16 СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ

ФОНДАЦИЯ „JAL“ И БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ организират 16-тия Световен конкурс за детско хайку

Фондация „JAL“ организира XVI Световен конкурс за детско хайку /2019-2020/. Темата на конкурса е „Спортове“. Конкурсът ще се проведе в България, със съдействието на Българския хайку съюз. Най-добрите хайку от света ще бъдат публикувани в антологията на конкурса „Хайку на децата от света”, том 16. Спечелилите стихове ще бъдат обявени публично с името, държавата и възрастта на автора.

Могат да участват деца на възраст до 15 години, навършени към 29 февруари 2020 г. Хайку трябва да бъде написано на три кратки реда и да бъде придружено от нарисувана или моделирана на ръка творба на същата страница, изпълнена от същото дете. Всеки участник може да участва само с едно хайку. Творбите трябва да бъдат оригинални, изпълнени самостоятелно и непубликувани. Могат да бъдат изпращани всякакви форми на визуални изкуства, с изключение на снимки и цифрови изображения, изпълнени на лист с размер А4 (21 см х 29.7 см) или оразмерена хартия (8.5 инча х 11 инча). Във формуляра за кандидатстване се изисква подпис на настойник. 

Моля, изпращайте творбите за конкурса на адрес:

Български хайку съюз, п.к. 501, София – 1000.

Срок за участие: 01.10.2019 – 29.02.2020.

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.

1 thought on “16 СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ

Comments are closed.