НЧ „ИСКРА – 1898“, Борово – Атанаска Иванова

120 ГОДИНИ НЧ „ИСКРА – 1898” – ГРАД БОРОВО – Атанаска Иванова

През 1898 година будните жители на Борово, обл.Русе са основали свое читалище и вече 120 години историята на Борово е тясно преплетена с историята и дейността на НЧ „Искра 1898”. През същата година за учител бил назначен Димитър Косев от с. Горна Манастирица (сега Борово). По сведения на населението, с назначаването на учителя се създава и първото читалищно настоятелство, като за първи председател се посочва Димитър Косев. През годините усилията на читалищните ръководства са били насочени към създаване на материални условия за провеждане на културно-просветна дейност,эразвиване и популяризиране на любителското творчество, набавяне на нови книги.

За своята народополезна и активна дейност, читалище „Искра” е наградено  в чест на 75-годишнината си с орден „Кирил и Методий” 1-ва степен.

Днешната сграда на читалището е построена през 1969 г. със средства от самооблагането и разполага с оборудван театрален салон, а библиотеката и до днес е образец за богат книжовен фонд.       

Един от дългогодишните секретар-библиотекари  е Георги Иванов Енчев-Попов, който отдава над 35 години от своя живот на читалищното дело. От 1972 г. като библиотекар е назначена Светла Петрова Цвяткова, като по-късно е избрана за секретар и повече от 40 години  работи за просперитета на културния институт. От 2007 година за секретар на читалището е избрана Атанаска Петкова Иванова, завършила  висшето си образование във СВУБИТ гр.София, работи в читалището като библиотекар от 1982 година.

През 2012 година за председател на читалището е избрана Мариана Минева, родена през 1968 година, с висше педагогическо образование. Млад човек, който  не жали  сили за развитието на читалищното дело и любителското творчество в града ни.

  Основната  дейност на читалището е библиотечната. Библиотечният фонд е 28879  тома – художествена, научно-популярна, справочна и детска литература. Фондът на библиотеката на читалище „Искра – 1898” е със свободен достъп. Библиотеката е уютна, има възможност за свободно движение, създавайки комфорт на читателите по време на престоя им. Благодарение на Министерство на културата и организираните от него сесии, редовно  постъпват нови книги, справочници, енциклопедии, речници и научна  литература. По програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, през 2018 г. библиотеката е придобила 255 нови книги. Чрез дарителски акции ежегодно постъпват множество нови заглавия.

Съвместната работа между екипите на  НЧ „Искра 1898”, ОбУ „Св. Кл. Охридски”, ЦОП – гр. Борово и ДГ „Славейче” цели разпространение на библиотечно-библиографски знания и информационни дейности сред подрастващите.

Представят се различни прожекции и на мултимедия. В библиотеката се провеждат литературни часове, в които учениците се запознават с произведенията на български и чужди автори.

За любителите на поезията се организират музикално-поетични вечери и срещи с писатели. Често на тези събития  поети и читатели правят дарение на библиотеката. Една от последните вълнуващи срещи бе с писателите Димитър Христов и Анна Багряна. Димитър Христов е син на известният писател Христо Черняев, чиито корени са от Борово.

Особена роля в дейността на читалищната библиотека има и литературен клуб „Пламък”. Издадени са три стихосбирки носещи името „Борови иглици”. Те са сборници с поезията на местни автори. Последната книга бе представена пред боровската аудитория  в навечерието на един от най-светлите празници – Коледа.

   Участници сме  в проекта „Глоб@лни библиотеки”, чрез който предоставяме на своите читатели достъп до Интернет. Това дава  неограничени възможности за получаване на информация и контакти с други виртуални библиотеки.

  През 2014 година  се закупи библиотечна програма „Електронен Каталог”, чрез която по електронен път  се обработват  новозакупени книги  и се  улеснява работата на библиотекаря. Това позволява развитието на библиотеката ни в  една нова насока, по която вървят всички по-големи библиотеки в България.

  През лятото се проведе „Лятна академия – Млад приятел на книгата”, създадена към читалищната библиотека. Нейната цел е да повиши мотивацията за четене на децата и да подобри подготовката им по изучаваните предмети. Това е и добър начин участниците  да прекарат част от лятната ваканция в смислени и забавни преживявания, да създадат нови контакти и  развият ключови умения.

Художествено–творческата дейност на читалището е разнообразна и широкообхватна. Системно се организират и провеждат празници и чествания на национални дати, събития, концерти и срещи с творци на изкуството.

Излагат се множество експозиции на картини, изложби на гоблени, ръкоделие, кулинария и цветарство.

Съмишленици в идеите и проектите са голяма част от боровчани, както и читалищата от oбщината. Благодарение на самодейците и техния ентусиазъм, в малкото ни градче кипи творческа и зареждаща атмосфера. Към читалището са разкрити и активно действат следните художествени състави:

ТК „Боровски ритми”, ЖПГ „Боровчанки”, ДТС „Искрица”, Група за автентичен фолклор „Горазд”, Група за художествено слово, Клуб „Приятели на поезията „Пламък””, Клуб „Сръчни ръце”, Клуб „Хоби”.

С тези колективи се организират и провеждат традиционните български празници и обичаи, пресъздаващи бита и традициите. Участието на колективите във фестивали на местно, национално и международно ниво, винаги завършва с награди, плакети, купи и медали.

През 2008 г. читалището, с подкрепата на община Борово, стартира една инициатива, продиктувана от културно-историческото и фолклорно богатство на района – Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“.

Събитието, чиято цел е издирване, запазване и популяризиране на фолклора ни, постепенно се превърна в едно от най-значимите събития в културния календар на читалището,  община Борово, на област Русе и на цяла Северна България. Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ се провежда  всяка година по случай Деня на общината – 5 септември и Деня на Съединението – 6 септември, вече 12 години.

Над 2000 участници щурмуват боровската сцена три дни от 13 области на България – Варна, Бургас, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, Разград, Търговище, В.Търново, Габрово, Хасково, Плевен, Враца. Фестивалът има конкурсен  характер.  Присъждат се награди в различни категории, като за всяка от тях се връчват грамоти и медали – златен, сребърен и бронзов. Всички организации, читалища и пенсионерски клубове, участващи в повече от три категории се състезават за Специалните награди и Купата на кмета /1, 2, 3 място/ подплатени с парична премия.

С  голямо вълнение, гордост и удовлетворение самодейците и жителите на град  Борово приветстваха  рекoнструираната читалищна сграда. Реновирането на  сградата се извърши с Постановление на МС № 315/19.12.2018г.и отпуснати допълнителни средства към бюджета на Община Борово по проект „Основен ремонт но покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „ Искра 1898”, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания”.

НЧ "Искра - 1898" - град Борово, нова сграда
НЧ „Искра – 1898“ – град Борово

И  „След  50 години – Ново начало” е факт. Построената през 1969 година сграда със средства от самооблагането вече е една от най-модерните в нашата община. 

На 6 септември 2019 г. за втори път в град Борово се възроди пазарната атмосфера от преди 100 години.

Организатори на събитието бяха НЧ „Искра 1898”, със съдействието на Община Борово.

Участниците във възстановката наброяваха повече от 200 деца и възрастни, облечени в народна носия и облекло, подходящо за онова време. Бяха извадени и подредени предмети и тъкани, както и автентични костюми и носии от раклите на баби и пра-баби. Гостите и жителите на Борово станаха свидетели на пресъздаването на повече от 40 изчезващи занаятчийства – метлар, яйчар, грънчар, кундурджия, плетачка на дантели, шивачка, вълнарка, бръснар, сарач, бъчвар, ножар, дърводелец, кошничар, бозаджия, билкарка, вретенарка.

По време на пазара се продаваха приготвени на място лакомства – гюзлемета, мекици, гевреци, семки и захарни изделия. 

Две разказвачки – „селските клюкарки” обикалят пазара и одумват чорбаджията, кмета, депутата. Моми и момци със стомни за вода и менци се задяват на чешмата и си напиват водата. Стражарят гони джебчийката, циганката гледа на ръка. Кметът и депутатинът пристигат с файтон. Вестникарчетата продават специално издадения за празника  вестник „Боровчанинъ”.

Семкаджийчета подвикват и продават семки във фунийки, а глашатаят съобщава местните новини. Даскалът е повел децата на разходка. Свещенникът благославя миряните.

Чорбаджията и чорбаджийката пазаруват с децата си и разговарят с турското семейство, което продава яйца на яйчаря, а после майката купува лакомства за децата. Балканджийки и хърцойки от съседните села с традиционни облекла също са на пазар.

В кафенето градските дами пият кафе и се наслаждават на бяло сладко, а в кръчмата мъжете четат вестника, обсъждат политиката, играят карти и табла. Бозаджията налива боза от гюма, а в бръснарницата мъжете чакат ред и се шегуват. На сергията за специални стоки се продават масло, оцет, газ, сода за сапун, боя за печки, стипца, газени лампи и др. В края на пазара музикантите свирят и моми и момци извиват кръшно хоро. Изведнъж се задава гъдуларя с мечката и всички се струпват да се забавляват с номерата й. Слугините пренасят покупките на чорбаджията, а чираците крадат занаят в занаятчийниците.

И така, с общи усилия се сътвори един незабравим празник – доказателство, че домакини и гости стават едно дружно семейство, сплотено от единомислие и споделени мигове. Защото под читалищния покрив никой вече не е нито самотен, нито тъжен. Тук е мястото, където нещата се случват  точно, защото хората са заедно!

© Атанаска Иванова,

секретар на НЧ „Искра-1898” гр. Борово, обл. Русе

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.