СОФИЯ ФИЛИПОВА – НА ФОКУС

НА ФОКУС – СОФИЯ ФИЛИПОВА

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ

На 17.01.2023 г. се навърши една година, откакто ни напусна непрежалимата доц. д-р София Филипова – гл. редактор на сп. „Хайку свят“, дългогодишен председател на Български хайку съюз, член на журито на Националния декемврийски конкурс за хайку и танка, член на клуб „Приятели на Япония“, филолог, учител, литературен критик и интелектуалец с интереси в областта на българската и японската поезия, литература и изкуство. Една невероятна творческа личност с енциклопедични познания, с изключително силен дух и заразителен ентусиазъм, с която Български хайку съюз имаше удоволствието да работи през последните 22 години. Поклон пред личността ѝ!

София Филипова
София Филипова

Доц. д-р София Филипова е родена на 25.12.1930 г. в Асеновград. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Ох-ридски“, преподава български език и литература в Пещера, Асеновград, Пловдив и София (в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“).

*

Впечатляваща е научната ѝ дейност: асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ – катедра „Методика на езиковото и литературното обучение“ (1965 – 1969 г.); научен сътрудник II степен в Научноизследователския институт по образованието към Софийския университет (1969 – 1976 г.); член на актива за учебна телевизия към БТА (1971); специализант в Москва и Ленинград (Петербург) във връзка с работата ѝ над дисертацията „Формиране на естетическо отношение към литературното произведение“ (1971 – 1972 г.); участник в научна група, работеща под ръководството на проф. И. Я. Лернер (Академия на педагогическите науки – Москва) по неговия проект „Развитие на творческото мислене чрез проблемни задачи” (1974 – 1975 г.); защита на докторска дисертация (1976 г.), чиито основни постановки и идеи, залегнали в редица нейни статии, довеждат до включване в програмата по литература на главните естетически категории.

Старши преподавател в Центъра за следдипломна квалификация и усъвършенстване на учителите, филиал на СУ (1977 – 1987 г.); заместник-председател на Градското дружество на филолозите българисти – гр. София, и член на редколегията на неговото издание „Известия“ (1982 – 1989 г.); основател и председател на Клуба на учителя-литератор в София към Централен дом на учителя (1983 – 1990 г.) и организатор на съвместните творчески дейности на софийските учители със Съюза на българските писатели; специалист по литература в експерименталната програма за интегрално обучение, ръководена от акад. Благоврст Сендов – БАН (1988 – 1989 г.).

*

Неин е първият у нас сборник с тестови задачи по литература за VIII клас (1993 г.), който бележи началото на новата система за проверка и оценка на знанието. Автор е на сценарии на учебни филми за Гео Милев, П. К. Яворов, Хр. Смирненски, прожектирани в училищата. Активно участва като член на Международната фондация „Европейски форум” с ръководител проф. Хилде Фай в научни конференции, изложби, срещи с изкуствоведи с цел разширяване културните взаимовръзки между България и Герамания (от 1991 г. насам). От 2014 г. е постоянен член на журито към Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за избиране на учител на годината по български език и литература.

*

За своята дългогодишна дейност в полето на образованието и културата получава редица грамоти: „Заслуга за българското образование“ (от Синдиката на българските учители, Съюза на българските писатели и др.), също – почетни медали и ордени, между които Орден „Кирил и Методий – II степен“ от Държавния съвет на Народна Република България.

Сериозен център на заниманията на София Филипова става поезията. Творческата си същност тя разгръща в нови посоки: съосновател, заедно с Ангелина Василева, на Софийския есенен салон на поезията (2008 – 2020 г.) и съредактор на неговото електронно сп. „Поетични страници“; член (2000 г.) и председател (2014 – 2020 г.) на Българския хайку съюз (БХС) и гл. редактор (2013 – 2022 г.) на неговото официално издание сп. „Хайку свят“; лично поетично творчество – хайку и стихотворения, помествани в списания и сборници, четени в рецитали и чествания. През 2009 г. биват издадени поетичните диалози „Отгласи“ – съвместно с Александра Ивойлова, през 2019 г. излиза самостоятелната ѝ стихосбирка „Жажди“, а през 2022 г. сборника с есета „По следите на хайку“. Автор е на единствения у нас „Речник по стихознание“ (изд. Изток – Запад, 2004 и 2008 г.).

В процес на подготовка е още една нейна книги със студии, доклади и статии, които ще бъдат издадени посмъртно.

Зорница Харизанова, Секретар на Български хайку съюз

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *