ХУДОЖНИКЪТ НА КОНТРАСТИТЕ – Катя Николова

МАРИО МИТЕВ, ХУДОЖНИКЪТ НА КОНТРАСТИТЕ – творчески портрет от Катя Николова

Марио Митев е архитект-художник.

Нестандартен творец. Мечтател в свят на практици.

Визионер! Човек с ново виждане за нещата в ежедневието и творец с нов път в изкуството, труден за следване.

Любител на чистата линия и контраста. Контраста в битието, контраста в живота.

„Градове и знаци” – мотото на неговата изложба показва симбиозата между архитектурата и изобразителното изкуство.

©Катя Николова

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.