Списание "Картини с думи и багри" - брой 3-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in брой 3-2023 За личността и творчеството Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

МАРИЯ ПРИМАЧЕНКО – ТВОРЧЕСТВО – живопис

Списание "Картини с думи и багри" - брой 3-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in Биографични бележки брой 3-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

МАРИЯ ПРИМАЧЕНКО – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in брой 2-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

РАЙКО АЛЕКСИЕВ – ТВОРЧЕСТВО – карикатура

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in брой 2-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

РАЙКО АЛЕКСИЕВ – ТВОРЧЕСТВО – сатира

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in Биографични бележки брой 2-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

РАЙКО АЛЕКСИЕВ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in брой 2-2023 За личността и творчеството Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

ИВАН ДРАЧ – ТВОРЧЕСТВО – поезия

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in Биографични бележки брой 2-2023 За личността и творчеството Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ИВАН ДРАЧ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in брой 1-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

СОФИЯ ФИЛИПОВА – ТВОРЧЕСТВО – поезия

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in брой 1-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

МИКОЛА ПИМОНЕНКО – ТВОРЧЕСТВО – живопис

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in Биографични бележки брой 1-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

МИКОЛА ПИМОНЕНКО – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in Биографични бележки брой 1-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

СОФИЯ ФИЛИПОВА – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри" Творчество

ОСТАП ВИШНЯ – ТВОРЧЕСТВО – проза