НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – Петко Огойски

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – стихотворение от Петко Огойски

На Карлово бе съдено да стане

българския светъл Витлеем,

един Апостол огнен да отхрани,

пред който да се закълнем…

На Ловеч бе съдено да стане

нов, български Йерусалим,

с кръвта на петвековни рани

за бунт и смърт да се сплотим.

На Къкрина бе съдено да стане

най-новото клеймо на Юда,

смрачило в гняв дори Балкана,

от кървав срам и от почуда!

На София бе съдено да бъде

велика българска Голгота,

венчан от смъртната присъда:

БЕЗСМЪРТНО ВЕЧЕН ЗА ЖИВОТА!…

© Петко Огойски

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.