Списание "Картини с думи и багри" - брой 3-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in Биографични бележки брой 3-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

МАРИЯ ПРИМАЧЕНКО – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in Биографични бележки брой 2-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

РАЙКО АЛЕКСИЕВ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023 - онлайн и печатно издание
Posted in Биографични бележки брой 2-2023 За личността и творчеството Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ИВАН ДРАЧ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in Биографични бележки брой 1-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

МИКОЛА ПИМОНЕНКО – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2023
Posted in Биографични бележки брой 1-2023 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

СОФИЯ ФИЛИПОВА – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in Биографични бележки брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ИВАН БЪРЗАКОВ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 4-2022
Posted in Биографични бележки брой 4/2022 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ОСТАП ВИШНЯ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 3-2022 - печатно и онлайн издание
Posted in Биографични бележки брой 3-2022 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ЛЕСЯ УКРАИНКА – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 2-2022
Posted in Биографични бележки брой 2-2022 На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ТАРАС ШЕВЧЕНКО – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 1-2022
Posted in Биографични бележки Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

СТОЯН КОЛДОВ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 4-2021
Posted in Биографични бележки брой 4-2021 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

ТОДОР ЦАНЕВ – НА ФОКУС

Картини с думи и багри брой 4-2021
Posted in Биографични бележки брой 4-2021 Картини с думи и багри - изкуство На фокус Списание "Картини с думи и багри"

КИРИЛ НАЗЪРОВ – НА ФОКУС