ХАЙКУ – Минко Танев

ХАЙКУ – щрихи от Минко Танев

*

коне край река

хоризонтът препуска

в безспирен галоп

*

неонова нощ

под моста на Марица

отплават сенки

*

римски стадион

пришествие на чайки

в нощното небе

*

тъмни улици

в тунели от светлина

прелитат сенки

*

метеорити

митични послания

от Атлантида

*

снежни полета

в прозорците на влака

слънце от опал

*

леден хоризонт

вихрени силуети

търсят пролука

*

марш на гвардейци

на площада пикират

ята гълъби

*

пъстри потоци

над разтопения сняг

валят цветове

*

бяла светлина

пулсът на вселената

във всяко стръкче

*

пъстри върхове

в спектъра на слънцето

Балкански полуостров

*

пълнолуние

моя първа въздишка

по Млечния път

*

бисерна роса

в огледалните капки

парченца небе

*

цъфнала шипка  –

върху глуха линия

гущерче пълзи

*

водни кончета

въздушни колесници

шеметно звънтят

© Минко Танев

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.