини с думи и багри“