Издателство gabriell-e-lit


СТАТУТ

Издателство за електронна и печатна литература gabriell-e-lit е основано от Габриела Цанева и регистрирано в Националната агенция за ISBN на 06.12.2018 г.

Използваме собствено лого и марка, заявени в Патентно ведомство на 04.12.2018 г.

gabriell-e-lit

Марката gabriell-e-lit е разработена като дизайн от Габриела Цанева и е защитена в Патентно ведомство на Р. България, като право да я ползва има Габриела Цанева. Създадена е с цел да бъде регистрирано Издателство gabriell-e-lit.

Процедурата по запазване на марката завърши с Решение за регистрация на заявената марка и издаване на Свидетелство за регистрация на марка Рег. № 105633

С тази марка са свързани и проектите на Габриела Цанева Арт платформа gabriell-e-lit, е- Библиотека gabriell-e-lit, е-Галерия gabriell-e-lit и е-Книжарница gabriell-e-lit.


МИСИЯ

Издателството е част от проектa АРТ-ПЛАТФОРМА gabriell-e-lit, чиято мисия е да стимулира развитието на българската литература и визуални изкуства и да ги популяризира. 


ИЗДАНИЯ

На 20.12.2018 г. с платформата с отворен код за управление на съдържанието на сайтове wordpress, базирана на домейна https://gabriell-e-lit.com/ създадохме място в интернет, което нарекохме „Картини с думи и багри“ – списание за литература и визуални изкуства.

До края на 2018 г. публикувахме девет статии, с които представихме идеята си и започнахе да я осъществяваме.

„Картини с думи и багри“ – списание за литература и визуални изкуства стана посланик на нашата мисия.

На 30.01.2019 г. списанието получи регистрация като печатно издание с ISSN 2603 5103 и като онлайн издание с ISSN 26035154.


Българската литература и визуални изкуства имат нужда от среда за развитие и от средства, чрез които лесно да достигат до своите читатели и ценители и списание „Картини с думи и багри“ се превърна в такава среда:

СПИСАНИЕ „КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ“ – ПЪРВИТЕ БРОЕВЕКНИГИ


ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ, РАЗЛИЧНИ ЖАНРОВЕ И АВТОРИ ОТ 2021…


НАШИТЕ КНИГИ ОТ САМОТО НАЧАЛО…

януари-март 2019

Книгите, които излязоха със знака на издателство gabriell-e-lit през първото тримесечие на 2019 година в електронен и/или печатен вариант:


април-юни 2019

В творческия план на издателството за периода април-юни 2019 са включени още три заглавия: новата стихосбирка на Габриела Цанева „Стъпки по пламъци“, „Алманах Литературно земеделско знаме“, том 1, в който са включени избрани художествени текстове – поезия и проза, критически анализ и ревюта на нови книги, както и редакционни статии, свързани със знакови събития от литературния и обществения живот.

Особен интерес, както за издателството, така и за читателската аудитория представлява третото издание на документалната повест „Миналото в мен“, което посвещаваме на 90 годишнината от рождението на Цветана Стефанова Попкоева.


юли-септември 2019

През юли издадохме първата стихосбирка на Христо Ангелов – „След девети, след десети“, автор на сатирична поезия от експерименталния брой на списание „Картини с думи и багри“ 0/2018 и започнахме работа по създаването на том 2 от „Алманах Литературно земеделско знаме“ с избрани творби от в-к „Литературно земеделско знаме“ от периода 2014-2015 г. Вторият том на алманаха е заявен за издаване през м. август. Очаквайте електронната книга до края на годината.


октомври-декември 2019

Творческите планове на издателството за последното тримесечие на годината включват осъществяване на печатни издания на вече публикувани в електронен вариант книги, както и някои нови заглавия.

Щастливи сме, че на 25 декември осъществихме като е-книга третата стихосбирка на Рени Васева „Сътворения“! В последния ден на 2019-та подаряваме на нашите читатели второто издание на публицистично-есеистичния сборник на Габриела Цанева „Реши се и ще си свободен“, както и втория том на „Алманах Литературно земеделско знаме“. Започнахме работа по подбора на текстове за том 3.януари – март 2020


април – септември 2020


октомври – декември 2020


януари – март 2021


април – юни 2021


юли – декември 2021


Потърсете ни и на сайта Арт платформа gabriell-e-lit.com


д-р Габриела Цанева