Гост-редактори РАЗДЕЛ ИЗКУСТВОГОСТ-РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 1/2019


ЦЕЦКА ИЛИЕВА

Цецка Илиева

Цецка Илиева е родена през 1969 г. във Враца. Завършва френска езикова гимназия в родния си град, а след това УНСС, София. От няколко години живее със съпруга и двете си деца в Джорджия, САЩ. Нейни хайку са публикувани в японския вестник „Mainichi Daily News“, а преразказът й на българската народна приказка “Тримата братя и златната ябълка” (“The Three Brothers and the Golden Apple”) излиза в брой №44 на американското литературно списание „Rosebud“.

Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 1/2019.

Идеята за включване на гост-редактори при създаването на отделните броеве на списанието се ражда от сътрудничеството й с редакционния екип и публикацията на нейния подбор избрани хайку от международния проект „По хайку на ден през февруари“.ГОСТ-РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 2/2019


ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА

Зорница Харизанова

Зорница Харизанова е родена през 1969 г. в София.
Завършва Първа английска езикова гимназия. Специализира „Източни култури“ към програма „Хуманитаристика: култура и цивилизации“ и „Сравнително религиознание“ в НБУ.

Интересите й са насочени към далекоизточната философия, изкуство, поезия и художествена фотография.

Работила е като координатор в деп. Антропология и деп. Средиземноморски и източни изследвания в НБУ, редактор в издателство за учебна литература „Планета-3″, както и в сп. „Религия и култура“ и „Религия и цивилизации“.

Редактор е в сп. „Хайку свят“.
От 2011 г. е член и секретар на Български хайку съюз, от 2017 г. – член на Британското хайку общество, а от 2019 г. – член на Международната хайку асоциация в Япония (WHA).

Има публикации в български и международни хайку издания.

Носител е на множество отличия и награди за хайку и хайга, по-важни от които:

I награда за хайку на XI Международен фестивал „Мелнишки вечери на поезията“ (2010),

II награда на XV-то му издание през 2014 г.;

Грамота от европейската Топ 100 класация за най-креативни хайку автори през 2011 г.;

Отличия от V, VI и VII национални конкурси за хайку на свободна тема (2012, 2014 и 2015);

Отличия от I и IV декемврийски конкурси за хайку (2013 и 2016); Отличия от I Национален конкурс за хайку и сенрю „Носачи на вятър“ (2016);

Отличиe от I Европейски конкурс за хайку в Италия (2016);

Отличия от Фестивала на цъфналите вишни във Ванкувър, Канада (2014 и 2017);

Отличия от „World Haiku Review“ (2017); Отличие от Конкурс за хайку на сп. „Ирис“, Хърватия (2019) и др.

Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 2/2019 и гост-редактор на броя.


НАДЕЖДА РАДЕВА

Надежда Радева

Надежда Радева е родена на 22.02.1967 г. в Русе. Завършва Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, специалност българска филология.

Автор е на стихосбирките „Непрестанно“ (1996) , „Лично“ (2001), „Не съм сама“ (2018), „Изпращане на април“ (2019).

Получавала е следните литературни награди: трета за фейлетон в националния конкурс „Чудомир“, Казанлък (1999), трета в националния конкурс за поезия „Яворови дни“, Поморие (1999), трета в националния конкурс за поезия на в. „Литературен глас“ (1997), трета в националния конкурс „Петър Алипиев“, Бяла (2003), поощрителна награда за поезия – за стихосбирката „Лично“ в националния конкурс „Светлоструй“, с. Щръклево (2003).

Свои творби е публикувала в сборника „Отключени думи“ (1999), както и в периодичния печат.

Пише стихове и разкази. Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 1/2019 и гост-редактор на брой 2/2019.ГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 3/2019


ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА


НАДЕЖДА РАДЕВА


ТОДОР БИЛЧЕВ

Тодор Билчев
Рождено място и образование

Тодор Билчев е поет и документалист. Роден в Русе на 18 април 1956 г.
Завършва „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1981 г. От 1986 г. до днес работи в Държавен архив – Русе.

Публикации

Издал е 75, предимно документални и исторически, книги, между които „Филип Тотю – личност, дейност, документи” – 1990;

„An Eastern orthodox Communitu During the Tansimat (Dokuments froma Register of the Bulgarien Sosietu in Ruse. 1860 – 1872). Източноправославната общност по време на Танзимата (Документи от регистрите на Българската община в Русе. 1860 – 1872 г.)” – Токио, 1997;

„Захари Стоянов – редактор и издател” – 1999; „Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник и банкер. Биографичен очерк.” – 2002;

„Обретенският духовен хранител. 75 г. читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско” – 2003;

„Батин” – 2003; „Обретенският храм на просветата. 135 г. училище “П.Р.Славейков” – с. Обретеник, Русенско” – 2005; „Епископ Андрей Велички – митрополит Андрей Нюйоркски. 1928 – 1972 г.” – 2007; „Варненски и Преславски Симеон. Биография.” – 2007; „55 г. Държавен архив – Русе (юбилеен сборник).” – 2007; „Добруджа и Ньойският договор. 1917 – 1919 г.” – 2009; „Обретенският духовен храм “Света Троица”” – 2010; „Поп Дошо” – 2010; „Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – Русе” – 2012 „Духовни спомени. Иван Коларов. Кънчо Бакалов” – 2014; „Цанка Илиева – спомен и реалност за Обретеник” – 2014; „Горно Абланово” – 2014 и др.

Публикувал е над 100 научни съобщения, над 2000 научнопопулярни статии в специализирани научни издания, стихотворения и разкази във

вестниците „Дунавска правда”, „Любородие”, „Златаришки пламък”, „Форум”, “Дума”, „Ретро”, “Трета възраст”, “Минаха години”, “Клуб 100”, “Златна възраст”, “Стършел”, сп. „Брод”, „Издател” и

литературните сборници на русенския клон на Съюза на свободните писатели „Крайречни гласове” – 2017 г. и „Молитва” – 2018 г. , алманах “Нова българска литература” – 2017 и 2018 г., антология на ССП „Графити” – 2018 г. и др.

Награди

Носител на втора награда за очерк в конкурса на в. „Дунавски фар” – Русе от 13.07.1990 г. Лауреат на националната литературна награда „Светлоструй” за документалистика, връчена му на 18.05.1995 г. в с. Щръклево от поетите Йосиф Петров и Иван Цанев.

Лауреат на Националния хумористичен конкурс “Вятърничави истории” – 2017 г. и 2018 г. със стихотворенията Винцето последно и Неелектронно, на Националния конкурс за християнска творба “Де е Витлеем?” – 2017 г. на Асоциацията за насърчаване на християнското художествено слово;

на Шестия и Седмия международен национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018 и 2019 г.” и на Втория национален конкурс “13 черни котки” – 2018 г.

Носител на Втора награда от Националния литературен конкурс “140 г. от Освобождението на България от турско робство – София 2018 г.” за книгата му “Поборникът Иваница Ангелов Иванов – писма, спомени, документи – 1863 – 1939 г.”.

Номиниран на Втория национален конкурс “Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет” и включен в сборника “Лъчезарни сонети 2019”.

Награден с юбилеен плакет и грамота от кмета на Община Борово„за написване историята на с. Батин и дългогодишна безкористна краеведческа дейност”. Избран за почетен гражданин на Борово на 5.09.2014 г. заради книгите му за Г. Абланово, Батин и Обретеник и във връзка с 30-годишнината от обявяването на Борово за град.

Избран за почетен член на читалище „Канев – Пробуда 1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. Абланово и по повод 90-годишнината на читалището. Избран за почетен член на читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско на 3.09.2018 г. във връзка с 90-годишнината на читалището и за цялостния принос на Т. Билчев за културното въздигане на родното му село.

През 2015 г. издава първата си стихосбирка „Есенна жътва”, на представянето на която на 30.11.2015 г. му е връчена грамота за ярко творческо присъствие от Русенския клон на Съюза на свободните писатели. През 2016 г. издава втора стихосбирка – „Празниците на Духа”, трета – „Светлина в душата ми погледна” и четвърта – „Прашинки от Безкрая”, а така също и задълбочените научни издания „Русе в стари снимки, документи и портрети” и „150 г. Русенска община – юбилейна изложба”.

През 2017 г. издава документалния сборник “Старозагорски митрополит Павел. Дневници. (1919 – 1940 г.)” и стихосбирките “Тъга по Вечност ” и “С обич, Дух и тъга”, през 2018 г. документалния сборник “Поборникът Иваница Ангелов Иванов – писма, спомени, документи (1863 – 1939)” и стихосбирките “Слепите очи на тъмнината” и “Барабанът на живота”, а през 2019 г. стихосбирките “Жажда за полет”, ”Къде си, Господи, когато?…”, ”Във Вечността на Ада” и документалния сборник “Документални доказателства по дневниците на Старозагорския митрополит Павел (За периода 1924 – 1939 г.)”.

Издателство gabriell-e-lit

Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 3/2019 г.

Гост редактор на брой 3/2019.ГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 4/2019


ЖИВКА ТАНЧЕВА

Живка Танчева

Живка Танчева е поет и писател, автор на осем книги и многобройни публикации в периодичния печат.
Сътрудничи на вестниците „Народно земеделско знаме 21 век“ и „Литературно земеделско знаме“ 

Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 0/2018.

Гост редактор на брой 4/2019.


ТОДОР БИЛЧЕВГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 1/2020


д-р ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

д-р Веселина Узунова

Д-р Веселина Узунова е главен уредник в РИМ-Хасково.

Автор е на 1 монография и много научни публикации в областта на най-новата история на България, Близкия изток и международните отношения.

Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 1/2020 със статия-творчески портрет в съавторство с д-р Красимира Узунова на поета-земеделец Теню Янчев. Д-р Веселина Узунова е и гост редактор на броя.


ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА


ИВАНКА ЯНКОВА

Иванка Янкова

Иванка Янкова е родена в Асеновград. Завършва специалност „Философия“ в СУ „Климент Охридски“. Работи дълги години като секретар и зам. председател на българо-руското дружество в Пловдив Издала е 14 книги от които 2 детски и 1 с хайку, както и книга със стихове, импресии и есета. Има награди и отличия от литературни конкурси и публикации на хайку в национални и чуждестранни издания – антологии, списания, сборници и други на английски, японски, френски, немски, руски и сръбски езици.

Учредител е и е била 15 години председател на хайку клуб – Пловдив, а сега е негов  почетен председател. Член е на пловдивското дружество на писателите, на Съюз на независимите български писатели,  Българския  хайку  съюз, и на Световната хайку асоциация. Представена е в хайку фондацията – САЩ с неин профил.


РЕНИ ВАСЕВА

Рени Васева

Рени Васева е родена в София. Преподавател по литература и поет, автор на стихосбирката „Погледи“, изд. ЛК „Многоточие“, С., 2019. Публикувала е в сп. „Нова асоциална поезия“ и в други интернет издания.

Автор в списание „Картини с думи и багри“ от брой 1-2019. Автор в е-Библиотека gabriell-e-lit с книгите си „Погледи“ и „Очите на града“. Издателство gabriell-e-lit осъществява третата й стихосбирка „Сътворения“ като електронна книга и като печатно издание.


ТОДОР БИЛЧЕВГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 2/2020


ЙОРДАН КОЖУХАРОВ

Йордан Кожухаров


НАДЕЖДА РАДЕВАГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 3/2020


ЖИВКА ТАНЧЕВА


ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА


ИВАНКА ЯНКОВА


ЙОРДАН КОЖУХАРОВГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 4/2020ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА


НАДЕЖДА РАДЕВА


ГОСТ РЕДАКТОРИ НА БРОЙ 1/2021ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА


ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА