ПОРТРЕТ НА ТРИ ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ

В „ГОСТУВА НИ“ – Надежда Радева и Зорница Харизанова представят ССП-филиал Русе, Клуб „Лучафарул“-Гюргево и Български хайку съюз

В този брой рубриката „Гостува ни” е различна.

Представихме в списанието не един, а три творчески клуба, но не чрез разказ за тяхната история и дейност, а чрез творчеството на техните членове.

Зорница Харизанова, секретар на Българския хайку съюз, и Надежда Радева, секретар на Съюза на свободните писатели, филиал Русе, приеха поканата ни да станат гост-редактори на броя и представиха своите творческите организации по най-добрия начин – като ни дадоха възможност да се докоснем до огъня, в който се ражда сплавта от изкуство и общност.


СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ, ФИЛИАЛ РУСЕ

И ЛИТЕРАТУРЕН КРЪГ „ЛУЧАФАРУЛ”, ГЮРГЕВО

След „Изпращане на април”, една великолепна симбиоза между изящното поетично слово на Надежда Радева и графично-живописните послания на Ина Стана Ребиган, в списанието продължи силното присъствие на ру-мънската вълна, което разми границите не само в географски смисъл, но и границите между изкуствата на образите и езика. Надежда Радева представи новата книга „Дунавски съзвездия”, продукт на трансграничното сътрудничество между Съюза на свободните писатели, филиал Русе и литературен кръг „Лучафарул” от Гюргево.

Именно чрез този сборник надникнахме в творческия живот както на Свободните писатели от Русе, така и на творците от отсрещния град, Гюргево.

Но не само чрез него усетихме духа на Румъния. Отново на Надежда Радева дължим представянето на сборника с пътеписи на Антония Атанасова „От Дунав до Нил” и избора на един от тях, „Малкият брат”, като илюстрация на книгата и авторката. Този пътепис, вълнуващ чрез слово и фотография, ме накара да препрочета поезията на Михай Еминеску и да публикувам негово стихотворение в „Незаглъхващи гласове”. На Дуня Паланджеану, председател на клуб „Лучафарул”-Гюргево, дължим оригинала на творбата на Еминеску „От чужбина”.

Надежда Радева ни запозна и с още двама автори от Съюза на свободните писатели, филиал Русе – Михаела Грамен, чрез пътеписа й „Охридски вълшебства” и Райна Преславска, чрез новата й стихосбирка „Сърдечни монолози”.

И отново стигаме до онова гранично/безгранично състояние на прели-ване и синергизъм в изкуствата на словото и багрите. Не мога да не спомена художниците, чиито творби не просто „илюстрират”, или „украсяват” книгите със стихове и проза, но им дават различно, дълбоко-нюансирано, разноплас-тово значение и живот – Здравка Христова, която дава образ на „Охридските вълшебства” на Грамен, и Владимир Цоневски, чиято живопис носи нови цветове на поезията на Преславска.Литературен кръг „Лучафарул”, Гюргево, Румъния, ще представим чрез стихотворенията на две поетеси – Дуня Паланджеану и Мариана Шоава; първото е посветено на Христо Ботев, а второто – на Михай Еминеску.

Dunia Pălăngeanu

BALADA EROULUI BULGAR

În  memoria poetului – revoluționar  Hristo Botev

Sus pe vârful Vola

cântă trist o gădulcă

flori de colț ațipite

plâng prelung prăvălite

pe valul de stâncă.

Luminat de o rază

e locul cel sfânt,

unde trupul cel falnic

răpus de un glonț

secerat a căzut.

Și plânge Bulgaria

pe eroul slăvit,

roșii trandafiri răsar

hrănit cu sânge e pământul

de jale cernit.

Cântă gădulcă, de jale

de luptă și pieire,

se-nfioară dușmanul

ascultând la hotar

cumplita vestire.

E doliu azi la Vrața

stelele cad ostenite,

stâncile sfârtecate în zori

de vaiet și fum

acoperă mormintele sfinte.

Slavă ție,sfânt erou,

în veci nemurire,

clopote se-aud din înalt

binecuvântând pământul

 cu-adâncă sfințire!

Дуня Паланджеану

БАЛАДА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ГЕРОЙ

В памет на поета-революционер  Христо Ботев

Горе на връх Вола

тъжно свири гъдулка,

унесени еделвайси

отдавна плачат надвесени

над скалната дълбина.

Светъл лъч огрява

святото място,

където трупът извисен,

ударен от един куршум,

паднал повален.

И плаче България

за славния герой,

никнат червени рози,

пропита с кръв е земята

от черната скръб.

Свири гъдулката жално

за борбата и загубата,

потреперва душманинът,

слушайки отдалеч

ужасната вест.

Траур е днес във Враца,

морни падат звездите

призори скали се ронят,

ридание и прах

покриват гробовете свети.

Слава на теб, свят герой,

безсмъртен навеки,

отвисоко камбани бият,

благославят земята

с дълбока святост!

Превод от румънски – Надежда Радева


Mariana Şoavă

Giurgiu, România

LUCEAFĂR EMINESCIAN

Ai trăit frumos aşa cum ţi-ai dorit

,,A fost odat㔺i parcă a fost un vis,

Ai vrut să te ştim poet îndrăgostit

Lăsând lumii tot ceea ce ai scris.

Vorbim cu drag şi dor de tine

Cu multă admiraţie, din amintire,

Azi toţi vin statuii tale să se-nchine

Ca viaţa să le fie plină de iubire.

Bucură-te luceafăr eminescian

Acolo printre îngeri, printre stele!

Laudă ţie îţi aducem în fiecare an

Etern vei străluci prin scrierile tele!

Мариана  Шоава 

ЗВЕЗДАТА  ЕМИНЕСКУ

Живя красиво, както пожела

„Било е нявга“, в сън на млад поет,

да те запомним влюбен, ти мечта

със светъл лъч от всеки твой куплет.

Със светла мъка ще те помним,

с възхита и почти с боготворене

оставяме пред теб цветя, поклони

с молитва любовта да ни осени.

Ти радвай се, звезда на Еминеску,

сред ангели в небето, сред комети!

Че славим твоя ден от век до днеска,

ще бъдеш вечен, в своя стих ще светиш! 

Превод от румънски – Адриан ВасилевБЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ

Присъствието на автори от Българския хайку съюз в „Картини с думи и багри” дължим на секретаря за съюза Зорница Харизанова и едно нейно хайку, публикувано в брой 1/2019 на списанието.

Случайност?

Или необходимост, присъща на събитията, които се обуславят взаимно, допълват се и преливайки се едно в друго, продължават битието си по-наситени и плътни.

Бих казала – второто, защото връзката и съзвучието между естетиката на списанието и тази на хайку поезията не е случайна. Заглавието на списанието, неговата същност, е симбиозата на образи, изградени от думи и багри, симбиоза, необходимоприсъща на японската хайга – онова изкуство, в което четката на поета-художник е една – онази, рисуваща думите като графични знаци и техните визуални образи-картини.

Не е случайност и това, че четирима автори, увличащи се от духа на Японската културна традиция, откликнаха на поканата на Зорница Харизанова и станаха част от общността „Картини с думи и багри”.


Александра Ивойлова

Дипломира като пианистка в Националната Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров” в София. Специализира в Париж. Изучава и камерно пеене – като мецосопрано е издала компактдиск „Барокови арии и песни” (2011, с пианистката Д. Андонова). През 2016 г. издава компактдиска „Отражения – поезия и музика” (композитор: Н. Добринов).

Участва в изложби, илюстрира страници в печата.

Публикува есета, фрагменти, поезия (вкл. за деца), литературна, художествена и музикална критика, творчески портрети. Издала е осем книги със стихотворения, хайку, сентенции, хайбуни,  поетични  диалози, както и „Същината на Ботевото слово” – полемични анализи. Съставител и редактор е на двуезичната хайку антология „Градът/La Ville” (2012) – 103 български, френски и франкофонски поети. Сред съставителите е на българо-английската хайку антология „Отвъд думите/Beyond Words” (2018), съвместно с Британското хайку общество.           

В редколегията е на сп. „Хайку свят”. Членува в Българския ПЕН-център, Български хайку съюз и в Световната Хайку Асоциация (WHA).


Александър Александров Дъбнишки

Роден на 27.09.1944 г.

През 1971 г. завършва Математическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Математика – производствен профил”, през 1985 г. завършва Висшата следдипломна школа на ВИИ „Карл Маркс”, специалност „Икономика, организация и управление на образованието”, а през 1997 г. се дипломира в Магистърския факултет на Нов Български Университет по специалността „Учител по английски език в средното училище“.

Има следните специализации: 1989 г. Москва, Академия за педагогически науки и Институт по обща и възрастова хология; 2003 г. The College of St. Mark and St. John, Plymouth, The UK, affiliated to The University of Exeter; 2004 г. Amsterdam, Faculty of Education, Stockholm, Institute of Education, Sofia University „St. Kliment Ohridski”; 2008 г. Christ Church University, Concorde International, Canterbury, The UK.

Публикувал е работи по математика, методика на обучението по математика, психолингвис-тични основи на преподаването на математика на английски език, една аналитична студия върху някои старинни шотландски балади „American Survivals of Old-World Ballads or Ballads of the Survival“, С., 2004 г. Автор е на стихосбирките: „Ще ти дойда на гости, татко“, С., 2006, „Път между дни“, С., 2011, „Попътни строфи“ (двуезична, съавт. Ал. Ивойлова), С. 2016.

Публикувал е съвременни поетични форми в традициите на японската кратка поезия в сп. Chrysanthemum (№ 15,17,18,19,20,21,22,23,24) и „Хайку Свят” бр. 3, 4/2017 г. и в антологиите: „Capoliveri“ 2015, 2016, „World Haiku 2017, 2018 и Beyond Words. През 2019 г. списанието Blithe Spirit на Британското хайку общество отпечата няколко негови хайку.

Публикува на български и английски език. Превеждан е на немски, италиански и японски.

Работил е като учител по математика и английски език.


Венелина Петкова

Родена през 1979 г. във Варна.

За пръв път се докосва до магията на хайку още като дете, но дорасва за нея след доста години личен житейски опит. Далекоизточните изкуства винаги са й действали магнетично.

Досегът с изкуствата изобщо, като път за себепознание, утеха и смисъл, който дават и в най-неловките и трудни житейски моменти, за нея са едновременно пиедестал и интимно преживяване, което е невъзможно да бъде загърбено.

Нейни хайку, сенрю и хайги са публикувани в: сп. „Хайку свят“, българо-английската хайку антология „Отвъд думите“, XI Есенен салон за поезия, сп. „Нова асоциална поезия”, Haiku Masters и др. Има отличия в: Първия национален конкурс за хайку „Носачи на вятър“, 2016, в Петия национален декемврийски конкурс за хайку и танка „Хармония между небето и земята“, 2017, както и награда за цялостно представяне в Шестия Национален декемврийски конкурс за хайку „Снежна луна“, 2018.


Зорница Харизанова 

Родена през 1969 г. в София.

Завършва Първа английска езикова гимназия. Специализира „Източни култури“ към програма „Хуманитаристика: култура и цивилизации“ и „Сравнително религиознание“ в НБУ. Интересите й са насочени към далекоизточната философия, изкуство, поезия и художествена фотография. Работила е като координатор в деп. Антропология и деп. Средиземноморски и източни изследвания в НБУ, редактор в издателство за учебна литература „Планета-3″, както и в сп. „Религия и култура“ и „Религия и цивилизации“.

Редактор е в сп. „Хайку свят“.

От 2011 г. е член и секретар на Български хайку съюз, от 2017 г. – член на Британското хайку общество, а от 2019 г. – член на Международната хайку асоциация в Япония (WHA). Има публикации в български и международни хайку издания. Носител е на множество отличия и награди за хайку и хайга, по-важни от които: I награда за хайку на XI Международен фестивал „Мелнишки вечери на поезията“ (2010), II награда на XV-то му издание през 2014 г.; Грамота от европейската Топ 100 класация за най-креативни хайку автори през 2011 г.; Отличия от V, VI и VII национални конкурси за хайку на свободна тема (2012, 2014 и 2015); Отличия от I и IV декемврийски конкурси за хайку (2013 и 2016); Отличия от I Национален конкурс за хайку и сенрю „Носачи на вятър“ (2016); Отличиe от I Европейски конкурс за хайку в Италия (2016); Отличия от Фестивала на цъфналите вишни във Ванкувър, Канада (2014 и 2017); Отличия от „World Haiku Review“ (2017); Отличие от Конкурс за хайку на сп. „Ирис“, Хърватия (2019) и др.


Иванка Янкова

Родена в Асеновград.

Завършва специалност „Философия“ в СУ „Климент Охридски“. Работи дълги години като секретар и зам. председател на българо-руското дружество в Пловдив.

Издала е 14 книги, от които две детски и една с хайку, както и книга със стихове, импресии и есета. Има награди и отличия от литературни конкурси и публикации на хайку в национални и чуждестранни издания – антологии, списания, сборници и други на английски, японски, френски, немски, руски и сръбски езици.

Учредител е, и 15 години е била председател на Хайку клуб – Пловдив, а сега е негов  почетен председател. Член е на Пловдивското дружество на писателите, на Съюза на независимите български писатели,  Българския  хайку  съюз и на Световната хайку асоциация.

Представена е в Хайку фондацията на САЩ с неин профил.


Лиляна Райчева

Родена в Асеновград.

Завършила е медицина. Работила е като участъков лекар, завеждащ консултативен кабинет в Катедрата по алергология в Медицинския факултет, София. Създава кабинет за кожно-алергична диагностика към ИСУЛ и още един консултативен кабинет към Ортопедичната клиника в Горна баня. Докато работи като лекар, започва да пише поезия и пиеси.

Има публикувани 10 книги с поезия, автор е на 5 пиеси и на 2 книги с белетристика. Публикува в пресата статии за български художници. През 2000 г. е наградена с първа награда за поезия от Клуба на лекарите-писатели. Неин сонет е включен в юбилейната антология на Световната академия за изкуство и култура. През 2003 г. получава литературната награда „Димитър Димов” за драматургия на пиесата „На словото войници”. През 2004 г. е наградена с плакет и грамота от община Асеновград. Включена е в енциклопедията „Two Тhousand Оutstanding Europeans of the 21st Century”, Cambridge, England, 2003. На 17 август 2018 г. е номинирана за титлата Honorary Doctorate of Letters от Mеждународния биографичен център в Кеймбридж, Англия. На 23 май 2019 г. е наградена с Грамота от Съюза на българските журналисти за принос към българката култура и журналистика. 

Носител е на български и международни награди за хайку поезия.

Нейни хайку стихове са публикувани в български и чуждестранни хайку антологии.


Надяваме се, че връзките, осъществени в този брой на списанието с интересни творци и творчески общности ще разцъфтят и ще продължат да дават на читателите ни своите плодове.

Статията е подготвена от:

Габриела Цанева, Зорница Харизанова и Надежда Радева

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.