РАЗДЕЛ НАУКА

В края на декември 2022 в издателство gabriell-e-lit постъпиха ръкописите на четири научни монографии в областта на социалните науки и здравеопазването, предложени от автор, добре познат както в редакцията, така и сред читателите на сп. „Картини с думи и багри“ като чудесен есеист и познавач на съвременната българска поезия.

Това ни накара да приемем предизвикателството и да навлезем в една нова за нас територия. Но, територия, която вече сме заявили като тематика на издателството в „Националния регистър на издаваните книги в България“, а именно:

Тематики на издателство gabriell-e-litФилософия, Научно-популярна литература, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Детско-юношеска литература, Медицина, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
издателство gabriell-e-lit в Национален регистър на издаваните книги в България

ВИЗИЯ

Към настоящия момент, желанието ни е в новия раздел на публикуваме информационни статии за изданията на издателство gabriell-e-lit, които имат характер на монографии, учебни помагала за академичната общност и „научна литература“ в най-широк смисъл на думата.

Ако има интерес от страна на автори с интереси в различни научни области от онези, които до момента са били наш приоритет, както и проявен читателски интерес към публикации с такава тематика, вратите на новия ни раздел са широко отворени.

Изискванията към авторите, редакционните екипи на съответния брой, както и към научните статии са същите като тези, които разработихме за раздела „Наука за изкуствата“.

ОБОСНОВКА

Списание „Картини с думи и багри“ е продукт на издателство gabriell-e-lit, но то е и източник на вдъхновението ни като издатели.

През изминалите четири години то винаги е било място за изява на авторите на издателството, както и трибуна за популяризирането на техните произведения. Без съмнение, то е трибуна за популяризиране и на книгите, издавани от издателство gabriell-e-lit.

В този смисъл, новият раздел – „Научна литература“, следва развитието на издателството и идва, за да се превърне в място за споделяне на информация за нашите научни издания в областта на обществените науки, философията, медицината, образованието и просветата.

Може ли едно списание за литература и визуални изкуства да се превърне в научно списание в по-широк смисъл? Това едва ли ще се случи с „Картини с думи и багри“, предвид читателската ни аудитория и нейните интереси в областта на изкуствата.

Но, понятието „литература“, извън контекста на „визуални изкуства“ съвсем не изключва, а – напротив, предполага присъствието на „научната литература“ – било като специализирани статии с предмет на разглеждане „художествена литература“ и „визуални изкуство“, било като научни публикации във всяка възможна област на познанието… Защото всичко това е литература.

д-р Габриела Цанева, издател и гл. редактор на сп. „Картини с думи и багри“