„СЛЕДИ ОТ ВЯТЪР” НА АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА И ЗЛАТКА ТИМЕНОВА – представя Габриела Цанева

„СЛЕДИ ОТ ВЯТЪР” НА АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА И ЗЛАТКА ТИМЕНОВА през погледа на Габриела Цанева

„Художникът искаше да нарисува вятъра

и виждаше винаги, че рисува друго”

С този цитат на Атанас Далчев започва необичайната, бих казала дори –  уникална по своя строеж и замисъл поетична книга на Александра Ивойлова и Златка Тименова „Следи от вятър”, представена в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” на 27 май т. г.

Следи от вятър - автори Александра Ивойлова и Златка Тименова
Триезичен сборник с хайку поезия на български, авторски превод на френски и превод на английски език

Чела съм други двуезични книги /в този брой на „Картини с думи и багри” представяме една – „Дунавски съзвездия”/. Чела съм и книги-диалози, в които двама, а и повече автори „си подхвърлят” темите от стихотворение на стихотворение – било като образ, било като дума, или идея. В „Следи от вятър” има „нещо такова”, но не само.

Формално, книгата е триезична, тъй като всяко тристишие хайку има български вариант, превод на френски и превод на английски език. Всъщност, обаче, френският образ на стиховете е авторски превод; френският текст е толкова оригинал, колкото и българският. Още тук можем да потърсим неуловимия полъх на думите, които имат своето разноезично битие в книгата, още тук можем да усетим нюанса на различния изказ, на различния звуков образ, който извайва съдържанието на миговете, които следва да съпреживеем в нашата комуникация с диалога на поетесите.

Английският текст е различен. Различна е неговата роля, неговата илюстративност и дух. Точен превод на думите, донякъде лишен от очарованието на уловения миг, споделен от авторите; опосредстван и дистанциран, идващ да покаже следата, онова, което е останало „след”… И преводачът на английски, Щиляна Халачева-Русева, добре се е справила с тази роля. Сидония Пожарлиева и Терез Балс са консултанти на френския превод. Редактор на книгата е португалският поет и хайджин Казимиро де Брито, а художник на корицата е една от поетесите – Александра Ивойлова.

Дали в тази картина видях следите на вятъра и пожелах да ги следвам между страниците на книгата, както последвах сянката на цигулка върху цигулка от картината на Пламен Монев в стихосбирката на Атанас Петров, която, кой знае защо, също започва с перифраза на този цитат на Далчев, вплетена в първото стихотворение /”И защо ли си мисля/ за художника, рисуващ вятъра”/ – не знам…

Не знам дали в картината на Александра Ивойлова трябва да търся следите на вятъра, или те са само в поезията, не знам дори дали този словесен образ, използван като заглавие на поетичния диалог Ивойлова – Тименова трябва да даде усещане за неуловимост, или да напомни за силата и неумолимостта, с която вятърът вае лицето на планетата… Вероятно и двете, защото когато мислиш за вятъра, винаги разбираш, че мислиш за друго.

Като илюстрация на казаното ще цитирам няколко хайку – такива, каквито са в книгата, триезични, за да не спестя удоволствието да бъдат прочетени и усетени на трите езика:

***

утро –

две облачета в небето

се състезават с пеперудите


tot le matin

deux petits nuages rivalisent

avec les papillons


a morning

two clouds in the sky

race with butterflies

/Александра Ивойлова/


в тялото на реката

се забиват стрели

летен дъжд


des fleches blessent

le corps du fleuve

pluie d’ete


the body of the river

pierced by arrows

summer rain

/Златка Тименова/

***

бяла пеперуда

кръжи над тревите

песен от мълчание


un papillon blanc

voltige au-dessus des herbes

le chant du silence


a white butterfly

soars above the grass

a song of silence

/Александра Ивойлова/


охлювът рисува

сребърен лабиринт

за да се скрие


l’escargot dessine

un labyrinth d’argente

pour s’y cacher


the snails is drawing

a silver maze

to hide himself

/Златка Тименова/

Горещо препоръчвам триезичния сборник с хайку поезия „Следи от вятър” на Александра Ивойлова и Златка Тименова, излязъл със знака на издателство „Карина М”, София, през 2019 г.

© Габриела Цанева

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.